Του Δρ. Κωνσταντίνου Γρίβα

■ Απάντηση στην απειλή των τουρκικών F-35.
■ Αν η Ελλάδα αποκτήσει ακριβά μαχητικά, το αποτέλεσμα θα ειναι η βάση της πυραμίδας της στρατιωτικής της ισχύος να κινδυνεύει με κατάρρευση εκ βάθρων, ενώ τα εντυπωσιακά F-35 θα λάμπουν στην κορυφή της.
■ Η αγορά ή η εθνική ανάπτυξη πολυστατικων ραντάρ μπορεί να προσφέρει κρίσιμης σημασίας ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών με πολύ μικρό RCS.

Πάγια άποψη του γράφοντος, όπως έχει εκφραστεί και σε προηγούμενα άρθρα του στα «Επίκαιρα», είναι ότι η απειλή των τουρκικών F-35 για την ελληνική Άμυνα δεν αντιμετωπίζεται με την αγορά F-35 και από την Ελλάδα. Ένα «αόρατο» στα ραντάρ μαχητικό δεν αντιμετωπίζεται από ένα άλλο «αόρατο». Και παρόλο που η πρόσφατη ανακοίνω­ση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί πρόθεσης αγοράς F-35 δεν στερείται γεωπολιτικής λογικής και προσφέρει ένα διπλωματικό χαρτί στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, παραμένει εντούτοις ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε ένα πανάκριβο οπλικό σύστημα-φετίχ, η αγορά του οποίου θα «ρουφήξει» τα λιγοστά διαθέσιμα κονδύλια για την Άμυνα.

Το αποτέλεσμα θα είναι η βάση της πυραμίδας της στρατιωτικής ισχύος της χώρας να αποσαθρωθεί ακόμη περισσότερο, με τα εντυπωσιακά F-35 να λάμπουν στην κορυφή της, ενώ η ίδια θα απειλείται με εκ βάθρων κατάρρευση.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα και F-35 στο τουρκικό οπλοστάσιο δεν συνιστούν μια καινοφανή απειλή για την ελληνική Άμυνα. Παρά το γε­γονός ότι ιστορικά μία και μόνη πο­λεμική ικανότητα -εν προκειμένω τα χαρακτηριστικά stealth- ουδέ­ποτε προσέφερε για μεγάλο χρονι­κό διάστημα κάποιο αποφασιστικό πλεονέκτημα σε όποιον την κατείχε, δεδομένου ότι πολύ γρήγορα εμφα­νίζονταν «αντίδοτά» της, παραμένει η ανάγκη και για τα F-35 να βρούμε κάποιο «αντίδοτο». «Αντίδοτα» για την ακρίβεια.

Η μονοκαλλιέργεια είναι επικίνδυ­νη και όσον αφορά στην ανάπτυξη αντιμέτρων για κάποια ικανότητα. Και η αδρανοποίηση των ικανο­τήτων stealth των τουρκικών F-35 δεν μπορεί να γίνει μόνο με την τοποθέτηση ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) στα μαχητικά αε­ροσκάφη F-16, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου εκσυγχρονισμού τους. Απαιτείται ένα πλέγμα αισθητήρων διαφόρων τύπων, που μπορεί να αποτελείται τόσο από υπάρχοντα όσο και από νέα συστήματα. Και πριν τη δημιουργία αυτού του πλέγ­ματος απαιτείται η διαμόρφωση μιας σοβαρής επιστημονικής βάσης αναφορικά με τις ικανότητες stealth και anti-stealth. Και, απ’ ό,τι φαίνε­ται, η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη κάνει σοβαρή δουλειά σε αυτό τον τομέα.

Κρίσιμα αεροπορικά θέματα στο 5ο Διεθνές Συνέδριο

Ένα δείγμα αυτής της δουλειάς είχαμε την ευκαιρία να δούμε πρό­σφατα στο 5ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, οι εργασίες της οποίας ολο­κληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Φεβρουάριου. Το συνέδριο πραγ­ματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Υποσμηναγός (I) Νικόλαος Σιαλμάς» στην αεροπορική βάση Δεκέλειας και θέμα του ήταν «Η αεροπορική ισχύς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον» (Air power in a contested environment»). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αεροπορίας, στη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα όπως η μετεξέλιξη της Πολεμικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές επιχειρήσεις σε διακλαδικό περιβάλλον, η τεχνολογία και ο ρόλος της στην Εθνική Άμυνα, καθώς και κρίσιμα αεροπορικά θέματα.

Μεταξύ των άλλων ομιλητών ήταν ο ναύαρχος (ε.α.) James Stavridis (πρώην SACEUR & πρύτανης του Fletcher School, Tufts University, Medford, USA), ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας, ο υπαρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο διοικητής του Αεροπορικού Στρατηγείου Ramstein, ο αρxηγός Τακτικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος (I) Γεώργιος Μπλιούμης, και ο υποδιοικητής του Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) και διοικητής Τακτικής Αεροπορίας της Γερμανίας.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, στην ενότητα «Κρίσιμα αεροπορικά θέματα», ο αντισμήναρχος (ΜΗ) της Πολεμικής Αεροπορίας Κ. Ζηκίδης μαζί με τον επισμηναγό (I) Α. Γκιολέ εστίασαν στο θέμα «Η απειλή των Α/Φ stealth». Οι δύο αξιωματικοί παρουσίασαν μια εργασία τρισδιάστατης μοντελοποίησης του F-35, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, με σκοπό τον υπολογισμό της διατομής ραντάρ του αεροσκάφους (RCS) με τη βοήθεια υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού (computational electromagnetics). Με βάση την εργασία των Ελλήνων αξιωματικών, το F-35 όντως επιτυγχάνει ίχνος στο ραντάρ της τάξης του 0,01 m2,δηλαδή περίπου εκατό φορές μικρότερο από αυτό του F-16. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το F-35 παρουσιάζει χαμηλό ίχνος στον εμπρόσθιο τομέα, αλλά από πίσω και ιδίως πλευρικά το ίχνος του στο ραντάρ δεν είναι τόσο μικρό, ενώ παρουσιάζει το χαμηλότερο RCS σε υψηλές μπάντες συχνοτήτων, όπως στην X-Band -σε αυτή λειτουργούν τα ραντάρ των αεροσκαφών- και σε υψηλότερες μπάντες -σε αυτές που λειτουργούν τα ραντάρ πυραύλων αέρος-αέρος. Αντιθέτως, παρουσιάζει αρκετά υψηλότερο RCS σε χαμηλότερες μπάντες, όπως στην L-Band, και ακόμα χαμηλότερα (VHF Band). Η εργασία των δύο αξιωματικών επισημαίνει ότι σε τέτοιες συχνότητες είναι λιγότερο αποδοτικά και τα υλικά απορρόφησης της ακτινοβολίας των ραντάρ (RAM). Από μόνη της, η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέρος της γνωσιακής βάσης πάνω στην οποία μπορεί να αρχίσει να οικοδομείται η στρατηγική anti-stealth των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Άποψη του γράφοντος είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο υπάρχοντα όσο και νέα μέσα. Για παράδειγμα, η δικτυακή ενοποίηση επίγειων ραντάρ, που θα καταυγάζουν τα εισερχόμενα στο Αιγαίο «αόρατα» τουρκικά μαχητικά από διαφορετικές γωνίες, και εν συ­νεχεία η σύνθεση των δεδομένων τους (data fusion) σε πραγματικό – χρόνο, έτσι ώστε να προκύπτει μια ενοποιημένη εικόνα, είναι δυνατόν να αναβαθμίσει δραστικά τις ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών stealth των υπαρχόντων μέσων. Όσον αφορά δε στην απόκτηση νέων επίγειων ραντάρ, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη τεχνολογιών νιτριδίου του γαλλίου (GaN) επιτρέπει την κατασκευή οικονομικών, πολύ μικρών και εύκολα μετακινούμενων ραντάρ αεράμυνας με κεραίες ηλε­κτρονικής σάρωσης υψηλής απόδοσης. Κι αυτό γιατί οι ημιαγωγοί GaN είναι μικρότεροι και πιο ελαφριοί από τους αγωγούς αρσενικούχου γαλλίου (GaAs), που μέχρι τώρα κατά κανόνα χρησιμοποιούνταν.

Επίσης, τα στοιχεία GaAS αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα GaN 2.500 βαθμούς Κελσίου, άρα έχουν πολύ μικρότερες απαιτήσεις ψύξης μειώνοντας δραστικά το βάρος και το κόστος του συστήματος.

Βρίσκουν… ίχνη

Επίσης όπως υπογραμμίζεται στην εργασία των δύο Ελλήνων αξιωματικών, τα ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων, ιδιαίτερα αυτά που δουλεύουν στα VHF, μπορεί να έχουν πολύ αξιόλογες επιδόσεις στον εντοπισμό αεροσκαφών stealth, δεδομένου ότι το «έξυπνο δέρμα» των αεροσκαφών αυτών, δηλαδή η επίστρωση με υλικά RAM που απορροφούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία ραντάρ, δεν λειτουργεί καλά με αυτές τις συχνότητες.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά παρόμοιων συστημάτων ή, ακόμη καλύτερα, η ανάπτυξη εγχώριων μπορεί να προσφέρει σοβαρές λύσεις. Επίσης, η αγορά ή η εθνική ανάπτυξη πολυστατικών ραντάρ (multi static) μπορεί να προσφέρει κρίσιμης σημασίας ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών με πολύ μικρό RCS. Και η κατασκευή παρόμοιων συστημάτων είναι μέσα στα όρια των ελληνικών τεχνολογικών ικανοτή­των. Στο πλαίσιο δε αυτής της προ­σπάθειας θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλες χώρες ιδιαίτερα με χώρες της περιοχής ώστε να υπάρχει τεχνολογική και γεωπολιτική ισοτιμία και να αποφευχθούν φαινόμενα «καπελώματος». Μια υποψήφια για ανάλογες συνεργασίες χώρα είναι η Σερβία, η οποία έχει αναπτύξει πολύ σοβαρή στρατιωτική τεχνολογία τόσο στον συγκεκριμένο τομέα όσο και γενικότερα.

Επιπλέον, στον χώρο των τεχνολο­γιών anti-stealth, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, υπάγονται και ηλεκτρονικά συστήματα παθητικού εντοπισμού που επιδιώκουν να εντοπίσουν τα αερο­σκάφη από την ηλεκτρομαγνητική «μόλυνση» που παράγουν κατά την πτήση τους ακόμη κι αν έχουν κλει­στά τα ραντάρ τους και τα συστήμα­τα επικοινωνιών, όπως είναι τα τσε­χικά Tamara και Vera, καθώς και ηλε­κτροπτικοί αισθητήρες που τοπο­θετούνται σε μαχητικά αεροσκάφη. Ένα εντυπωσιακό σχετικό σύστημα, για το οποίο έχουμε γράψει και στο παρελθόν, είναι της Selex Galileo και τοποθετείται στα σουηδικά μαχητι­κά αεροσκάφη JAS-39 Gripen NG. Ο αισθητήρας αυτός αναζητεί το θερμικό ίχνος που παράγεται από την τριβή του αεροσκάφους στην ατμό­σφαιρα (aerodynamic heating). Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι τα υλικά RAM του F-35, τα οποία απορροφούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία ραντάρ, είναι πολύ ευ­παθή στη θερμότητα, με αποτέλε­σμα το αεροσκάφος να παρουσιάζει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος τριβής από ένα συμβατικό αεροσκάφος και να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό.

Εν κατακλείδι, τα «αόρατα» τουρ­κικά μαχητικά ναι μεν θα είναι επικίνδυνα, αλλά επ’ ουδενί ανίκητα. Υπάρχουν πολλά «αντίδοτα» γι΄ αυτά και ευτυχώς όπως διαπιστώ­σαμε στο πρόσφατο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος η Πολεμική Αε­ροπορία διαθέτει το έμψυχο δυνα­μικό που μπορεί να αναλάβει την οργάνωση των διαδικασιών αντι­μετώπισής τους.

__________________
* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας και των Αφοπλισμών στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-03/03-16/03/17)

Πηγή: Σταράτα Λόγια

129 Σχόλια

 1. .+-

  …Υπερβολες!!!

  Λες και οι «αλλοι» τρωνε κουτοχορτο!
  Μεχρι σημερα εχουν το προβαδισμα και ειναι σε θση να αυξησουν την«ψαλιδα».

  Πολυστατικα ρανταρ; θα βαλω τα γελια!
  σε HEAD ON το αεροσκαφος ειναι εντοπισημο οταν ειναι πλεον πολυ αργα! Αφου ομιλουν για τακτικες υποψη οτι η ταυτοχρονη προσβολη του δυκτιου εγκαιρης προειδοποιησης, με αποστολες SEAD/DEAD ιδιαιτερα αυτων που θα ειναι ποιο ανατολικα και θα αποτελουν μερος των πολυστατικων ρανταρ, στον αξονα Β-Ν, εξουδετερωνει τα οποια υποθετικα πλεονεκτηματα αυτων.
  Νασ θυμησω οτι οταν αυτα θα «πιασουν» το F35 αυτο θα ειναι περιπου στο αιγαιο σε σχετικα μικρους χρονου αποστασης απο τους πιθανους στοχους. μιλαμε για χρονους της ταξεως των 5 λεπτων ή και ακομη μικροτερους. Αλλα και ακομη ετσι ξεχναμε οτι ο βασικος αισθητηρας των αεροσκαφων αναχαιτησης δνε μποριε να κανει εγκλωβισμο (lock on) παρα σε αποστασεις της ταξεως των 30 χλμ ή και ακομη λιγοτερο. Βεβαια μεχρι τοτε θα ειναι ηδη «kill» απο τους meteor των 180χλμ που και η τουρκια επελεξε να αποχτησει για αυτα τα αεροσκαφη.
  Το exchange rate που βγηκε προσφατα απο την Red Flag ειναι γνωστο! 20 προς 1.
  αυτο και μονο λεει πολλα!

  .+-

  Απάντηση
  • JohnnyB ftw

   15:1 ήταν η αναλογία και στην άσκηση τα F-35 δεν ήταν μόνα τους.
   Τους παρείχαν αεροπορική κάλυψη F-22 με σκοπό να παρεισφρήσουν και να βομβαρδίσουν.

   Απάντηση
   • Kostas

    η αναλογια καταρριψεων του Φ35 ηταν 20/1. Η αναλογια αυτη αφορα τα Φ35 και μονο. Η αναλογια των Φ22 ηταν διαφορετικη και ειναι αγνωστη.

    Τα περι του ρολου των Φ22 ειναι δικες σου υποθεσεις, εκτος και ησουν πιλοτος που πεταξες στην ασκηση.

    Για του λογου του αληθες:

    https://theaviationist.com/2017/02/28/red-flag-confirmed-f-35-dominance-with-a-201-kill-ratio-u-s-air-force-says/

   • JohnnyB ftw

    @Kostas
    15:1 λέει το άρθρο της Προέλασης εδω: https://tinyurl.com/jy9by8u

    Επίσης αν δεν κατέχεις καλά Αγγλικά να σου μεταφράσω το απόσπασμα γιατί ειναι διαφορετικό το νοήμα πέρα απο τα νούμερα.

    {Indeed, while early reports suggested a 15-1 kill ratio recent Air Force testimony by Lt. Gen. Jerry D. Harris, Vice Commander of Air Combat Command characterized the kill ratio as “20-1” meaning that, for one F-35A “lost” in simulated combat in a high threat environment that the aircraft destroyed 20 simulated enemy aircraft.}

    Μετάφραση:
    «Όντως, ενώ οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν αναλογία καταρρίψεων 15-1 πρόσφατη ομολογία του Lt. Gen. Jerry D. Harris, Vice Commander of Air Combat Command χαρακτήρισε την αναλογία σαν «20-1″ εννοώντας οτι για κάθε ένα χαμένο F-35 σε εξομοιωμένη μάχη σε περιβάλλον υψηλής επικινδυνότητας το αεροσκάφος κατέστρεψε 20 εξομοιωμένα εχθρικά αεροσκάφη.»

    Όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στην επίσημη αναφορά της Ασκησης Red Flag και την ‘ομολογία’ του αξιωματικου (που μάλλον σαν διαφήμιση είναι) συν ότι δεν γράφει πουθενά οτι τα F-35 επιχειρούσαν μόνα τους αναφέροντας συγκεκριμένα οτι δρούσαν πακέτο με τα F-22.

    Οπότε αν θεωρητικά βγάζαμε τα F-22 απο την εξίσωση η αναλογία θα ηταν σίγουρα μικρότερη απο το 15:1

   • Kostas

    μου παραθέτεις αρθρο απο τις 2-7 ενω σου παραθέτω μεταγενέστερο επικαιροποιημένο αρθρο με το 20/1.

    Τα οσα αναφερεις για το φ22 ειναι δικές σου υποθέσεις.

    Με την ίδια αυθαίρετη λογική που χρησιμοποιείς μπορω και εγω να σου πω οτι εαν δεν ηταν τα Φ22, τοτε τα Φ35 θα μπορούσαν να εκτελέσουν πιο πολλες αποστολες αέρος αέρος και να επιτύχουν ακομα υψηλότερο kill ratio

   • .+-

    Οντος αρχικα ηταν 15:1, αλλα σε δευτερο χρονο το τελικο «σκορ» εγινε 20:1. Ουτε σε αγωνα μπασκετ αν ηταν!!!!
    Σχετικα με ..τα περι F-22, μπορεις να παραθεσεις λινκ, που να αναφερει αυτην την πληροφορια;

    .+-

 2. Gunslinger32

  Ένα θέμα θα μπορούσαν να είναι και οι υψηλές συχνότητες που παράγουν οι κινητήρες, σύμφωνα με μια παρουσίαση που διάβασα πρίν μερικά χρόνια.

  Απάντηση
   • Gunslinger32

    @Kostas
    Επειδή δεν μπορεί να ζητάει κάποιος απαντήσεις απο ανθρώπους που θεωρεί άσχετους και αναξιόπιστους (και επειδή δεν θέλω να γίνω «συνένοχος στην παράβαση» της αρχής που έχεις θέσει ο ίδιος για τις συνομιλίες σου στα διάφορα φόρουμ), δεν θα ήταν σωστό να σου απαντήσω στο ερώτημα.

    Εφόσον (όπως διαφημίζεις συχνά) έχεις γνωριμίες και προτιμάς την ανταλλαγή γνώσεων/απόψεων/πληροφοριών με ανθρώπους που «γνωρίζουν τα πάντα» για
    αυτά τα θέματα όπως έχεις δηλώσει επανειλημμένα, μπορείς να αναζητήσεις σε εκείνους σχετικές απαντήσεις.

    Σου εύχομαι λοιπόν επιτυχεία στην έρευνα σχετικών απαντήσεων.

 3. Famas

  Κύριε Δούκα,

  ειναι απολυτα κατανοητος ο προβληματισμός που προβάλεται. Οντως με την οικονομικη δυσπραγια που περνάμε μια αγορά ΝΜΑ θα σημάνει τον οικονομικό αποκλεισμο αλλων προγραμματων εξισου σημαντικων. Η αναπτυξη πολυστατικών ρανταρ σίγουρα ειναι μια απάντηση στην ανισσοροποια που θα δημιουργηθεί και την θεωρώ και αυτονοητο βήμα είτε πάρουμε F35 είτε οχι. Ομως αυτό δε λυνει το πρόβλημα, απλά καθυστερει για μικρο χρονικό διάστημα την οποια αλλη λύση.

  Το πρόβλημα παραμένει. Μαχητικά χρειαζόμαστε εκτος και αν αποφασίσαμε να κατέβει κι αλλο η οροφή τους. Οπως φυσικα χρειαζόμαστε και πλοια και πυροβολικο κλπ. Εχουμε χρόνια να κάνουμε σοβαρές προμήθειες και η συντηρηση-εκσυγχρονισμός δεν ειναι λύση οταν οι αριθμοι παντου βαινουν μειουμενοι και οσο και να εκσυγχρονιζεις πχ μια Meko 200, θα παραμεινει Meko 200 στην σχεδιαση, στο ιχνος της, στην δυνατοτητα προσθεσης δυνατοτητων κλπ.

  Να το θέσω απλά, χρειαζόμαστε καποιο μαγικο ραβδι. Οσο δεν εισάγουμε νεα οπλα, απλά ο λογαριασμος για το μέλλον μεγαλώνει. Θα φτάσουμε σε καποια φάση που θα πρεπει να αντικαταστήσουμε ολα τα F16 – Mirage – F4.

  Θα συμφωνησω με την αναπτυξη των ρανταρ αυτών, αλλα αυτό σημαινει οτι θα πρεπει και να ενισχυσουμε και σε αριθμους οτι υπαρχει. Ειτε αυτο λέγεται αναζητηση και εκσυγχρονισμος μεταχείρα F16 (30-40 κομμάτια σίγουρα), είτε αυτο λέγεται Arleigh Burke, είτε αυτο λέγεται μεταχείρα MLRS, κλπ κλπ… Θα πρεπει να βρεθουν οικονομικοι δλδ τροποι μέσω σκουπισματος της αγορας μεταχειρισμένων και εκσυγχρονισμό. Αυτό ομως απλά θα καθυστερήσει το αναποφευκτο οπως εχω ηδη πει.

  Απάντηση
 4. JohnnyB ftw

  Οπότε επόμενο βήμα είναι η παραγωγή/αγορά ενός τέτοιου σταθμού ράνταρ και δοκιμή του σε κάποια κοινή άσκηση με F-35 των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

  Απάντηση
  • Kostas

   τετοιο ρανταρ
   – δεν ειναι αποτελεσματικο εναντι των στελθ για πολλους λογους που θα ναλυσω σε αλλο σχολιο, για αυτο αλλωστε και καμια μεγαλη δυναμη δεν εχει μπει στον κοπο να αναπτυξει

   Ας υποθεσουμε ομως οτι μπορει να ειναι αποτελεσματικο, η αναπτυξη θα κοστιζε μερικα δις ευρω με μεγαλο κινδυνο να μην εχει επιτυχη καταληξη.
   1) Που θα τα βρεις τα λεφτα και εισαι διατεθιμενος να τα επενδυσεις σε ενα προγραμμα με τοσο μεγαλο τεχνολογικο ρισκο?
   2) ποιος σου ειπε οι θα μπορεις να κανεις αναλυσεις επι του αεροσκαφους εαν δεν το αγορασεις?

   Απάντηση
 5. Θεσσαλονίκη - Μακεδονία

  Να συνεισφέρω και εγώ το δικό μου σχόλιο , όπως το διάβασα.
  Υπάρχει μία πρόταση η οποία αναφέρει ότι αντί να κυνηγούμε το αεροσκάφος , καλύτερα να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των όπλων που αυτό θα φέρει και στην εξουδετέρωσή τους , μετά την άφεσή τους.
  Σαν ιδέα ακούγεται πολύ καινοτόμα και προσωπικά θα ήθελα να διαβάσω κάποια σχόλια.
  Ευχαριστώ .

  Απάντηση
  • Kostas

   το κυριο οπλο του ειναι οι βομβες SDB. Λογω της υποηχητικης ταχυτητας (μικρη τριβη) και της ελλειψης προωθητικου συστηματος, θα εχουν πολυ μικρο υπερυθρο ιχνος και δεν θα μποιρεις να τις εντοπισεις/στοχοποιησεις με υπερυθρα συστηματα.
   Οταν το Φ35 τις εξαπολυσει, τοτε θα σου τυφλωσει τα ρανταρ με τον ισχυροτερο παρεμβολεα που εχει φορεθει σε αεροσκαφος, το ιδιο του το ρανταρ. Αρα δεν θα μπορεις να εντοπισεις/στοχοποιησεις τις βομβες ουτε με ρανταρ.

   Απάντηση
   • defencegreece

    Δεν νομίζω το ραντάρ κάποιων kW να μπορεί να τυφλώσει τα αντιστοιχα MW των Patriot/S-300

    Ουτε είμαι πολύ σίγουρος τι θα γίνει αν jammαρει τις συχνότητες αν θα έχει επίγνωση της δικής του τακτικής κατάστασης και θα μπορεί να καθοδηγεί πυραύλους…

    Just for reference που λένε και οι φίλοι οι Αμερικάνοι

 6. Kostas

  Ο κος Γριβας ειναι προφανως ασχετος με το αντικειμενο και θα επρεπε να ειναι πιο προσεκτικος στην διατυπωση αποψεων για τοσο σοβαρα θεματα, γιατι πληγωνει την αξιοπιστια του.

  «.Αντιθέτως, παρουσιάζει αρκετά υψηλότερο RCS σε χαμηλότερες μπάντες, όπως στην L-Band, και ακόμα χαμηλότερα (VHF Band).»
  σωστο αλλα στοιχειο με μηδενικη επιχειρησιακη αξια. Αυτες οι συχνοτητες δεν παρεχουν δεδομενα στοχοποιησης και επισης παρεμβαλονται πολυ ΕΥΚΟΛΑ

  «η δικτυακή ενοποίηση επίγειων ραντάρ, που θα καταυγάζουν τα εισερχόμενα στο Αιγαίο «αόρατα» τουρκικά μαχητικά από διαφορετικές γωνίες, και εν συ­νεχεία η σύνθεση των δεδομένων τους (data fusion) σε πραγματικό – χρόνο, έτσι ώστε να προκύπτει μια ενοποιημένη εικόνα, είναι δυνατόν να αναβαθμίσει δραστικά τις ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών stealth των υπαρχόντων μέσων»
  Πως θα γινει η διασυνδεση των ρανταρ? ενσυρματα (πολυ ευκολα στην καταστροφη), ασυρματα (ευκολα στην παρεμβολη).
  Παρεπιμπτοντως αυτη η διασυνδεση ΔΕΝ αυξανει την αποσταση αποκαλυψεως στοχου, αρα και αυτη η προταση εχει μηδενικη επιχειρησιακη αξια ακομα και αν ηταν εφικτη

  » Όσον αφορά δε στην απόκτηση νέων επίγειων ραντάρ, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη τεχνολογιών νιτριδίου του γαλλίου (GaN) επιτρέπει την κατασκευή οικονομικών, πολύ μικρών και εύκολα μετακινούμενων ραντάρ αεράμυνας με κεραίες ηλε­κτρονικής σάρωσης υψηλής απόδοσης. Κι αυτό γιατί οι ημιαγωγοί GaN είναι μικρότεροι και πιο ελαφριοί από τους αγωγούς αρσενικούχου γαλλίου (GaAs), που μέχρι τώρα κατά κανόνα χρησιμοποιούνταν.
  Επίσης, τα στοιχεία GaAS αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα GaN 2.500 βαθμούς Κελσίου, άρα έχουν πολύ μικρότερες απαιτήσεις ψύξης μειώνοντας δραστικά το βάρος και το κόστος του συστήματος.»
  Οποιαδηποτε τεχνολογια ειναι καλη για τα ρανταρ, ειναι επισης καλη και για τους παρεμβολεις. Και αυτη η προταση εχει μηδενικη επιχειρησιακη αξια

  «Επίσης όπως υπογραμμίζεται στην εργασία των δύο Ελλήνων αξιωματικών, τα ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων, ιδιαίτερα αυτά που δουλεύουν στα VHF, μπορεί να έχουν πολύ αξιόλογες επιδόσεις στον εντοπισμό αεροσκαφών stealth, δεδομένου ότι το «έξυπνο δέρμα» των αεροσκαφών αυτών, δηλαδή η επίστρωση με υλικά RAM που απορροφούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία ραντάρ, δεν λειτουργεί καλά με αυτές τις συχνότητες.»
  παλι η ιδια αδοκιμη προταση για ρανταρ χαμηλων συχνοτητων

  «Επίσης, η αγορά ή η εθνική ανάπτυξη πολυστατικών ραντάρ (multi static) μπορεί να προσφέρει κρίσιμης σημασίας ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών με πολύ μικρό RCS.»
  Πολυστατικα ρανταρ δεν υπαρχουν για αγορα.
  Τα πολυστατικα ρανταρ απαιτουν διασυνδεση πηγης-ληπτη του σηματος με απιστευτα επιπεδα συγχρονισμου για να να μπορει να επεξεργαστει το σημα.

  «Και η κατασκευή παρόμοιων συστημάτων είναι μέσα στα όρια των ελληνικών τεχνολογικών ικανοτή­των.»
  Εντελως αβασιμο σχολιο. Ποιος θα το κανει αυτο?

  «Μια υποψήφια για ανάλογες συνεργασίες χώρα είναι η Σερβία, η οποία έχει αναπτύξει πολύ σοβαρή στρατιωτική τεχνολογία τόσο στον συγκεκριμένο τομέα όσο και γενικότερα.»
  Ποια τεχνολογια εχει αναπτυξει σε αυτο το τομεα?

  «Επιπλέον, στον χώρο των τεχνολο­γιών anti-stealth, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, υπάγονται και ηλεκτρονικά συστήματα παθητικού εντοπισμού που επιδιώκουν να εντοπίσουν τα αερο­σκάφη από την ηλεκτρομαγνητική «μόλυνση» που παράγουν κατά την πτήση τους ακόμη κι αν έχουν κλει­στά τα ραντάρ τους και τα συστήμα­τα επικοινωνιών, όπως είναι τα τσε­χικά Tamara και Vera, καθώς και ηλε­κτροπτικοί αισθητήρες που τοπο­θετούνται σε μαχητικά αεροσκάφη. Ένα εντυπωσιακό σχετικό σύστημα, για το οποίο έχουμε γράψει και στο παρελθόν, είναι της Selex Galileo και τοποθετείται στα σουηδικά μαχητι­κά αεροσκάφη JAS-39 Gripen NG. Ο αισθητήρας αυτός αναζητεί το θερμικό ίχνος που παράγεται από την τριβή του αεροσκάφους στην ατμό­σφαιρα (aerodynamic heating). »
  Ποια ειναι η εμβελεια αυτων των συστηματων? λειτουργουν με ολες τις καιρικες συνθηκες? παρεχουν δυνατοτητα εξαγωγης δεδομενων βολης? οι απαντησεις θα ειναι απογοητευτικες για τον κο Γριβα

  «Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι τα υλικά RAM του F-35, τα οποία απορροφούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία ραντάρ, είναι πολύ ευ­παθή στη θερμότητα, με αποτέλε­σμα το αεροσκάφος να παρουσιάζει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος τριβής από ένα συμβατικό αεροσκάφος και να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό »
  αβασιμος ισχυρισμος. Παρεπιμπτοντως το Φ35 ενσωματωνει τις πλεον συγχρονες τεχνολογιες μειωσης του υπερυθρου ιχνους, τεχνολογιες που δεν υπαρχουν σε αλλα αφη

  Εν συντομια απογοητευτηκα πληρως απο το αρθρο του κου Γριβα, αν και μου ηταν συμπαθης απο ενα βιβλιο του επιστημονικης-πολεμικης φαντασιας

  Απάντηση
  • George Barbounakis

   Παρότι δεν είμαι ειδικός στην ακτινοφυσική, αλλά θα ήθελα την αποψή σας σχετικά με ένα σύστημα εντοπισμού ραδιοσημάτων κάτοψης . Αναλύω επιπρόσθετα : Τα RAM υλικά δεν αντανακλούν το ίχνος , οπότε αν το σήμα εκπέπμονταν από πομπό έταιρο του δέκτη, ο δέκτης δεν θα εντόπιζε την κινούμενη απουσία σήματος ; Σκεφτείτε κάτι σαν την ανηχοική σκιά των υπερήχων με διαφορετική κεφαλή σάρωσης-έρευνας , το σύστημα αυτό δεν απαιτεί καν χαμηλές κυματικές συχνότητες, αντίθετα όσο μικρότερο το μήκος κύματος τόσο το καλύτερο ! Ακόμη είναι ανθεκτικότερο στις παρεμβολές, έχει υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης σάρωσης και δεν απαιτεί συγχρονισμό σήματος. Ευχαριστώ

   Απάντηση
   • Kostas

    φιλε Γιωργο, μου αρεσει πολυ ο πρωτοτυπος αλλα και προσεκτικος τροπος σκεψης σου. Αυτο που προτεινεις εχει βαση. Το προβλημα ειναι οτι απαιτει ενα δεκτη τοσο μεγαλο οσο και η περιοχη ερευνης σου. Πως φανταζεσαι οτι θα μπορεις να καλυψεις μια μεγαλη περιοχη με αυτο το συστημα?

  • Βασίλης Κορκολής

   ΒΚ

   Αγαπητέ Κώστα καλησπέρα

   Πραγματικά θαυμάζω την αγάπη σου για το τεχνολογικό υπερπροϊόν F35 και για τις δυνατότητες του. Πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε ερασιτεχνικά με τα θέματα άμυνας της χώρας μας, έχουμε έναν διάχυτο φόβο για το τι θα συμβεί όταν η απειλή του μπει στην ζωή μας.

   Μετά από αρκετά χρόνια που διαβάζω από ανοικτές πηγές τις δυνατότητες του αεροσκάφους (ούτε εγώ, αλλά θεωρώ ούτε και εσύ, έχουμε εσωτερική πληροφόρηση από τον κατασκευαστή για το αεροσκάφος) εκτιμώ ότι είναι η σημαντικότερη απειλή για την Ελλάδα μακράν από οτιδήποτε άλλο.

   Παρόλα αυτά, ο τρόπος που απαντάς στις σκέψεις άλλων, για το τι μπορούμε να κάνουμε, μου γεννάει την εντύπωση ότι πρέπει απλώς να δώσουμε τα κλειδιά στον γείτονα και να πάμε να ζήσουμε αλλού χωρίς καμία συζήτηση.

   ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

   Ένα αεροπλάνο, ή μία ομάδα από αυτά, δεν πρέπει ποτέ να αφεθούν να γίνουν η καταστροφή αυτού του τόπου. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αντίμετρα (όπως αυτά του άρθρου).

   Η αίσθηση μου, από αυτά που διαβάζω, είναι ότι το F35 έχει σχεδιαστεί για να καταστρέψει τις, γραμμικής διάταξης, αεράμυνες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν το αεροπλάνο να μην πλησιάσει στο σημείο στόχο μετωπικά και να εκτοξεύσει τα όπλα του. Και την δουλειά φαίνεται να την κάνει καλά….

   Ποια είναι η απάντηση;;;;; Ολιστική άμυνα και όχι άμυνα σημείου για το αεροσκάφος σε όλο το βάθος του εναεριου χώρου. Με κάθε τρόπο απόκτηση εικόνας στον αέρα και βολές από κάθε κατέυθυνση.

   Άντυπυραυλική άμυνα σημείου για αυτοπροστασία του όποιου στόχου από τις SDB (και τα άλλα όπλα).

   Πάμε λίγο σε αυτά που γράφεις ως απαντήσεις στα θέματα του άρθρου που λίγο πολύ αυτό παρουσιάζουν για να τα σχολιάσουμε.

   Α) Ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων. Δεν στοχοποιούν. ΟΚ το δέχομαι (αν και υπάρχει σοβαρός αντίλογος). Ποιος σου είπε ότι αυτά τα Radar θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω για στοχοποίηση… Τα χρειάζομαι γιατί λόγω εμβέλειας θα είναι το early warning. Ότι απογειώνεται από τα αεροδρόμια της «συμμάχου» θα εξετάζεται με αφαιρετική μέθοδο…. Ότι δεν βλέπουν τα υψιλότερης μπάντας συμβατικά radar αεράμυνας είναι F35.

   Αντίδραση μου? Ενεργοποίηση των υπολοίπων radar που δουλειά τους θα είναι να μου δώσουν στοιχεία βολής…

   Η πυκνότητα των ραντάρ ελέγχου βολής (ή όπως θές ονόμασε τα), θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μου δίνουν αυτό που χρειάζομαι όταν το χρειαστώ. Με τεχνικές emission control, κάτι θα μπορέσουν να δουν έστω και αν αυτό το κάτι δεν είναι ακριβώς στα σύνορα Ελλάδας Τουρκίας αλλά μεταξύ πχ Χίου ενδοχώρας.

   Μην μου πεις ότι τα 30 χλμ αποκάλυψη στο πίσω ημισφαίριο του F35 δεν μπορούν να γίνουν από radar S band του οποίου η εμβέλεια σε κανονικούς στόχους είναι της τάξης των 200 χλμ. Την απόσταση αυτή την συζητάμε για μετωπική αποκάλυψη σε κάποιες προσομοιώσεις.

   Θα σταθεί το F35, του οποίου ο στόχος είναι πχ το Αεροδρόμιο της Λάρισας, να καταστρέψει το ακριτικό αυτό radar? Μακάρι !!!!!!!!!!!!!!! Ματαιώνει την κύρια αποστολή του. Μου δίνει χρόνο να κάνω αυτά που λέει ο πολύ σωστός (κατά την άποψη μου) Theognostos στο σχόλιο του. Επίθεση με όλα τα μέσα!!!!!!!

   Β) Διασύνδεση των ραντάρ. Από πού συμπεραίνεις τόσο εύκολα ότι ένα δίκτυο πολλαπλών εισαγωγών οπτικών ινών με τεχνολογίες IP Routing στις θέσεις των Radar, καταστρέφεται στο πρώτο κύμα της επίθεσης αιφνιδιασμού του γείτονα?????? Θα έχει το πλήθος των αεροσκαφών και των βομβών έτσι ώστε να βομβαρδίσει όλες τις οδεύσεις (ακόμα και αν αυτά είναι κτήρια του ΟΤΕ στα νησιά). Επίσης γιατί τα ασύρματα data link των αεροσκαφών F35 δεν υποκλέπτονται και δεν παρεμβάλλονται, ενώ τα επίγεια με στενές δέσμες frequency Hopping και άλλες τεχνικές περιορισμού των πλευρικών λοβών δεν έχουν καμία τύχη? Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πολλαπλό δίκτυο επικοινωνιών, με κάποιο κόστος, εφόσον το θέμα είναι ζωής και θανάτου?????

   Γ) Όταν τα radar φωτίσουν το πίσω μέρος του αεροσκάφους δεν έχουν μεγαλύτερη απόσταση αποκάλυψης, άρα και περισσότερο χρόνο για την εξαγωγή στοιχείων βολής???????????????????

   Δ) Τα «μικρά» radar δεν αξίζουν τίποτα…. Με τι θα πυκνώσεις την αεράμυνα σου αν όχι με ελαφριά radar καλύτερων επιδόσεων στις Bands (S κυρίως) που μπορούν να δουν το F35 έστω και σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Αν κερδίσεις πχ 10 χλμ εντοπισμού δεν σου δίνει καλύτερη εικόνα?

   Ε) Σε ποιους παρεμβολείς αναφέρεσαι; Σε αυτούς που είναι ήδη ενσωματωμένοι στο F35. Κάθε πότε ο γείτονας θα έχει δυνατότητα να αλλάζει την τεχνολογία των παρεμβολαίων του αεροσκάφους για να αντισταθμίζει το σήμα των νέων radar??????????????? Κάθε μέρα!!!!!!

   ΣΤ) Το radar του σκάφους δεν λειτουργεί σε κάποια ζώνη συχνοτήτων? Με βάσει αυτή την ζώνη, μπορεί να παρεμβάλει κάθε Radar, κάθε ζώνης?????? Η φυσική έχει άλλη εφαρμογή στην τεχνολογία του F35? Υπάρχει τσιπ που ενεργοποιεί κύματα παρεμβολών το οποίο αλλάζει μπάντες, χωρίς ταυτόχρονα να πρέπει να αλλάζει και το μέγεθος της κεραίας λόγω του μήκους κύματος? Τέλος όταν το αεροσκάφος εκπέμπει προς έναν στόχο, αυτός δεν έχει καμία τύχη να το ανιχνεύσει με παθητικού τύπου τεχνικές ECM ή ECCM και να το στοχοποιήσει???????

   Ζ) Προς ενημέρωση σου το VERA (παθητικό σύστημα ανίχνευσης) σε άσκηση στην Ελλάδα προ ετών, ανίχνευε τα UAVs σε αποστάσεις μέχρι και 150 χλμ εκμεταλλευόμενο τις ραδιοζεύξεις του ΟΤΕ και τους σταθούς κινητής τηλεφωνίας (Αυτό έχει γραφτεί αν θυμάμαι καλά). Ήταν και ό λόγος που οι Αμερικάνοι αγόρασαν την εταιρεία…. αμέσως μετά. Μπορεί το F35 να παρεμβάλει όλες τις εκπομπές όλων των μορφών?

   Η) Όσο αφορά το υπέρυθρο ίχνος του αεροσκάφους, από τις αναφορές που βλέπουν το φώς της δημοσιότητας φαίνεται ότι είναι επιβαρυμένο…. Μήπως χωρίς τις τεχνολογίες που αναφέρεις απλώς θα ήταν σαν ήλιος στον ουρανό????????????? Πχ ο κινητήρας του είναι θηριώδης και για να το κουνήσει πρέπει να δουλεύει ψηλά. Αυτό δεν παράγει περισσότερη θερμότητα από ένα απλό αεροσκάφος η οποία θα έπρεπε να ελατωθεί (οπότε και η ανάγκη για τις νέες τεχνολογίες)?

   Υπάρχουν αντιρρήσεως για όλα τα σχόλια σου!!!

   Η γνώμη μου είναι ότι ο αντίπαλος θέλει να μας αιφνιδιάσει… Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να στείλει τα F35 μόνα τους στο πρώτο κύμα και φυσικά όχι στο 100% του αριθμού τους για λόγους αυτοσυντήρησης. Αυτό σημαίνει πεπερασμένος όγκος πυρός. Με την ολιστική αντιαεροπορική άμυνα και βολές αντιαεροπορικών πυραύλων σε όλες τις πλευρές της κίνησης τους, έστω και χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, θεωρώ ότι κανένα αεροσκάφος δεν μπορεί να μείνει απαθές. ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΟΡΑΤΟ. Είναι ορατό σε κοντινότερες αποστάσεις.

   Θα πρέπει να αλλάξει ύψη να κινηθεί εκτός σύντομης διαδρομής προς τον στόχο και να χρησιμοποιήσει την μετάκαυση του… Αυτό σημαίνει λιγότερος χρόνος για στοχοποίηση, μεγαλύτερη πίεση και λιγότερη εμβέλεια όσο και να έχει πληροφόρηση από παντού.

   Εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε στην «Απορρόφηση» των πληγμάτων, με πυκνή αντιπυραυλική άμυνα στα ζωτικά μας σημεία και βολές εκδίκησης στο πίσω ημισφαίριο, από συστοιχίες Patriot μεγάλης εμβέλειας, μετά το πλήγμα όταν θα γυρίζουν ανατολικά «άοπλα» από την συντομότερη διαδρομή…. Κάποιο θα κάνει μπούμ. Εκεί μπορούν να μπούν και τα F16 με τα θερμικά που πρέπει οποσδήποτε να αγιραστούν.

   ΚΑΝΕΝΑ Ελληνικό F16 δεν θα πρέπει να κινηθεί εναντίον τους κατά την διάρκεια της πρώτης επίθεσης. Με βάσει την εικόνα των επίγειων radar θα πρέπει να αποφεύγουν ακόμα και την περίπτωση να βληθούν από ένα F35.
   Η βασική δουλειά τους θα πρέπει να είναι η κάλυψη της μεθοριακής ζώνης για τις Follow on δυνάμεις των Τουρκικών F16…

   Ευχαριστώ για τον χώρο που μου προσφέρατε.

   Απάντηση
   • Kostas

    Φιλε Βασιλη σε ευχαριστω για το καλο σχολιο σου.
    Σκοπος δεν ειναι να καλλιεργησω καμια ηττοπαθεια αλλα να επισημανω τον κινδυνο του Φ35.

    Α) » 30 χλμ αποκάλυψη στο πίσω ημισφαίριο του F35 δεν μπορούν να γίνουν από radar S band» το δεχομαι οτι αυτη ειναι μια ρεαλσιτικη τιμη αποκαλυψης. Ποσα τετοια ρανταρ θα χρειαστεις ομως για να καλυψεις ολο το ανατ. αιγαιο? Ποσο θα κοστισουν? πως θα καλυψεις τους διαυλους μεταξυ των νησιων που εχουν αποσταση εως και 100 χλμ? πως θα προστατεψεις αυτα τα σταθερα (ή δυσκινητα) ρανταρ την στιγμη που ειναι εντος της εμβελειας του εχθρικου πυροβολικου?

    Β) » δίκτυο πολλαπλών εισαγωγών οπτικών ινών με τεχνολογίες IP Routing στις θέσεις των Radar, καταστρέφεται στο πρώτο κύμα της επίθεσης αιφνιδιασμού του γείτονα??????»
    ποσα καλωδια θα ποντισεις μεταξυ των νησιων? ποσο θα κοστισει αυτο? ποιος σου λεει οτι ο εχθρις δεν μπορει να τα καταστρεψει με πληθωρα μεσων ακομα και δολιοφθορες?

    «Θα έχει το πλήθος των αεροσκαφών και των βομβών έτσι ώστε να βομβαρδίσει όλες τις οδεύσεις (ακόμα και αν αυτά είναι κτήρια του ΟΤΕ στα νησιά).» ναι θα εχει το πληθος του πυροβολικου να το κανει

    » Επίσης γιατί τα ασύρματα data link των αεροσκαφών F35 δεν υποκλέπτονται και δεν παρεμβάλλονται, ενώ τα επίγεια με στενές δέσμες frequency Hopping και άλλες τεχνικές περιορισμού των πλευρικών λοβών δεν έχουν καμία τύχη?» το Φ35 χρησιμοποιει κατευθυνομενες εκπομπες απο αφος σε αφος. Τα επιγεια συστηματα για να εχουν κατευθυνομενενς εκπομπες πρεπει να τοποθετησουν τις κεραιες σε συγκεκριμενες θεσεις (υψωματα) κανοντας ευκολο τον εντοπισμο τους

    Γ)» Όταν τα radar φωτίσουν το πίσω μέρος του αεροσκάφους δεν έχουν μεγαλύτερη απόσταση αποκάλυψης, άρα και περισσότερο χρόνο για την εξαγωγή στοιχείων βολής?»
    δε καταλαβαινω τι εννοεις με τον χρονο εξαγωγης

    Δ) δες απαντηση στο Α

    Ε) «Σε ποιους παρεμβολείς αναφέρεσαι; Σε αυτούς που είναι ήδη ενσωματωμένοι στο F35. Κάθε πότε ο γείτονας θα έχει δυνατότητα να αλλάζει την τεχνολογία των παρεμβολαίων του αεροσκάφους για να αντισταθμίζει το σήμα των νέων radar??????????????? Κάθε μέρα!!!!!!» οι παρεμβολεις δεν χρειαζεται να ειναι πανω στο Φ35 αλλα πχ σε MALD

    ΣΤ) «Το radar του σκάφους δεν λειτουργεί σε κάποια ζώνη συχνοτήτων?» ναι το ρανταρ του Φ35 παρεμβαλει εχθρικα ρανταρ που λειτουργουν σε μπνατες στοχοποιησης. Δεν παρεμβαλει ρανταρ χαμηλων συχνοτητων. Αλλα δεν χρειαζεται να το κανει αυτο. Τα ρανταρ χαμηλων συχνοτητων παρεμβαλονται ευκολα απο αποσταση, δεν χρειαζεται να φορεσεις παρεμβολεα χαμηλων συχνοτητων στο Φ35 για να το επιτυχεις αυτο

    «Τέλος όταν το αεροσκάφος εκπέμπει προς έναν στόχο, αυτός δεν έχει καμία τύχη να το ανιχνεύσει με παθητικού τύπου τεχνικές ECM ή ECCM και να το στοχοποιήσει?»
    το ρανταρ του Φ35 εχει την πλεον εξελιγμενη τεχνολογια low probability of detection, πιστευεται οτι τα υπαρχοντα RWR δεν ειναι αποτελεσματικα απεναντι του

    Ζ) «Προς ενημέρωση σου το VERA..» ολα αυτα τα συστηματα μπορει να λειτουργουν καλα υπο ιδανικες συνθηκες αλλα σε περιπτωση πολεμου δεν μπορεις να βασιζεσαι πανω τους. Τα πολεμικα συστηματα πρπει να λειτουργουν αξιοπιστα υπο ολες τις συνθηκες. Αλιμονο εαν βασιζουμε την αμυνα μας στην λειτουργια των κεραιων κινητης τηλεφωνιας

    Η) » κινητήρας του είναι θηριώδης» ειναι ο τελειοτερος κινητηρας μαχητικου, πολλα χρονια μπροστα απο ρωσικα και ευρωπαικα συστηματα.

    » για να το κουνήσει πρέπει να δουλεύει ψηλά.» τι εννοεις?

    » δεν παράγει περισσότερη θερμότητα» η θερμοτητα που παραγει ενας αεροπορικος κινητηρας εξαρταται απο πολλους παραγοντες, οπως ο λογος παρακαμψης αερος, η καταναλωση καυσιμου/παραγωμενη ισχυ κλπ Ο κινητηρας του Φ35 υπερτερει σε ολες αυτες τις παραμετρους σε σχεση με ανταγωνιστικα συστηματα.

    «ΚΑΝΕΝΑ Ελληνικό F16 δεν θα πρέπει να κινηθεί εναντίον τους κατά την διάρκεια της πρώτης επίθεσης»
    μεγα λαθος. Εαν περασει το πρωτο κυμα επιθεσης, τοτε χαθηκε ο πολεμος

   • Λαμπρος

    ΦΙΛΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ… ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΕΔΩ. ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΜΠΑΠ.

   • marios

    Καταρχάς ένα καλο αντιμέτρο για βομβαρδισμούς απο f-35 είναι να γίνουν τα πόστα διοίκησης κινητά[ mobile] η επιτυχία ενός f-35 έγκειται στο ότι θα βομβαρδίσει πόστα διοίκησης και ραντάρ που είναι σε συγκεκριμένο τόπο-σημείο ενώ ένα κινητό κέντρο διοίκησης και ελεγχου παίρνει περισσότερο χρόνο να ανίχνευτεί αχρηστεύοντας τη κάλυψη το αεροσκάφους.
    Σαν παραδείγματα κινητών κέντρων διοικησης και ελέγχου η εταιρεία almaz antey έχει τα:
    1. Baikal-1 http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/1220/1328
    2. Universal-1E http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/1220/1325.
    Για ραντάρ ανίχνευσης f-35 εκτός απο τα παθητικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
    1. Protivnik-GE http://www.ausairpower.net/APA-Rus-Low-Band-Radars.html [ ανιχνεύει και B-2]
    2. Kasta-2E2 http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/1219/1241/1335 [https://defense-studies.blogspot.gr/2016/09/kasta-2e2-specialized-radar-to-detect.html] [ έχουμε πάρει απο τους ρώσους].
    Για προστασία από πυραύλους αντιραντάρ θα πρότεινα το ρωσικό Gazetchik-E http://www.almaz-antey.ru/en/catalogue/millitary_catalogue/1219/1241/1337 [ http://www.ausairpower.net/APA-SAM-DefAids.html#mozTocId535952 ] αυτό οχί μόνο κάνει παρεμβολες και σε διάφορα είδη πυραύλων αντιραντάρ αλλά και αντιγράφει και μιμείται τη συχνότητα του ραντάρ που προστατεύει. αποτελεσμα ο πυραύλος θα χτυπήσει το συστήμα και θα γλυτώσει το ρανταρ.
    Επίσης μια σκέψη μου είναι αν μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τις συχνότητα και το μήκος ενός ραντάρ να ανιχνεύει τις διαταραχές που προκαλεί ένα αεροσκάφος γύρω του όταν πετάει

  • Β.Κ.

   Τετοια διαφημιση του F35, ουτε η L. M.

   Την αχίλλειο πτέρνα κι αυτου του συστήματος θα την βρουμε. Σε 2 χρονια απτην εισοδο του, τουλαχιστον οι Ρώσοι θα εχουν βρει αντιμετρο. Εχω εμπιστοσυνη στου επιτελείς της ΠΑ.Θα βρουν την τελεια λυση.

   Απάντηση
   • Kostas

    ΒΚ στελθ αεροσκαφη υπαρχουν απο το ….1983 και ακομα να βρεθει αντιμετρο. Τι σε κανει να πιστευεις οτι θα βρεθει σε 1 χρονο απο τωρα?

    το περι 1 χρονου παει στο γεγονος οτι το Φ35 εχει εισελθει σε υπηρεσια εδω και ενα χρονο, κατι που σου διαφευγει

  • npo

   «… Οποιαδηποτε τεχνολογια ειναι καλη για τα ρανταρ, ειναι επισης καλη και για τους παρεμβολεις. Και αυτη η προταση εχει μηδενικη επιχειρησιακη αξια…»

   Όντως. Άχρηστο είναι καθε είδους ραντάρ.
   Καθησαν οι Αμερικάνοι και φτιάξαν στελθ ενώ θα μπορούσαν να την κάνουν την δουλειά με το 1/100 των χρημάτων φτιάχνοντας παρεμβολείς.,,

   Απάντηση
   • Kostas

    NPO: o ηλεκτορνικος πολεμπς λειτουργει καλυτερα οταν εχεις στελθ αφη (αναγκη για πολυ μικροτερη ισχυ εκπεμπομενου σηματος κλπ κλπ). Το σχολιο μου δεν ηταν για την απαξιωση της στελθ τεχνολογιας, αλλα για την καταριψη του μυθου οτι μια νεα τεχνολογια ρανταρ θα αποκαλυπτει τα στελθ.

   • giorgos tsagaris

    …ΒΚ στελθ αεροσκαφη υπαρχουν απο το ….1983 και ακομα να βρεθει αντιμετρο…

    Aυτο οι Σερβοι το ξερουν ?

   • npo

    @ Kostas

    Το σχόλιό σου στην προσπάθεια να βγάλεις το F35 και μελλοντικά ανίκητο απαξίωσες κάθε τεχνολογία ραντάρ.

    Το 1ο θέμα είναι πως χάνεις ο δίκιο σου με τέτοια σχόλια, γιατί σε αρκετά πράγματα έχεις δίκιο.

    Το 2ο θέμα (και είναι αυτό που με ενοχλεί ) είναι πως μοιάζει ο σκοπός σου να είναι όχι η επισήμανση του κινδύνου, η αντιμετώπισή του και το μέλλον αλλά αποκλειστικά ν’αγοράσει η Ελλάδα F35-Β. Γι αυτό και αγνοείς εντελώς σχόλια για το οικονομικό σκέλος και τις μελλοντικές επιπτώσεις αυτού, γι αυτό και δεν μας λες πως θα αντιμετωπίσουν 20 δικά μας F35-B σκέτα νέτα (μαζί με όχι πλήρως αναβαθμισμένα f16) 100 Τούρκικα + αναβαθμισμένα φ16 + περισσότερα και πιο σύγχρονα ιπτάμενα ραντάρ + μέσα εναέριου ανεφοδιασμού και μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος. Η εξίσωση δεν βγαίνει. Αλλά δεν βλέπω να σ ενδιαφέρει η εξίσωση.

   • Kostas

    Γιωργο Τσαγαρη: μετα απο πολλες ημερες βομβαρδισμων οπου εκαναν οτι ηθελαν στον εναεριο χωρο της Σερβιας, οι συμμαχοι χαλαρωσαν ανεπιτρεπτα. Χρησιμοποιουσαν το ιδιο δρομολογιο καθε νυχτα για τον βομβαρδισμο των στοχων. Οι Σερβοι το παρατηρησαν αυτο και εστησαν ενεδρα στο Φ117 το οποιο δεν ειχε καν RWR. Το περιστατικο απεχει πολυ απο το να χαρακτηριστει σαν παραδειγμα επιτυχημενου αντιμετρου στην στελθ. Εαν ειναι να καταριψεις ενα μονο αεροσκαφος μετα απο χιλιαδες εξοδους αφων, τοτε το ολο σεναριο μου μοιαζει σαν πααρδειγμα επιτυχιας της στελθ τεχνολογιας

   • Kostas

    @NPO: οχι μονο δεν απαξιωσα την τεχνολογια των νεων ρανταρ αλλα νομιζω ειμαι ο μονος εδω που επισημαινω τις φοβερες ικανοτητες LPD/LPI των συγχρονων ρανταρ και με ενθουσιαζουν επισης ιδιαιτερα οι δυνατοτητες wide SARτων νεων ρανταρ που αλλαζουν τα παντα στον χερσαιο πολεμο καθως θα βλεπεις σε βαθος δεκαδων χιλιομετρων που ειναι οι συγκεντρωσεις στρατευματων του εχθρου, το πυροβολικο του, που ετοιμαζεται για επιθεση κλπ. Και ολα αυτα με ενα μονο αφος

    Δες αλλο σχολιο μου για τα 20 Φ35Β

  • Konstantinos Zikidis

   Αγαπητέ συνονόματε Kosta, είσαι ιδιαίτερα επικριτικός στο άρθρο του Κωνσταντίνου Γρίβα και κατ’ επέκταση στην ομιλία μου, στην οποία αναφέρεται το άρθρο. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα:
   Κατ’ αρχάς, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό (λαμβάνοντας υπόψη και άλλα σχόλιά σου στο proelasi) στο γεγονός ότι το F-35 θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, με ιδιαίτερες δυνατότητες. Αυτό προσπαθώ να το αναδείξω εδώ και τουλάχιστον 5 έτη, τόσο σε υπηρεσιακό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μέσω διπλωματικών εργασιών στην Σχολή Ικάρων, παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων, π.χ.: https://www.researchgate.net/publication/234111818_Aeroskaphe_Chameles_Parateresimotetas_Stealth_Meros_B_Antimetopise. Όλες οι εργασίες είναι διαθέσιμες στο internet. Στην πιο πρόσφατη εργασία μας, στην οποία βασίζεται και η ομιλία μου, έχει γίνει εκτίμηση του RCS του F-35, αποδεικνύοντας ότι είναι όντως stealth, τουλάχιστον στις συνήθεις μπάντες συχνοτήτων: http://www.scienpress.com/download.asp?ID=184991
   Αφού λοιπόν συμφωνούμε ότι αναμένουμε έναν δύσκολο αντίπαλο, πάμε να δούμε ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση, υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να τα δούμε (early warning). Αν δεν δούμε τον εισβολέα, όχι F-35 αλλά ακόμα και F-22 να είχαμε, δεν πρόκειται να τα σηκώσουμε, ούτε να ενεργοποιήσουμε το σύστημα αεράμυνας. Επομένως, χρειαζόμαστε κατάλληλα ραντάρ επιτήρησης. Να σημειώσω ότι σε κάθε περίπτωση τα ραντάρ μαχητικού Α/Φ (συμπεριλαμβανομένου του F-35) έχουν πολύ μικρότερες αποστάσεις αποκάλυψης.
   Εξ ου και η πρόταση για ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν μεγαλύτερη απόσταση αποκάλυψης σε σχέση με τα συνήθη ραντάρ (και επομένως δεν έχουν μηδενική επιχειρησιακή αξία). Ναι, έχεις δίκιο, κατά κανόνα δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια για στοχοποίηση, ενώ έχουν μειονεκτήματα όσον αφορά τον όγκο κλπ. Έχεις να προτείνεις κάτι καλύτερο; Όσο για τις δυνατότητες παρεμβολής τους, αυτή δεν είναι δυνατή από μαχητικό Α/Φ, καθώς οι συνήθεις παρεμβολείς δεν φτάνουν σε τόσο χαμηλές συχνότητες (L-Band και χαμηλότερα). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί ανατολικοί έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν αξιόλογα ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων (AESA, με ψηφιακή επεξεργασία, πλήρως κινητά κλπ).
   Όσον αφορά τα πολυσταστικά ραντάρ, αυτά προς το παρόν παραμένουν εν πολλοίς σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς υπάρχουν ελάχιστα συστήματα διαθέσιμα, όπως είπα άλλωστε στην ομιλία μου https://youtu.be/dFxb4U5b6no. Η αναφορά του Κ. Γρίβα στα πολυσταστικά ραντάρ στο άρθρο του εκτιμώ ότι έχει σχέση με το HEMPAS/CCIAS, έναν συνδυασμό ESM – παθητικού – πολυστατικού συστήματος, το οποίο εκτιμώ και εγώ ότι είναι εντός των δυνατοτήτων μας.
   Τα παθητικά ραντάρ ουσιαστικά συνδυάζουν την έννοια των χαμηλών συχνοτήτων και του διστατικού συστήματος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί αναπτύσσουν τέτοια συστήματα, είτε φανερά, είτε εν κρυπτώ. Έχεις δίκιο, δεν γνωρίζουμε ακριβείς αποστάσεις αποκάλυψης, ούτε πόσο αξιόπιστα είναι. Το ψάχνουμε όμως… Για περισσότερα, μπορείς να δεις την πρόσφατη εργασία μας: https://www.researchgate.net/publication/306372794_Parousiase_-_Exetase_Ylopoieses_Pathetikou_Rantar_PASSIVE_RADAR.
   Τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και κυρίως τα IRST – InfraRed Search & Track εκτιμάται ότι μπορούν να δουν τα Α/Φ stealth σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα συνήθη ραντάρ μαχητικών. Ναι, έχεις δίκιο ότι το F-35 ενσωματώνει πολλές τεχνικές για μείωση του ίχνους IR, καθώς και ότι όλα αυτά δεν παίζουν το ίδιο καλά όταν δεν έχει καλό καιρό. Όμως, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πλέον στρέφονται στα IRST… Πρώτα οι Ρώσοι (στα Su-27 ήταν στάνταρ εξοπλισμός), μετά οι Ευρωπαίοι και πλέον ακόμα και οι Αμερικανοί τα (ξανα)ανακαλύπτουν…(βλέπε Legion Pod και τα συναφή). Για εκτίμηση των αποστάσεων αποκάλυψης, θα πρέπει να περιμένεις την επόμενη εργασία μας (δουλεύουμε πάνω σ’ αυτό).
   Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Κ. Γρίβας δεν είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι αναπλ. καθηγητής Γεωπολιτικής στην ΣΣΕ. Δεν οφείλει να γνωρίζει σε βάθος τεχνικές λεπτομέρειες αλλά, παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι τα καταφέρνει αρκετά καλά. Τον διαβάζω εδώ και χρόνια και εκτιμώ το γεγονός ότι παρακολουθεί πολύ στενά τα τεκταινόμενα στα ανατολικά (Ρωσία, Κίνα κλπ), όπου έχουν προταθεί τα τελευταία έτη πολύ αξιόλογα οπλικά συστήματα. Κατά την γνώμη μου, ο χαρακτηρισμός σου “προφανώς άσχετος με το αντικείμενο” είναι υπερβολικός.

   Απάντηση
   • defencegreece

    Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως το STEALTH του F-35 δεν ακολουθει την πεπατημένη με επιακλυπτόμενα υλικά RAM πάνω στην Ατρακτό αλλά μέσα στην άτρακτο με βάση δηλώσεις στελεχών της εταιρείας.

    Αυτό πιθανόν να σημαίνει την χρήση Meta-material μέσα στην άτρακτο του αεροσκάφους. Τα τελευταία επιτρέπουν την αλλαγή των φαινομένων διαθλασης/ανακλασης με αποτέλεσμα ακόμη μικρότερο ίχνος.

   • som1els

    Καταρχας φυσικα ευχομαστε ολοι την μεγιστη δυνατη επιτυχια στο εργο σας. Οπως ανεφερθη στο μπλογκ του Βελισαριου υπηρξαν και «δυτικες» διαρροες οπως απο το USN για το ρανταρ AN/ΑΡΥ-9 των Hawkeye (απο την εποχη που πιστευε οτι μπορουσε ακομη να ξεφορτωθει το F35 και πιο συνετα να διαθεσει τα κονδυλια στις αναγκες και στο R&D ενος νεου στελθ μη/επανδρωμενου η’ και τα δυο):
    «Northrop Grumman and Lockheed Martin appear to have overcome the traditional limitations of UHF-band radars in the APY-9 by applying a combination of advanced electronic scanning capability together with enormous digital computing power in the form of space/time adaptive processing.The Navy would not directly address the issue, but service officials did say the APY-9 provides a massive increase in performance over the E-2C Hawkeye 2000’s radar.»

    https://news.usni.org/2014/06/09/u-s-navys-secret-counter-stealth-weapon-hiding-plain-sight

    Θα αναρωτηθει κανεις γιατι το κανουν αυτο αφου ετσι κι αλλιως εχουν πλεονεκτημα στα μαχητικα στελθ; Επειδη σ’ενα ενιαιο δικτυο οπως το NIFC-CA του USN πρεπει ολα τα μεσα να εχουν την ιδια τακτικη εικονα αρα πρεπει να υπαρχουν και καποια «κεντρικα» συστηματα που θα βλεπουν τα στελθ. Δεν μπορει οι προωθημενες επιχειρησεις τους να βασιζονται μονο σε εξελιγμενα λινκ, ουτε φυσικα μπορουν σ’εχθρικο περιβαλλον να φερουν τα στελθ ανακλαστηρες αυξησης RCS. Αν πεσει ενα F35 θα πρεπει 1ον να το ξερουν 2ον να οργανωσουν μια πιθανη αν χρειαστει επιχ/ση διασωσης 3ον να μην πεσουν στον εχθρο πληρ/ριες οπως με το F117 και 4ον να διακρινουν τα στελθ που προσεχως θα διαθετουν κι οι αντιπαλοι στο πεδιο διεισδυσης:
    «Key radar technologies are Space-Time Adaptive Processing,
    Electronically Scanning Array, solid state transmitter, high dynamic range digital receivers and Identification Friend or Foe (IFF)/radar aperture integration. The resultant
    detection system will provide a substantially improved overland performance by correcting current sensor shortfalls and enhancing all current required mission areas,
    while simultaneously contributing to the emerging TAMD mission requirements. Mode 5/S is an upgrade to the existing IFF System providing the warfighter positive,
    secure and reliable identification of friendly aircraft, surface and sub-surface platforms.

    http://www.globalsecurity.org/military/library/budget/fy2015/navy-peds/0604234n_5_pb_2015.pdf

    Ευνοητα το USN με το ONR (Οffice of Naval Research) θελει τεχνολογικα και μεταφεροντας στις τακτικες του να ειναι παντα ένα+ βημα μπροστα απο τον αντιπαλο. Ετσι αναφορες για την προσπαθεια αναπτυξης του ΑΡΥ-9 βρισκουμε ηδη απο το 2003 οπως η κατωθι του Flight International:

    https://www.flightglobal.com/news/articles/veteran-revived-164276/

    «Ανατολικα» παραδ/τα ειναι η ρωσικη Nizhny-Novgorod (Νebo-M) που ισχυριζοταν οτι το RCS του μικρου βαλλιστικου πυραυλου DF-15 αυξανεται απο 0.002τμ σε 0,6τμ οταν ανιχνευθει απο τα τρια δικτυωμενα aesa ρανταρ RLM του Nebo-M. Οι Κινεζοι πιθανως …αντιγραφοντας τους Ρωσους εμφανισαν προσφατα το προτζεκτ του VHF aesa Skywatch-V, αντιστοιχο συστημα εγκαιρης προειδοποιησης με το Nebo-M. Απο το βιβλιο «100 years of Radar» του Gaspare Galati (Cent’anni di Radar) οι επιδοσεις του συγκροτηματος Nebo-M για εναν στοχο 1τμ αναλογως του υψομετρου προβλεπονται εως 65χλμ στα 0,5χλμ, εως 270χλμ στα 10χλμ και εως 380χλμ στα 20χλμ υψος, με ρυθμο ανανεωσης 5 η’ 10δευτ και γωνιακες αποκλισεις 0,5° στο αζιμουθιο & 1,5° σε υψος. Και για τις παρεμβολες οι αμερικανοι ηδη αναβαθμιζουν τα Growler για συστηματα με sidelobe blanking και μπαντα VHF (γιατι αραγε?). Το ανησυχητικο ειναι οτι κι οι Τουρκοι (αν θυμαμαι καλα καποια στιγμη μετα η’ κατα την παρουσιαση του Koral) ειχαν δηλωσει προθεση αποκτησης 3 η’ 4 εξειδικευμενων α/φ ΗΠ.

   • Kostas

    Κε Ζηκιδη ημουν ιδιατερα επικριτικος επειδη ο κος Γριβας ηταν απολυτος στην αποψη του, την στιγμη που τα επιχειρηματα που προσκομισε ηταν απο λανθασμενα εως αβασιμα. Οταν αυτη η γνωμη προερχεται απο καποιον που διδασκει σε ευελπιδες, θα περιμενε κανεις πολυ καλυτερη τεκμηριωση ή τουλαχιστον μια πιο προσεκτικη διατυπωση. Δεν θελω ομως να μετατρεψω σε κυριο θεμα την κριτικη στο ιδιαιτερα συμπαθη-κατα τα αλλα-κο Γριβα.
    Το θεμα μας ειναι τι θα κανουμε με το Φ35, που αποτελει οπως συμφωνουμε σοβαροτατη απειλη.

    Τα ρανταρ χαμηλων συχνοτητων δεν νομιζω οτι αποτελουν τη λυση καθως:
    1) δεν μπορουν να ενσωματωσουν το ιδιο επιπεδο τεχνολογιων LPD/LPI οπως τα ρανταρ υψηλων συχνοτητων, αρα ειναι πιο ευκολο να παρεμβληθουν
    2) λογω της μικροτερης απορροφησης των βραχεων κυματων απο την ατμοσφαιρα, η παρεμβολη τους μπορει να γινει απο πολυ μεγαλη αποσταση, απο παρεμβολεις που δεν ειναι καν αναγκαιο να ειναι εγκατεστημενοι στα μαχητικα

    Τα πολυστατικα ρανταρ δεν νομιζω οτι αποτελουν τη λυση
    1) εχουν αναγκη επιγειων (ασυρματων ή ενσυρματων) ζευξεων δεδομενων που ειναι πολυ ευαλωτες σε περιοδο επιχειρησεων
    2) απαιτουν υψηλο συντονισμο του πομπου-δεκτη για να γινει επεξεργασια του σηματος
    Με λιγα λογια εισαγαγουν τεχνολογικες προκλησεις δυσεπιλυτες
    3) Δεν παρεχουν καποια ουσιαστικη αυξηση της εμβελειας αποκαλυψης. Που θα τοποθετουσατε τον πομπο και που ακριβως το δεκτη σε ενα ελληνοτουρκικο σεναριο?

    Τα παθητικα ρανταρ βασιζονται σε εξαιρετικα ασθενη σηματα που κανεις δεν μας εγγυαται οτι οι πομποι τους θα παραμεινουν ενεργοι σε περιοδο επιχειρησεων.

    Τα υπερυθρα συστηματα εχουν περιορισμους εμβελειας/καιρου και μη δυνατοτητας υπολογισμου ταχυτητας ή αποστασης στοχου.

    ΥΓ μηπως γνωριζετα που στηριζει ο κος Γριβας το:
    «τα υλικά RAM του F-35, τα οποία απορροφούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία ραντάρ, είναι πολύ ευ­παθή στη θερμότητα, με αποτέλε­σμα το αεροσκάφος να παρουσιάζει μεγαλύτερο θερμικό ίχνος τριβής από ένα συμβατικό αεροσκάφος και να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό.»

   • Kostas

    @som1els
    «απο την εποχη που πιστευε οτι μπορουσε ακομη να ξεφορτωθει το F35 και πιο συνετα να διαθεσει τα κονδυλια στις αναγκες και στο R&D ενος νεου στελθ μη/επανδρωμενου η’ και τα δυο»

    Τετοια εποχη δεν υπηρξε ποτε. Το Φ35 ποτε δεν εδρασε ανταγωνιστικα σε στελθ μαχητικο, ουτε το Ναυτικο θελησε ποτε να ξεφορτωθει το Φ35.

    «Θα αναρωτηθει κανεις γιατι το κανουν αυτο αφου ετσι κι αλλιως εχουν πλεονεκτημα στα μαχητικα στελθ; Επειδη σ’ενα ενιαιο δικτυο οπως το NIFC-CA του USN πρεπει ολα τα μεσα να εχουν την ιδια τακτικη εικονα αρα πρεπει να υπαρχουν και καποια «κεντρικα» συστηματα που θα βλεπουν τα στελθ. Δεν μπορει οι προωθημενες επιχειρησεις τους να βασιζονται μονο σε εξελιγμενα λινκ»

    Νομιζω κανεις λαθος εδω. Δεν εχουν αναγκη να βλεπουν τα δικα τους αεροπλανα. Οι ζευξεις δεδομενων μεταφερουν τις πληροφοριες ακριβης θεσης των αεροσκαφων. Αυτο νομιζω ειναι ενα ασφαλες συμπερασμα επειδη οι συγχρονες ξευξεις δεδομενων χρησιμοποιουν κατευθυνομενες εκπομπες για να μεγιστοποιησουν τα LPD/LPI χαρακτηριστικα τους. Π.χ. εχει χαρακτηριστικα αναφερθει οτι οι κεραιες του MADL ειναι ουσιαστικα μινι ρανταρ AESA. Ο μονος τροπος για να λειτουργησουν αυτες οι ζευξεις ειναι ο ληπτης να μεταδιδει στοιχεια της ακριβης θεσης του και της μελλοντικης θεσης του (βασικα της πορειας του) για να μπορει ο πομπος να στοχευσει επακριβως την εκπομπη του σηματος του.

   • som1els

    Κωστα για το USN του το φορτωσαν το F35 στα πλαισια του JointSF προγ/τος. Οτι και να λενε οι φιλοι του ειναι πασιγνωστο οτι αρχικα δεν το ηθελε λογω φιλοσοφιας επιδοσεων-υπερβασεων κοστους/χρονου-Boeing. Αφου ειδαν οτι το προγ/μα δεν θα ακυρωθει και θα πρεπει να το χρησιμοποιησουν τοτε χρηματοδοτησαν την ενταξη του στο NIFC-CA για βομβ/σμους με προωθημενη αναγνωριση. Τα αρχικα πλανα του NIFC-CA περιελαμβαναν τα E-2D, μη επανδρ BAMS, P-8, F18 και Growler. Το F35 αρχικα οχι, επειδη δεν ηταν τοτε ξεκαθαρο εαν θα το φορτωνοντουσαν τελικα. Οι πρωτες αναφορες αξιοποιησης των πλεονεκτηματων του F35 αρχισαν περι το 2014 κι «ολοκληρωθηκαν» το 2016:

    http://www.acq.osd.mil/se/webinars/20100930-Leading-Edge-Input_NIFC-CA.pdf
    http://www.ndiagulfcoast.com/events/archive/36th_symposium/Day1/09_PEO_U&W.pdf
    http://www.dtic.mil/ndia/2012/annual_psr/Kelly.pdf
    https://news.usni.org/2016/06/22/nifcca-expands-sm6-f35

    Η πρωτη προωθημενη αναγνωριση-κρουση θα ηταν απο τα UAV και το UCLASS επισης της Lοckheed, το οποιο επειδη δεν φτανουν τα κονδυλια για F35-F18SH θα καταληξει σε απλο α/φ εν.ανεφοδ:
    https://news.usni.org/2016/02/01/pentagon-to-navy-convert-uclass-program-into-unmanned-aerial-tanker-accelerate-f-35-development-buy-more-super-hornets

    «Δεν εχουν αναγκη να βλεπουν τα δικα τους αεροπλανα.» Αν πιστευεις οτι θα στελνουν τα F35 της συμμαχιας σε εχθρ. περ/λον μονο με τα λινκ απλα διαφερουν οι αποψεις μας. Τα λινκ ειναι μηνυματα που χρησιμοποιουνται ανα διαστηματα τακτικης για ανταλλαγη κι ανανεωση των δεδομενων της εικονας και ειναι οντως ενα σημαντικο κομματι του δικτυου που επεκτεινεται στα network enabled weapons με μηνυματα in-flight target updates IFTUs. Εξαλλου LP σημαινει low probability οχι no probability και η probability εξαρταται απο τον αντιπαλο και το περ/λον του. Ετσι οι αεροπ. μοναδες-κλειδια στο NIFC-CA ειναι τα Hawkeye και Growler, οχι τα Ρ8,F18,F35 κτλ (ευνοητα αυτο δεν σημαινει οτι ειναι αχρηστο…)
    https://news.usni.org/2014/04/21/stealth-vs-electronic-attack

 7. Theognostos

  Ραντάρ δεν αρκούν.Η ανάλυση που εκαναν είναι μια αρχή δεν αρκεί. Η Ελλάς χρειάζεται επιθετικά συστήματα ως το F35 η μηπως το T-50 εαν τελικά βγει σωστα σε παραγωγή μαζι με το ινδικό αεροσκάφος.

  Αλλη η εικονα του ρανταρ εδαφους και αλλη του αεροσκάφους και αλλη του δορυφορου. Αλλο η άμυνα και άλλο η επίθεση. Η Ελλάς ενδέχεται οχι μόνον να αποκρούσει τα πρωτα κύματα της επιθέσεως από Τουρκία αλλα και απο βορρά και απο πέμπτη φάλαγγα. Χρειάζονται επιπλέον υποβρύχια αναβαθμισμένα με πυραύλους οχι μονον εναντιων πλοίων η υποβρυχίων αλλά και για στοχους ξηρας. Χρειάζεται πυραυλικα συστήματα άμεσης αντιδράσεως με μαζική καταστροφή του αντιπαλου δέους βαθια στην ενδοχώρα του. Χρειαζεται συστηματα που παρέχουν αμεση εικόνα της πραγματικοτητος των κινδύνων σε άμεσο χρόνο για ληψη αποφάσεων σε χρονο μηδεν. Η εικονα παρέχει ακριβώς το τι γίνεται στον αερα στο εδαφος στην επιφανεια της θαλάσσης και υπο της θαλάσσης. Μολις σηκωθουν τα F35 ηδη να τα περιμενουν. Στόλος του αντιπάλου δέους στοχοποιημενος και ουτω καθ’εξης.Η άμυνα και η επίθεση μεσω αεροπορικης δυνάμεως είναι πρωτιστης σημασίας αλλα χρειαζεται και η μποτα να πατήσει το έδαφος. Αρα δεν είναι μόνον μια απάντηση στα F35 ειναι λάθος να εξετάζεται μόνον αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται ολο το φάσμα ολες οι ένοπλες δυνάμεις να δουλεύουν έξυπνα γρήγορα δυνατα με αρετη και τόλμη όπως λενε.

  Απάντηση
 8. Θοδωρής Π.

  επειδη ο καθενας οταν προκειται για τα F-35 γινεται ειδικος και πεταει το μακρυ και το κοντο του να συνεισφερω με ενα αρθρο για τις συνθηκες που εγινε η συγκεκριμενη ασκηση

  ο καθενας ας καταλαβει οτι καταλαβει , εγω θα πω απλως οτι αυτην την στιγμη ακομα και αν μας τα εδιναν δωρεαν η ΠΑ θα ειχε εξαιρετικα σοβαρο προβλημα συντηρησης και διατηρησης αυτων των Α/Φ λογω οικονομικων περιορισμων , καλα θα ηταν να προχωρησουμε στις αναβαθμισεις και να αυξησουμε τις διαθεσιμοτητες , αυτα τουλαχιστον τα μπορουμε εστω και με ματωμα ,

  επισης κανεις δεν ξερει πραγματικα ποιες οι ειναι οι επιδοσεις και οι δυνατοτητες των Α/Φ αφου ακομα και οι αμερικανοι τωρα τις ανακαλυπτουν και αναπτυσουν αναλογες τακτικες ,

  οι Τουρκοι εκαναν μια στρατηγικη επενδυση ως εταιροι στο προγραμμα και δεν ξερουν ουτε αυτοι αν θα τους βγει ,

  το F-35 δεν ειναι το υπερτατο οπλο αλλα παντα θα εμφανιζεται και το αντιμετρο , αυτη ειναι η ισορροπια οταν εμφανιζοταν ενα «υπεροπλο» η οποια ισχυε παντα και θα ισχυει ….

  κατα τα αλλα θα πρεπει να δωσω συγχαρητηρια στο τμημα PR της εδω Lockheed γιατι καταφερε οσα καταφερε , να σκιζομαστε για ενα Α/φος που δεν ξερουμε τι κανει και που δεν μπορουμε ετσι και αλλιως να αγορασουμε οχι απλα λογω περιορισμενων οικονομικων αλλα λογω οτι η γραμμη παραγωγης και οι παραδοσεις ειναι συγκεκριμενες και κλεισμενες για καμποσα χρονια

  το αρθρο
  http://www.thedrive.com/the-war-zone/8224/heres-what-really-happened-when-u-s-marines-brought-f-35bs-to-red-flag

  Απάντηση
 9. xm8

  Το ζουμί: Η χώρα μας δεν θα πρέπει να δώσει τα λεφτά που δεν έχει στην αγορά 20-25 F-35, αλλά να τα δώσει στην «αγορά ή η εθνική ανάπτυξη πολυστατικών ραντάρ (multi static)» επειδή ενδεχομένως «μπορεί να προσφέρει κρίσιμης σημασίας ικανότητες εντοπισμού αεροσκαφών με πολύ μικρό RCS». Θα δώσουμε τα λεφτά που δεν έχουμε, στην βιομηχανία που δεν έχουμε, για ν’ αναπτύξουμε μια τεχνολογία που δεν έχουμε: «Και η κατασκευή παρόμοιων συστημάτων είναι μέσα στα όρια των ελληνικών τεχνολογικών ικανοτή­των». Χάθηκε ο ορθολογισμός στην πορεία.
  Ο κ. Γρίβας όταν αρχίζει με τις Ρωσίες, Κίνες, Σερβίες, Ουζμπεκιστάν και άλλες τεχνολογικές δύνάμεις και τα όπλα τους, χάνεται σε κάποιο προσωπικό σύμπαν. Το έχει ξαναπάθει.
  Πολύ καλό του ίδιου αυτό το άρθρο αν δεν το διαβάσατε http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2596056/erchete-i-telia-geopolitiki-kategida-stis-ellinotourkikes-schesis
  Να ευχόμαστε να να δώσουν τα FMS οι ΗΠΑ για τα F-16, τέλη χρόνου θα ξέρουμε σίγουρα είπε ο υπουργός, αυτά θα είναι ο κορμός της αεροπορίας μας αλλά και των Τούρκων τα επόμενα χρόνια και αν πάρουμε και μια μοίρα F-35 αργότερα ακόμα καλύτερα. Αν καταφέρουμε να βάλουμε μπρος κι ένα πρόγραμμα σαν αυτό με τα πολυστατικά ραντάρ που λέει ο κ. Γρίβας, ανοίγουμε μπουκάλι με παλιό κρασί.

  Απάντηση
 10. Theognostos

  Είναι αστείο να συγκρίνονται οι αερος-αέρος δυνατότητες του F-22 με τις αέρος-αέρος δυνατότητες του F-35. Εαν γινόταν άσκηση μεταξυ των δυο τα F-35 θα ήταν κιλλ απο ώρα…Τα αεροσκάφη δουλευουν παρέα πακέτα…είναι αστείος ενας ισχυρισμός οτι εαν δεν υπάρχει F-22 κάλυψη τότε ενα kill ratio για το F-35 θα είναι (ηταν) μεγαλύτερο. Ειναι φυσικό οτι πιλότοι συνηθισμένοι στα αεροσκαφη τυπου Χαριερ αισθάνονται ανετοι με την νεα τεχνολογία δηλαδη τις δυνατοτητες που παρέχει το F-35. Ειναι λογικό οτι ακόμη μαθαίνουν πως να χρηδιμοποιουν το F-35 οπως ειναι λογικό οτι τα F-22 εχουν αρκετά χρόνια κατω απο το ζωναρι τους. Τα F-22 σαν φυσική πλατφόρμα στελθ λαμβάνουν επίσης την δυνατότητα αποστολών συγκεκριμενων βομβαρδισμών υψηλού ενδιαφέροντος.
  Η Τεχνολογία στελθ έχει δυνατο επιθετικό χαρακτήρα. Η Ελλάς απο νοοτροπία εχει κυρίως «αμυντικό» δόγμα. Αυτη η νοοτροπία πρέπει να αναθεωρηθεί εφοσον ένα «επιθετικό» σαρωτικό δόγμα ειναι και χρησιμεύει απο μόνον του ως «αμυντικό» δόγμα.

  Απάντηση
 11. Νίκος

  Είμαι σίγουρος πως όταν ακούνε οι τεχνικοί στη ΝΑΣΑ «αόρατο αεροσκάφος» θα γελάνε γοερά.

  Απάντηση
  • giorgos tsagaris

   Τα δικα μας F-16 πριν μερικα χρονια στη Red Flag πριν μερικα χρονια αναλογα ποσοστα δεν ειχαν επιτυχει ?

   Απάντηση
 12. ΛΑΜΠΡΟΣ

  » Αντι στελθ » οπλα για φτωχους (και πιο συγκεκριμενα, παμφτωχους):
  1) ξυλινα ομοιωματα f16 και m2000. Νομιζω οτι με μερικες εκατονταδες χιλιαδες ευρω καθαρισαμε. Σκοπος ειναι η απορροφηση του 1ου κυματος ωστε να αντεπιτεθουμε στην «ουρα» του f35 που ειναι και πιο ορατο.
  2) ομοιως ομοιωματα των αντιεροπορικων μας συστηματων. Ολα βαμμενα με ειδικα χρωματα ωστε να μοιαζουν και στο υπερυθρο ή αλλο φασμα…
  3) αγορα επιπλεον stinger, igla ή γενικως τετοιων πυραυλων ή και αξιοποιηση των υπαρχοντων sidewinder σε καποια επιγεια πλατφορμα…
  4) επενδυση σε IR αισθητηρες για εντοπισμο και εγκλωβισμο του εχθρου.
  5) εκσυγχρονισμος επιτελους του υπαρχοντος στολου μαχητικων, καλλιο αργα παρα ποτε.
  6) αναβαθμιση της αντιαεροπορικης και αντιπυραυλικης ικανοτητας ολων των πλοιων του στολου ( phalanx block 2b, ram block 2, αντιμετρα, esm, ecm κλπ)
  7) επενδυση στο μοναδικο ατρωτο οπλο απο τα f35…των υποβρυχιων. (Αντι να εκσυγχρονιζουμε τα P3 καλυτερα να διναμε και κατι επιπλεον και να ενεργοποιουσαμε την οπσιον για 2 επιπλεον 214.
  8) σιγουρα κατι θα εχουν οι ιταλοι που το θελουμε εμεις (εμπορικη συμφωνια, αγορα m336) και εναντι του οποιου θα μπορουσαμε να παζαρεψουμε λιγα παιχνιδια με τα δικα τους f35. Ολα ειναι θεμα χρηματων.
  Ευχαριστω.

  Απάντηση
  • Kostas

   Καλες σκεψεις αλλα διαφωνω σε μερικα

   1) «ξυλινα ομοιωματα f16 και m2000. Νομιζω οτι με μερικες εκατονταδες χιλιαδες ευρω καθαρισαμε. Σκοπος ειναι η απορροφηση του 1ου κυματος ωστε να αντεπιτεθουμε στην «ουρα» του f35 που ειναι και πιο ορατο.»
   Το Φ35 εχει ρανταρ εδαφους, μια χαρα θα ξεχωριζει τα ξυλινα απο τα αληθινα. ΕΠισης δεν χρειαζεται καν να σου καταστρεψει τα αφη στο εδαφος στο πρωτο κυμα, απλα θα σου καταστρεψει το διαδρομο να μην μπορεις να τα απογειωσεις…
   «Απορροφηση 1ου κυματος» ΔΕΝ υπαρχει τετοιο πραγμα, εαν περασει το πρωτο κυμα, τοτε ΕΧΑΣΕΣ

   2) «ομοιωματα των αντιεροπορικων μας συστηματων»
   Το Φ35 κανει συντηξη των δεδομενων απο ολους τοθυς αισθητηρες. Αρα χρειαζεσαι ξυλινο ομοιωμα που να παραγει υπερυθρη ακτινοβολια οπως το αληθινο και επισης να εκπεμπει ακτινοβολια ακριβως οπως το αληθινο. Οταν το φτιαξεις, πες μας

   3) «αγορα επιπλεον stinger, igla ή γενικως τετοιων πυραυλων ή και αξιοποιηση των υπαρχοντων sidewinder σε καποια επιγεια πλατφορμα…»
   Το Φ35 θα προσεγγισει μεχρι 12 μιλια (εαν θελησει να ριξει JDAM), ολα αυτα τα συστηματα εχουν πολυ μικροτερη εμβελεια…

   4) «επενδυση σε IR αισθητηρες για εντοπισμο και εγκλωβισμο του εχθρου.»
   εγκλωβισμο του στοχου δεν κανουν, εκτος και ειναι πολυ κοντα (που σπανια θ αφτασει τοσο κοντα). Εαν επιλεξει ο εχθρος να επιτεθει οταν θα υοαρχει νεφωση, αυτα τα συστηματα τι θα σου προσφερουν? να σου πω εγω, ΤΙΠΟΤΑ

   5) «εκσυγχρονισμος επιτελους του υπαρχοντος στολου μαχητικων, καλλιο αργα παρα ποτε.»
   λινκ 16, υπολογιστης, δομικη αναβαθμιση ΝΑΙ. Οτιδηποτε παραπανω, ΟΧΙ

   6) «αναβαθμιση της αντιαεροπορικης και αντιπυραυλικης ικανοτητας ολων των πλοιων του στολου ( phalanx block 2b, ram block 2, αντιμετρα, esm, ecm κλπ)»
   διαφορετικη συζητηση

   7) «επενδυση στο μοναδικο ατρωτο οπλο απο τα f35…των υποβρυχιων»
   δισφορετικη συζητηση, αλλα ΣΥΜΦΩΝΩ για την αξια των υποβρυχιων

   «(Αντι να εκσυγχρονιζουμε τα P3 καλυτερα να διναμε και κατι επιπλεον και να ενεργοποιουσαμε την οπσιον για 2 επιπλεον 214.»
   ΣΥΜΦΩΝΩ!

   Απάντηση
 13. Ηλιας

  Ευγε, υπαρχει επικοδομιτικη σκεψη,μπαντως να γνωριζετε οτι καποιοι δεν θα χασουν τον υπνο τους απλως θα το δουνε σαν προκληση να εισαστε δυνατοι και ευρυματικοι.

  Απάντηση
 14. Kostas

  Εχω γραψει οτι η λυση απεναντι στα 100 τουρκικα φ35 ειναι 20 Φ35Β. Εξηγω

  Για να ανιχνευσεις και να στοχοποιησεις τα Φ35 χρειαζεσαι ενα αισθητηρα που:

  – θα περιλαμβανει ρανταρ μπαντας υψηλων συχνοτητων για να κανει στοχοποιηση του στοχου (απλα το να ξερεις οτι ενα αφος ερχεται απο καπου ΔΕΝ εχει αξια, πρεπει να ξερεις ακριβως που βρισκεται για να μπορεις να κανεις αμεσως βολη πυραυλου)
  – θα ειναι εναεριος προκειμενου να μπορει να δει το αφος απο οριζοντια κατευθυνση (μεγαλυτερο ιχνος του αφους σε σχεση με το αν το ρανταρ το βλεπει απο κατω-δηλαδη επιγεια ρανταρ)
  – το ρανταρ θα πρεπει ειναι κοντα στην «πρωτη γραμμη» γιατι οι αποστασεις αποκαλυψης των Φ35 θα ειναι μικρες ουτως ή αλλως
  – το ρανταρ αυτο με βαση το οτι θα ειναι εναεριο και θα ιπταται κοντα στην πρωτη γραμμη, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι εγκατεστημενο σε πλατφορμα στελθ
  – η πλατφορμα στελθ πρεπει να εχει ολοκληρωμενο συστημα ηλεκτρονικου πολεμου για να αυξησει περαιτερω την πιθανοτητα επιβιωσης της
  – η πλατφορμα πρεπει να εχει προσθετους αισθητηρες και να γινεται συντηξη των δεδομενων τους προκειμενου να μεγιστοποιηθει η αποσταση αποκαλυψης και ταυτοποιησης στοχων
  – η πλατφορμα πρεπει να ειναι επανδρωμενη επειδη η τεχνητη νοημοσυνη των υπολογιστων δεν εχει προχωρησει τοσο πολυ και επειδη οι ζευξεις δεδομενων τηλεκατευθυνομενων αεροχηματων εχουν περιορισμους
  Με λιγα λογια περιγραφω αυτο που περιγραφω ως τον τελειοτερο αισθητηρα αποκαλυψης στελθ αφων, ειναι ενα Φ35

  Το Φ35 που θα λειτουργει σαν αισθητηρας θα εντοπισει τα εχθρικα Φ35 που επιχειρουν την διεισδυση. Το εληνικο Φ35 δεν χρειαζεται να εμπλακει σε αερομαχια με τα εχθρικα Φ35, αλλα απλα να μεταδωσει τα στοιχεια βολης σε αφη 4ης γενιας που βρισκονται πιο πισω και αυτα να εξαπολυσουν τους πυραυλους. Το ελληνικο Φ35 θα μεινει εκτος αερομαχιας και η αποστολη του ειναι θα ειναι η μεταδοση της ολοκληρωμενης εικονας τακτικης καταστασης.

  Πως προκυτει ο αριθμος 20 λοιπον.
  Με βαση τον ανωτερω τροπο χρησης των Φ35 σαν πλατφορμα επιτηρησης/αναγνωρισης, δεν σε ενδιαφερει ο αριθμος των αφων του εχθρου αλλα ο τομεας που θες να επιτηρησεις.

  Εκτιμω οτι ενα Φ35 θα μπορει να επιτηρει ικανοποιητικα σε μια ακτινα περιπου 100 χλμ. Με αυτη την ακτινα επιτηρησης, τοτε τα ανατολικα συνορα καλυπτονται με 4-5 αφη.
  Τα Φ35Β μπορουν να κανουν εως και 6 εξοδους την ημερα και να μεινουν στον αερα για τουλαχιστον 2 ωρες. Αρα με 10 αφη, μπορεις να διατηρησεις επιτηρηση των ανατολικων συνορων σε περιοδους κρισης/πολεμου (με υψηλο τεμπο επιχειρησεων).

  Εαν υποθεσοθυμε μια διαθεσιμοτητα 80% των αφων, τοτε εχεις και ενα προσθετο αριθμο 6 αφων που μπορουν να προσανατολιστουν σε αποστολες κρουσης του εχθρου και δημιουργιας ισοδυναμου τετελεσμενου και να τον αναγκασουν να παιξει και αυτος αμυνα και ανα αφιερωσει μεσα και αφη για αυτο τον σκοπο. Εαν δεν «παιξεις» επιθεση, τοτε ο εχθρος θα μπορει να αφιερωσει ολα του τα αφη στην επιθεση και να κανει την αμυνα σου πολυ πιο δυσκολη.

  Επισης προτεινω Φ35Β και οχι -Α επειδη:
  1) επιτυγχανουν μεγαλυτερο αριθμο εξοδων ανα ημερα (6 αντι 4), αρα με λιγοτερα αεροπλανα καλυπτεις την ιδια αποστολη.
  2) πιστευω οτι σε μια συρραξη υψηλης εντασης, τα αεροδρομια εχουν πολυ μικρες πιθανοτητες να παραμεινουν επιχειρησιακα τη στιγμη που ο εχθρος εχει τετοια πληθωρα οπλων (βαλλιστικοι και κρουζ πυραυλοι).
  Τα κυρια πλεονεκτηματα του Φ35Α εναντι του Β ειναι
  1) η εμβελεια 600νμ εναντι 450. Ωστοσο τα 450 νμ ειναι υπεραρκετα. Εαν τα Φ35Β απογειωθουν απο την Σκυρο φτανουν μεχρι την Αγκυρα
  2) η δυνατοτητα μεταφορας βομβων 2000λβ. Με δεδομενο την υπαρξη των πολυ ικανων SDB, αυτο δεν το βλεπω σαν σημαντικο περιορισμο

  Απάντηση
  • JohnnyB ftw

   {Με λιγα λογια περιγραφω αυτο που περιγραφω ως τον τελειοτερο αισθητηρα αποκαλυψης στελθ αφων, ειναι ενα Φ35}

   Το τελειότερο θα ήταν ενα F-22 (αυτο που ξεχνας οτι πηρε μερος στην Red Flag διπλα στα F-35).

   Απάντηση
   • Kostas

    Οχι, εννοω Φ35 επειδη εχει
    – πληθωρα αισθητηρων που το Φ22 δεν εχει (EOTS, DAS)
    – sensor fusion
    – link 16, MADL
    – μεγαλυτερο βεληνεκες

    Μην ξεχνας το Φ35 σχεδιαστηκε σαν πλατφορμα
    Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)

  • npo

   @Κώστα,

   Τα φ16 αυτή την στιγμή δεν μπορούν να εξαπολύσουν πύραυλο και η ιχνηλάτηση να γίνεται απο διαφορετική πλατφόρμα. Αλλά ας υποθέσουμε πως το κάνουμε, και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε (δεν είναι τόσο απλό).

   20 Φ35 θ αποκαλύψουν τα 100 Φ35 που επιχειρούν διείσδυση και 100 Φ35 δεν θ’ αποκαλύψουν τα 20 που επιτηρούν?

   Μου φαίνεται πως έχεις φτιάξει ένα σενάριο στο μυαλό σου και έχεις κολλήσει.

   Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά εγώ δεν θα τρελαινόμουν κιόλας. Όλα θα κριθούν απο την δουλειά που θα κάνει η ΠΑ στο θέμα καθώς και η πολιτική ηγεσία, γιατί για το οτιδήποτε χρειάζονται και λεφτά.

   Απάντηση
   • Kostas

    φυσικα και τα μεν αεροσκαφη θα δουν τα δε.

    Το θεμα ειναι οτι ο αμυνομενος εχει το πλεονεκτημα να μπορει να πεταξει απομακρυνομενος απο τους πυραυλους αερος-αερος ενω ο επιτιθεμενος (επειδη θελει να κανει την διεισδυση) πρεπει να κατευθυνθει προς την κατευθυνση των πυραυλων αερος-αερος.

    Οπως ισως γνωριζεις, στην BVR μαχη αλλαζουν οι δραματικα τα βεληνεκη των πυραυλων αερος-αερος εαν βληθουν εναντιον στοχου που προσεγγιζει ή απομακρυνεται.

   • Βασίλης Κορκολής

    Φίλε Κώστα καλησπέρα και πάλι

    Στην πρώτη ερώτηση σου για το πόσα radar χρειάζονται η απάντηση μου είναι ότι ο αριθμός τους είναι θέμα μελέτης η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαθεσιμότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Το κόστος σίγουρα θα είναι κλάσμα του κόστους απόκτησης και συντήρησης ενός στόλου f35 τουλάχιστον τώρα που δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα.

    Εδώ έρχονται και συνδυάζονται οι νέες δυνατότητες των ημιαγωγών οι οποίες μικραίνουν σε μέγεθος ένα σύστημα και το κάνουν από δυσκίνητο, ευκίνητο και σχετικά φθηνότερο.

    Γιατί θα πρέπει τα ραντάρ σώνει και ντε να είναι σταθερά και όχι εποχούμενα τα οποία θα μετακινούνται σε εναλλακτικές θέσεις, από καιρό προετοιμασμένες? Δεν υπάρχουν στην αγορά έτοιμα συστήματα που είναι πάνω σε φορτηγά?

    Εξάλλου τα radar στην μεθόριο γιατί χρειάζεται να είναι ανοικτά όλο τον χρόνο έτσι ώστε να είναι γνωστές οι θέσεις τους και δεν μπορούν να ανοίγουν όταν υπάρξουν οι ενδείξεις επίθεσης? Η όποια φιλοσοφία χρήσης τους θα πρέπει να βασίζεται σε out of the box thinking της ηγεσία (χρόνοι τάξης κτλ)…
    .
    Σχετικά με τα σημεία μεταξύ των νήσων που είναι μεγαλύτερα σε αποστάσεις από αυτές που αναφέρονται, δεν μπορούν να καλυφθούν με περιπολίες πλοίων που θα κάνουν δυνατή και την αναμετάδοση των πληροφοριών σε ένα δυκτιοκεντρικό σύστημα διοίκησης?

    άλλο θέμα. Δεν μπορούν να υπάρχουν UAVs που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του Relay σε ασύρματα δίκτυα LINK τα οποία δεν θα χρειάζεται να βρίσκονται εν τέλει στις κορυφές των βουνών? Ακόμα και οι ασυρματιστές του ΠΖ ξέρουν ότι για να αποφύγουν τις παρεμβολές των ασυρμάτων τους θα πρέπει να κρυφτούν πίσω από κάποιο ανάχωμα και εμείς τα πολύτιμα LINK θα τα βάλουμε στις κορυφές των βουνών? Έτσι για το κέρασμα του εχθρού με έναν εύκολο στόχο?

    Σχετικά με την χρήση πυρών πυροβολικού για την καταστροφή των υποδομών μας και ειδικότερα των οδεύσεων. Είναι πολλά που μου έρχονται στο μυαλό ως απάντηση, αλλά θα παραθέσω κάτι που συνδυάζεται με την απάντηση σου περί ιδανικών συνθηκών στην χρήση της κινητής τηλεφωνίας για αποκάλυψη στόχων με συστήματα τύπου VERA. Οι βολές πυροβολικού που θα βληθούν από τα παράλια της Μικράς Ασίας κατά την πορεία τους στον στόχο που είναι ένα καλώδιο οπτικών ινών, θαμμένο 70 πόντους μέσα στο έδαφος, δεν υπόκεινται σε καμία αστάθεια κατά την διάρκεια της πτήσης τους (πχ άνεμος στην περιοχή του στόχου, κάτι που δεν μετριέται από κανένα σύστημα ανάλυσης καιρικών φαινομένων στην περιοχή τάξης της πυροβολαρχίας), έτσι ώστε να μετριάζουν την απαραίτητη ευστοχία? Με τις βολές πυροβολικού από τα παράλια δεν χάνεται το στοιχείο του αιφνιδιασμού? Οι πυροβολαρχίες των γειτόνων δεν πρέπει να βγουν από τα στρατόπεδα και να πάνε σε χώρους τάξης? Εμείς θα είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης? Οι κινήσεις των καταδρομέων δεν θα υποπέσουν σε καμία αντίληψη κανενός?

    Η πόντιση καλωδίων εναλλακτικών οδεύσεων με κονδύλια από το ΝΑΤΟ (που υπάρχουν διαθέσιμα για τις επικοινωνίες σήμερα) δεν είναι εφικτή σε αυτή την περίσταση?

    Δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή διαθέσιμες τεχνολογίες που να είναι εξειδικευμένες στην καταστροφή τέτοιων στόχων (πυρών πυροβολικού)? Αντί να πετάμε λεφτά σε τεχνολογίες τύπου ASRAD δεν θα ήταν καλύτερο να είχαμε αντιαεροπορικά με δυνατότητα AHEAD ή RAM ή PHALANX, IRON DOME, για προστασία των νησιών μας από τέτοιες επιθέσεις? Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα πολύτιμα radar μας? Οι πολυστρωματικές αντιπυραυλικές άμυνες των πλοίων δεν είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να στηθεί μία άμυνα? Σε συζητήσεις στο διαδίκτυο υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι για να καταβάλεις μία τέτοιου είδους άμυνα πλοίων θέλεις πολλά βλήματα για να περάσουν τελικά κάποια.
    Κόστος? Υπάρχει ζήτημα ζωής και θανάτου για την χώρα. Όλες οι ηγεσίες , ακόμα και οι ποιο πουλημένες έχουν έντονο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και μπορούν να βρουν αν θέλουν πιστώσεις. Πόσοι θα αντιδρούσαν σε μία εισφορά υπέρ οπλικών συστημάτων σε σύγκριση με τα λεφτά που εισπράττουν για την ΕΡΤ από όλους μας. Εφόσον εξηγούσαν σε όλους με τον σωστό τρόπο ότι αν χαθεί μέρος της χώρας δεν θα τους λείψουν μόνο οι συντάξεις…

    Γράφεις ότι τα Φ35 δεν χρειάζεται να παρεμβάλουν όλους τους τύπους radar που υπάρχουν. Αυτό μπορούν να το κάνουν άλλες πλατφόρμες για λογαριασμό τους. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ. Όμως οι άλλες πλατφόρμες στα πλαίσια της Τουρκίας δεν είναι άλλα stealth αεροσκάφη, αλλά πλατφόρμες στρατηγικού τύπου που όμως είναι ανιχνεύσιμες και μπορούν να βληθούν από όλα τα στοιχεία της υφιστάμενης αεράμυνας μας, καθώς επίσης και να κυνηγηθούν από τα F16 μας. Και εδώ απαντώ στην απλή σου συλλογιστική με τις SDB. Το radar πχ της Πάρνηθας που δουλεύει σε S Band δεν είναι δυνατόν να παρεμβληθεί από το F35 μόνο του όπως αναφέρεις. Οπότε και μπορεί να δει τις εισερχόμενες SDB σε κάποια απόσταση. Μπορεί δε να κινητοποιήσει τα όποια «παθητικά» αντίμετρα έτσι ώστε να γυρίσουν στην εισερχόμενη κατεύθυνση. Σε αποστάσεις τριών τεσσάρων χιλιομέτρων κανένα σύστημα εντοπισμού δεν μπορεί να στοχοποιήσει τις SDB? Παθητικό ή ενεργό? Τα Phalanx έχουν δραστικό βεληνεκές τα 2Km. Τεχνολογίες LADAR δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στοχοποίησης σε αποστάσεις 4km ας πούμε (μιλάμε για υπαρκτές τεχνολογίες). Λαμβάνοντας υπόψη την εμβέλεια των όπλων αυτών δεν μπορούμε περιμετρικά του radar της Πάρνηθας να έχουμε άμυνες σημείου που με όποια μέσα θα βλέπουν το f35 που θα πετάει από πάνω τους (ακόμα ακουστικά και οπτικά θα μπορούν να το δουν)? Στην ολιστική άμυνα δεν είναι απαραίτητο ένα σύστημα να παλέψει μόνο του για την επιβίωση του αλλά μία ομάδα συστημάτων κατάλληλα τοποθετημένων σε χώρο και κατάλληλα ενεργοποιούμενων σε χρόνο για να αποδώσουν τα μέγιστα.

    Γράφεις και πολύ σωστά ότι τα νέα radar των αεροσκαφών έχουν δυνατότητες LPD για να μην είναι ανιχνεύσιμα. Διόρθωσε με, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, κατά την διάρκεια που λειτουργούν σε φάση εντοπισμού στόχων. Εκεί η σωστή καταστολή των πλευρικών λοβών και η διαχείριση της ενέργειας που εκπέμπεται, σε συνδυασμό με τους πάρα πολύ ευαίσθητους δέκτες του αεροσκάφους, χρειάζεται κλάσματα ενέργειας για να αποκαλύψει τον στόχο σε σχέση με άλλα εναέρια μέσα. Φυσικά και είναι δύσκολη η ανίχνευση τους και εκεί τα F35 θα είναι ασυναγώνιστα. Όταν όμωςεκπέμπουν σήμα στην φάτσα ενός ραντάρ για να το τυφλώσουν δεν είναι και τότε ανιχνεύσιμο το σήμα??? Εκεί δεν χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας έτσι ώστε να αυξήσουν το επίπεδο θορύβου στο βαλλόμενο Radar? Αυτός όμως είναι ένας κλασικός τρόπος παρεμβολής (δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο). Τα σύγχρονα Radar αεράμυνας δεν έχουν δυνατότητες απάντησης σε τέτοιου είδους παρεμβολές??? Δεν αλλάζουν συχνότητες με τυχαίο τρόπο?? Τα ECM ούτε τότε μπορούν να δουλέψουν όντας σε απόσταση μέτρων από το κύριο Radar.

    Ακόμα ένα σημείο της φυσικής που δεν είναι προσπελάσιμο. Για να μπορέσει ένας παρεμβολαίας να είναι αποτελεσματικός πρέπει να έχει την δυνατότητα να είναι spread spectrum τουλάχιστον για τις συχνότητες που πάει να παρεμβάλει ώστε να μην τον ενδιαφέρουν οι αλλαγές των συχνοτήτων του πομπού. Για να μπορέσει να παρεμβάλει όλη την μπάντα θα πρέπει να εκπέμπει ένα μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, δηλαδή μία μεγάλη καμπύλη απόκρισης. Αυτό σημαίνει ότι όσο απλώνει το φάσμα των συχνοτήτων χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να τις εκπέμψει και να τυφλώσει το radar. Περισσότερη ενέργεια σημαίνει και κατάλληλο ηλεκτρικό σύστημα για να την παράξει . Δεν είμαι σίγουρος ότι το F35 έχει τέτοια ηλεκτρική δυνατότητα. Εξάλλου αν την είχε το US Navy δεν θα πλήρωνε για περισσότερα εξειδικευμένα αεροσκάφη EF 18. Θα το είχε έτοιμο από τα F35C. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και οι βαριές πλατφόρμες παρεμβολών (που όμως υπόκεινται σε περιορισμούς όπως αναφέραμε).

    Ναι το F35 είναι ένα μαχητικό που στις μπάντες Χ είναι μόνο του. Δεν έχει αντίπαλο… Τα ραντάρ ελέγχου βολής δουλεύουν σε αυτές τις μπάντες για να αποδώσουν με την μεγάλη διακριτική τους ικανότητα, την ακρίβεια να κατευθύνουν ένα πύραυλο να χτυπήσει το αεροσκάφος σχεδόν μέχρι τέλους. Γιατί δεν πάμε όμως σε λογικές εγκλωβισμού από τον πύραυλο μετά την εκτόξευση με αισθητήρες IR??? Τι χρειάζεται να έχουμε? Data link και την πορεία του στόχου (ταχύτητα, ύψος, μεταβολές). Ακόμα και με τους περιορισμούς στην λειτουργία τέτοιου είδους κεφαλών (μειωμένη εμβέλεια σε σχέση με τους πυραύλους με κατεύθυνση ραδιοσυχνότητας), δεν είναι δυνατή η εκτόξευση τριών το λιγότερο βλημάτων από τρείς κατευθύνσεις που θα δουν τον στόχο και θα κλειδώσουν πχ στα 5 χλμ σε σχέση με τα 15 ενός απλού αεροσκάφους (οι τιμές είναι τυχαίες βάλε εσύ ότι θέλεις)? Ακόμα και αν το F35 βλέπει ότι έρχεται κάτι από πολύ νωρίς (επίγνωση κατάστασης data fusion) δεν θα πρέπει να τους αποφύγει? Προσπαθώντας να αποφύγει τον έναν δεν θα χειροτερέψει την θέση του σε σχέση με τους άλλους ? Αυτό απλά σημαίνει κατανάλωση καυσίμων.

    Σχετικά με τα F16 μας και τις πρώτες ώρες. Με ένα Kill ratio που εσύ αναφέρεις 20:1 θεωρείς ότι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να τα στείλουμε να το επιβεβαιώσουν από νωρίς? Έχουμε διαθέσιμα 2000 αεροσκάφη να θυσιάσουμε, για να καταρρίψουμε εν τέλει τα 100 F35? Επειδή δεν έχουμε και είναι πολύτιμα assets καλό είναι να τα στείλουμε σε αποστολές που μπορούν να κάνουν…. (όπως πχ να βομβαρδίσουν τους διαδρόμους των αεροδρομίων διασποράς των αντιπάλων έτσι ώστε τα κουρασμένα και χωρίς καύσιμα όπως έχουμε αναφέρει ποιο πάνω F35 να πέσουν από μόνα τους προσπαθώντας να φτάσουν τα αεροδρόμια της ενδοχώρας). Όσο για τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού θεωρώ ότι θα ήταν ωραίο να τα δούμε να πλησιάζουν στην παραμεθόριο.

    Μπορώ να γράψω πάρα πολλά σε σχέση με όλα τα θέματα που αναφέρεις. Για τελευταίο θα σου θυμίσω ότι το πρώτο stealth αεροσκάφος που ήταν ο βασιλιάς του πρώτου πόλεμου στον κόλπο δεν είναι πλέον ενεργό. Το F117 αποσύρθηκε λίγο μετά τον πόλεμο με την Σερβία, εξαιτίας της ανάλυσης που ακολούθησε από την μοναδική κατάρριψη του (στην δεύτερη μάχη του). Δεν μπήκαν καν στον κόπο να το αναβαθμίσουν όπως κάνουν πχ με το A10. Γιατί?????? Δεν μπορούσαν, ή ανακάλυψαν ότι οι περιορισμοί στην σχεδίαση του ήταν ανυπέρβλητοι και κάθε αναβάθμιση θα ήταν λάθος? Δεν το ξέρω. ρωτάω

    Έχω την ταπεινή εντύπωση πως όταν η όποια τεχνολογία αποκάλυψης ωριμάσει το F35 θα έχει την άχαρη τύχη του F117, καθώς δεν έχει άλλες αρετές σε σχέση με άλλες εναέριες πλατφόρμες.
    Πάντα με σεβασμό στην άποψη σου.

   • ΚΝ

    Σωστή η παρατήρηση σου. Πιστεύω πως η καλύτερη αμυνα για να αντιμετωπίσεις τα f35 ειναι να τα «σκοτώσεις» στο έδαφος. Κύματα απο πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στις βάσεις του εχθρού, πλήρης αξιοποιήσει των βλημάτων scalp, δυνατότητα πλήγματος σε βάθος του εχθρού απο διαφορετικές πλατφόρμες (έδαφος, αέρα, θάλασσα), εδώ πιστεύω πως μεγάλο ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν τα υποβρύχια, οπως επίσης αντιαεροπορικά συστημάτα μεγάλου βεληνεκούς και αύξηση των δυνατοτήτων bvr του στόλου ούτως ώστε να καταστρέψει τα ιπτάμενα τάνκερ, ΑΣΕΠΕ κλπ του εχθρού τα οποία ειναι αναγκαία για τη λειτουργία του f35 το οποίο μην ξεχνάμε οτι ρουφάει αρκετό καύσιμο. Εαν το f35 πρεπει να υπάρχει στο οπλοστάσιο μας, πιστεύω πως δεν θα ήταν άσχημα σαν αεροσκάφος για κρούση σε βάθος του εχθρού ( εαν υποθέσουμε πως σε περίπτωση αγοράς απο έμας η Τουρκια δεν θα έχει αναπτύξει ήδη τρόπους αντιμετώπισης του μιας που ειναι συμπαραγωγός του και θα το χρησιμοποιεί ήδη για χρόνια) , αλλά αυτο που με προβληματίζει ειναι πως κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Όταν εμείς θα πάρουμε f35, οι Τούρκοι θα αρχίσουν να βγάζουν το νέο «εθνικό μαχητικό» τους το οποίο θα ειναι επίσης stealth και θα πετάει μαζί με τα f35 ως αντικαταστάτης των f16. Πως λοιπόν η Ελλάδα εστω και με την αγορα 20 f35 θα μπορέσει να σταματήσει τη τουρκική αεροπορία εαν δεν έχει αναπτύξει ενα ισχυρό δίκτυο αεράμυνας αποτελούμενο απο ραντάρ-αισθητήρες-εξελιγμένα αντιαεροπορικά ; Τι θα γίνει τότε; Θα στέλνουμε πάλι τα 20 f35 να αποκαλύψουν τα εκατοντάδες stealth αεροσκάφη των Τούρκων και να δίνουν στοιχεία βολής στα f16 απο πίσω ενώ στο έδαφος θα έχεις συστημάτα patriot και s300 pmu 1 δεκαετίας ’80 και τα δυο; Αυτο πολύ απλά δεν μπορεί να γίνει. Όποτε η ΠΑ ειναι σε διλημμα ή να δώσει χρήματα που δεν έχει για να αγοράσει επίσης δεκάδες αν οχι εκατοντάδες αεροσκάφη και να ανανεώσει όλο τον αεροπορικό μας στόλο με νέα stealth αεροσκάφη ή να βρει άλλους λύσεις με καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης που θα μας βοηθήσουν αν οχι να ισοπεδώσουμε τη ΤΑ τουλάχιστον να τις κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση της προς τα δυτικά απαγορευτική απο άποψη κόστους γι’αυτην. Ολα τα αλλά ειναι απλά εικασίες ή ευσεβείς πόθοι.

   • Kostas

    Βασιλη, προτεινεις ενα πυκνο δικτυο επιγειων και θαλασσιων ρανταρ (χρειαζεσαι τουλαχιστον 25 ρανταρ για αν καλυψεις στοιχειωδως το μετωπο) εντος του βεληνεκους του τουρκικου πυροβολικου, να διασυνδεονται με μια ζευξη δεδομενων που θα στηριζεται σε μη επανδρωμενα αεροχηματα και επιγεια καλωδια.

    Νομιζω οτι η προταση σου ειναι εξαιρετικα πολυπλοκη, με μεγαλο τεχνολογικο ρισκο (οσον αφορα τις ζευξεις) και εξαιρετικα ευαλωτη σε εχθρικες ενεργειες. Επισης η αγορα 25 συγχρονων ρανταρ, η τεχνολογικη αναπτυξη μιας νεας ξευξης δεδομενων, η οαρουσια στον αερα 24/7 αεροχηματων καθιστα την προταση σου εξαιρετικα δαπανηρη. Η αγορα Φ35 θα ειναι σιγουρα φθηνοτερη και δεν θα εχει τα μεγαλα ρισκα που εμπεριεχει η προταση σου

  • X

   Δεν θα αγοράσουμε F-35B. Θα αγοράσουμε μόνο τα φτηνότερα F-35A.
   Το 1ο F-35 δεν θα φτάσει στην Ελλάδα πριν το 2029. Οπότε αυτό το 20 F-35B σύντομα στην Λάρισα που έγραψες είναι όνειρο σου θερινής νυκτός.

   Απάντηση
   • Kostas

    τα Φ35Β μπορουν να κανουν 6 εξοδους την ημερα εναντι 4 των Φ35Α.

    Αρα με τον ιδιο αριθμο αφων κανεις 50% περισσοτερες αποστολες.

    Το Φ35Β ειναι περιπου 25% ακριβοτερο του Φ35Α αλλα με δεδομενο τον μεγαλυτερο αριθμων εξοδων που μπορει να κανει, τελικα βγαινει φθηνοτερο γιατι
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

    Κανεις δεν ξερει ποσα Φ35 θα αγορασουμε και που θα τοποθετηθουν.

    Πιστευω απολυτα ομως οτι το Φ35Β ειναι η καλυτερη επιλογη.

    πιστευω επισης οτι η 110 ειναι πολυ καλη επιλογη για την τοποθετηση τους, λογω
    1) εγγυτητας στα ανατολικα συνορα
    2) η 100 ΠΜ βρισκεται στη μεση μιας πεδιαδας που περιβαλεται απο βουνα. Δεν μπορω να γραψω εδω κατι παραπανω…

 15. Theognostos

  Northrop Grumman to develop laser pod to protect USAF fighters
  Gareth Jennings, London – IHS Jane’s International Defence Review
  24 August 2016
  While current defensive systems typically divert incoming missiles away from the target aircraft, the SHiELD pod would instead use laser technology to destroy them. Source: US Air Force
  Northrop Grumman has been awarded a USD39.3 million contract related to the development of a laser-based self-defence system for the US Air Force (USAF).

  The contract, which was awarded by the Air Force Research Laboratory (AFRL) on 23 August, is for the Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) Turret Research in Aero-Effects (STRAFE) programme.

  Northrop Grumman will develop and deliver an advanced beam control system for integration as part of a complete laser weapons system into a tactical pod for USAF fighter aircraft.

  As noted by the Department of Defense (DoD), the STRAFE aspect of the award will increase the knowledge and understanding of aero-optic disturbances in a supersonic environment by collecting data during engagement scenarios.

  Work is expected to be complete by 31 August 2021.

  It is intended that the SHiELD pod would better enable the USAF’s fourth-generation fighter fleet, such as the Boeing F-15 Eagle and Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, to survive in contested airspace. The fifth-generation Lockheed Martin F-22 Raptor and F-35 Lightning II would probably not carry the pod, as it would negate their stealth characteristics.

  Current defence countermeasures divert incoming missiles away from the target aircraft, while the externally carried SHiELD pod would instead destroy the missile. Future pods will seek to increase this power output for greater effect/range.

  Απάντηση
  • nas

   Αυτό είναι το αναμενόμενο για να έχει νόημα αυτό το αεροσκάφος.
   πάντως το ωραίο είναι ότι η εξέλιξη αυτοαναιρείται με μια έννοια.Δηλαδή η τεχνολογία απόκρυψης και χρήση λέιζερ κάνει τα βλήματα με κατεύθυνση στην μπάντα χ ή υπέρυθρη(ειδικά αυτά) σχετικά άχρηστα.από την άλλη τα πυροβόλα απαιτούν τουλάχιστον ευελιξία και δεν έχει και καμιά σημασία η απόκρυψη .μιλάω πάντα για την φάση κατάρριψης γιατί ο εντοπισμός με τον ενα η τον άλλο τρόπο γίνετε.
   επί του θέματος με το φ35.. για κάποιον που δεν έχει πρόσβαση στις μελλοντικές τεχνολογίες του φ35 ή γνώση του φ35(κώδικας) για να τις αναπτύξει κτλ τότε το φ35 είναι άλλο όπλο .αν κάποιος τα έχει τότε είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων.

   Απάντηση
   • Theognostos

    Φίλτατε nas
    Ακολουθεισε την χρηματοδότηση. Κοιτα συνολικά το ποσον για την Boeing και Northrop και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του συστήματος. Άρα σε χρονική βάση τα χρηματα ειναι λίγα. Αρα αυτο σημαίνει οτι ειτε υπάρχουν χρηματα αλλού είτε ότι η τεχνολογία ηδη υπάρχει. Όπως και να έχει τεχνολογια αυτη αλλάζει τα δεδομένα εφόσον τα λέιζερ χρησιμοποιούνται οχι για κατάρριψη η οποια δεν αρκείται μόνον σε αντιπυραυλική αλλά για να περνανε και πληροφορίες απο πλατφορμα σε πλατφόρμα… κτλ. Η τεχνογια θα ειναι ενσωματωμένη σε F35 όπου το λέιζερ σύστημα (capacitor etc) λαμβανει την θέση του fan κάθετου απογειωσεως. Το αεροσκάφος δεν χρειάζεται αυτο που οριζεται ως point the nose at the target εφόσον το λέιζερ εχει την δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. Έχοντας ομως αυτή ην δυνατοτητα για αεροσκάφη τέταρτης γενιάς αμεσως αλλάζει τα δεδομένα.

 16. Βασίλης

  Κώστα καλησπέρα
  Ο χρόνος διαιρείται σε δύο περιόδους. Την περίοδο χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις που ονομάζεται ειρηνική, με ή χωρίς εντάσεις και την περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων.

  Στην ειρηνική περίοδο έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί διαρκώς, ένα δίκτυο όπλων και αισθητήρων, το οποίο κύριο λόγο έχει την αποτροπή και την πρόληψη αιφνιδιαστικών επιθέσεων από πλευράς του γείτονα.

  Κατά την περίοδο του πολέμου τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά. Είναι σίγουρο ότι πολλά πράγματα που σήμερα λειτουργούν, κατά την περίοδο ενός πολέμου θα καταστραφούν. Η σειρά με την οποία θα καταστραφούν είναι πολύπαραμετρική, αν όχι εντελώς τυχαία. Όλα όμως έχουν πιθανότητες να καταστραφούν (μεγάλες ή μικρές)
  Η περίοδος της ειρήνης διαρκεί τα τελευταία 43 χρόνια. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτό το δίκτυο τα έχει καταφέρει χωρίς μεγάλα προβλήματα. Παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για τις απειλές και προσπαθεί να τι αδρανοποιήσει.

  Πολεμική περίοδο δεν έχουμε βιώσει ακόμα.

  Με το F35A αυτό που χάνεται είναι η έγκαιρη προειδοποίηση την ειρηνική περίοδο. Με το υπάρχον σύστημα δεν ξέρουμε πού και πότε θα πετάξουν αυτά τα αεροπλάνα. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Στο βαθμό του δυνατού στην αρχή και να βελτιώνεται στο μέλλον.

  Αγοράζοντας μόνο 20 F35B πώς θα λύσεις το πρόβλημα?

  Ακόμα και στην περίπτωση που αυτά θα μπορέσουν να πετάνε 365*7*24 στον αέρα, δεν θα μπορέσουν να ανιχνεύσουν τίποτα πριν αυτό προσεγγίσει σε αποστάσεις μικρότερες από τα 50 χλμ. Ελάχιστος χρόνος για να κάνεις κινήσεις. Η καταπόνηση των αεροσκαφών ποια θα είναι? Η πιθανότητα δολιοφθοράς τους στο έδαφος και στους πιλότους μία κρίσιμη ημέρα που θα αποφασίσει ο Γείτονας να αιφνιδιάσει, ποιο αποτέλεσμα θα φέρει στην όλη σύρραξη?

  Άρα με την πρόταση σου εξακολουθείς να μην έχεις αντίδοτο σε αυτό που λέμε σύνθεση της καθημερινής αεροπορικής εικόνας. Εκτός αν θεωρείς ότι οι χιλιάδες παραβιάσεις από πλευράς Τουρκιάς κάθε χρόνο είναι ένα αστείο και όχι δοκιμές. Πώς θα τις διαχειριστείς με το δικό σου σενάριο?

  Πάμε σε αυτά που σχολιάζεις για τις προτάσεις:

  Α)Τα ρανταρ χαμηλων συχνοτητων δεν νομιζω οτι αποτελουν τη λυση καθως:
  1) δεν μπορουν να ενσωματωσουν το ιδιο επιπεδο τεχνολογιων LPD/LPI οπως τα ρανταρ υψηλων συχνοτητων, αρα ειναι πιο ευκολο να παρεμβληθουν
  2) λογω της μικροτερης απορροφησης των βραχεων κυματων απο την ατμοσφαιρα, η παρεμβολη τους μπορει να γινει απο πολυ μεγαλη αποσταση, απο παρεμβολεις που δεν ειναι καν αναγκαιο να ειναι εγκατεστημενοι στα μαχητικα.

  Πολύ σωστά. Όμως σε ειρηνική περίοδο αν δεν δεχθούν παρεμβολές έχεις εικόνα για πιθανές παραβιάσεις. Κάθε απόπειρα παρεμβολής τους είναι ένδειξη επίθεσης. Άρα λήψη μέτρων άμεσα. Επίσης ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορούν να γίνουν και στους παρεμβολείς. Στον πόλεμο είναι ακόμα ένα μέσο με διάρκεια ζωής (βλέπε παραπάνω). Τέλος οι παρεμβολείς που είναι επίγειοι, είναι ανιχνεύσιμοι και ευάλωτοι με πυρά πυροβολικού (τα αγαπημένα σου).

  Β)Τα πολυστατικα ρανταρ δεν νομιζω οτι αποτελουν τη λυση
  1) εχουν αναγκη επιγειων (ασυρματων ή ενσυρματων) ζευξεων δεδομενων που ειναι πολυ ευαλωτες σε περιοδο επιχειρησεων
  2) απαιτουν υψηλο συντονισμο του πομπου-δεκτη για να γινει επεξεργασια του σηματος
  Με λιγα λογια εισαγαγουν τεχνολογικες προκλησεις δυσεπιλυτες
  3) Δεν παρεχουν καποια ουσιαστικη αυξηση της εμβελειας αποκαλυψης. Που θα τοποθετουσατε τον πομπο και που ακριβως το δεκτη σε ενα ελληνοτουρκικο σεναριο?

  Σε περίοδο ειρήνης έχεις εικόνα ακριβείας στο FIR σου. Το βασικό πρόβλημα που επιλύουν τα ραντάρ αυτά είναι της ακρίβειας στην στοχοποίησης, επειδή δουλεύουν στις υψηλές μπάντες. Άρα δεν τα θέλεις για την ίδια δουλειά με τα προηγούμενα. Τα θέλεις για να δώσεις αυτό που λείπει στις Α/Α πυροβολαρχίες. Καθοδήγηση. Ο Ελληνικός εναέριος χώρος μπορεί να καλυφθεί λοιπόν από άκρο σε άκρο (την διάταξη την βρίσκεις εφόσον έχεις μελετήσει όλες τις γωνίες εκτροπής από το αεροσκάφος και τους άξονες εισόδου). Για τα Link δες τα παραπάνω σχετικά με τις πιθανότητες σε ειρηνικές και πολεμικές επιχειρήσεις.

  Γ) Τα παθητικα ρανταρ βασιζονται σε εξαιρετικα ασθενη σηματα που κανεις δεν μας εγγυαται οτι οι πομποι τους θα παραμεινουν ενεργοι σε περιοδο επιχειρησεων.

  Αρκετές χιλιάδες κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκατέρωθεν του Αιγαίου δεν είναι αξιόπιστοι πομποί των οποίων και μόνο η πολλαπλότητα εγγυάται την λειτουργία τους? Τα συστήματα αυτά τα θέλεις για έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι παθητικά (άρα μη ανιχνεύσιμα) και δεν δεσμεύονται με κάποιο συγκεκριμένο σήμα εφόσον έχουν τους αντίστοιχους δέκτες (Παράλληλη επεξεργασία σήματος). Άρα μπορούν να στηθούν εύκολα στην πρώτη γραμμή και να συνδυάζονται με τα Low Frequency Radars. Θεωρητικά μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμα και το σήμα των παρεμβολαίων όταν αυτοί εκπέμψουν….…

  Δ) Τα υπερυθρα συστηματα εχουν περιορισμους εμβελειας/καιρου και μη δυνατοτητας υπολογισμου ταχυτητας ή αποστασης στοχου.

  Ακριβώς: Μπορούν όμως πάντα να συνδυάζονται με Laser ή άλλου είδους ενεργά συστήματα για βελτίωση της απόδοσης τους και καλύτερη εικόνα. Αρχή λειτουργίας του RAPIER (Radar που δουλεύει σε ανίχνευση μαζί με οπτική καθοδήγηση).

  Το ερώτημα που σου θέτω είναι τι θα κάνεις με την καθημερινή έγκαιρη προειδοποίηση?

  Τέλος θέλω να αναφέρω και το θέμα με την τεχνολογία stealth και την καθυστέρηση ανάπτυξης τεχνολογιών για την αντιμετώπιση τους.

  Μέχρι τώρα τα stealth ήταν 150+ κομμάτια μιας υπερδύναμης που είχε συγκεκριμένους εχθρούς, τεχνολογικά κατώτερους (Ιράκ, Ιράν, Λυβή, Συρία, Σερβία, Αφγανιστάν, Κούβα, Βόρια Κορέα κτλ,), ή ποιο προηγμένους, που διέθεταν όμως πυρηνικά σε ποσότητες (Ρωσία, Κίνα) και όλους τους άλλους που δεν είχαν καμία επιθυμία να εμπλακούν μαζί της. Αντιθέτως ήταν σύμμαχοι. Οι δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να ρίξουν πυρηνικά αν έχαναν σε έναν συμβατικό αγώνα.
  Το πράγμα όμως τώρα διαχέεται. Τα stealth θα περάσουν και σε άλλα χέρια με ότι αυτό συνεπάγεται για τις περιφερειακές εντάσεις. Πλατφόρμες stealth φτιάχνουν η Ρωσία και η Κίνα, άρα τα αντίμετρα πρέπει να βρεθούν για πολλούς παίχτες. Πριν κανένας δεν θα πλήρωνε για να αγοράσει κάτι ακριβό μήπως και όποτε κληθεί να τα βάλει με την Αμερική, εκτός αν ήταν το ΙΡΑΝ (το οποίο κατέβασε λίγο απότομα ένα stealth παρεμπιπτόντως). Τώρα και η Ινδία μάλλονν θα θέλει κάτι το Πακιστάν, εμείς και πιθανό ένα σωρό άλλες χώρες με γείτονες που θα ήθελαν να αγοράσουν τέτοια μαχητικά. Επίσης η Ρωσία και η Κίνα θα θέλουν διακαώς να έχουν τέτοια τεχνολογία για ανάπτυξη της σε περιφερειακές συγκρούσεις. Πώς θα αντιμετοπίσουν μικρές χώρες με τέτοια αεροσκάφη Αλλιώς αντιμετωπίζεις 150 αεροσκάφη και αλλιώς 2000.

  Απάντηση
  • Kostas

   Γεια σου Βασιλη. Σου παραθετω μερικες σκεψεις

   Α) «Κάθε απόπειρα παρεμβολής τους είναι ένδειξη επίθεσης. Άρα λήψη μέτρων άμεσα.» μπορουν καλιστα να κανουν παρεμβολες «μπλοφα» οσο συχνα θελουν. Εδω κανουν υπερπτησεις εδαφων, παρεμβολες δεν θα κανουν στην «ειρηνικη περιοδο»?

   «Επίσης ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορούν να γίνουν και στους παρεμβολείς.» δεν καταλαβαινω τι εννοεις εδω

   «Στον πόλεμο είναι ακόμα ένα μέσο με διάρκεια ζωής (βλέπε παραπάνω). Τέλος οι παρεμβολείς που είναι επίγειοι, είναι ανιχνεύσιμοι και ευάλωτοι με πυρά πυροβολικού (τα αγαπημένα σου).» Οι παρεμβολεις των ρανταρ χαμηλων συχνοτητων μπορουν να ειναι εκατονταδες χιλιομετρα μακρια, επειδη οι χαμηλες συχνοτητες απορροφουνται λιγοτερο απο την ατμοσφαιρα

   Β) «Το βασικό πρόβλημα που επιλύουν τα ραντάρ αυτά είναι της ακρίβειας στην στοχοποίησης, επειδή δουλεύουν στις υψηλές μπάντες.» εξηγησε μου πως ενα πολυστατικο ρανατρ εχει μεγαλυτερη ακτινα αποκαλυψης/στοχοποιησης απο ενα «συμβατικο»?

   Γ) «Αρκετές χιλιάδες κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκατέρωθεν του Αιγαίου δεν είναι αξιόπιστοι πομποί των οποίων και μόνο η πολλαπλότητα εγγυάται την λειτουργία τους? »
   1) οχι δεν ειναι γιατι καταρχας δεν ειναι χιλιαδες, αλλα μερικες δεκαδες στην περιοχη των ανατολικων συνορων.
   2) οι ισχυρισμοι οτι το σημα των κεραιων κινητης τηλεφωνιας μπορουν να ανιχνευσουν στελθ αφη ειναι ουσιαστικα αβασιμοι και επιστημονικως δεν πολυστεκουν. Μιλαμε για σημα εκατονταδες φορες χαμηλοτερο απο το σημα των εξειδικευμενων ρανταρ, επισης μιλαμε για σημα με αγνωστα χαρακτηριστικα εκπομπης. Ακομα και με big data super computing ειναι απιθανο να παρεις κατι διαφορετικο απο απλο θορυβο απο την αναλυση του σηματος. Υπο ιδανικες συνθηκες και με δεκαδες κεραιες εκπομπης να εκπεμπουν καθορισμενο σημα γυρω απο ενα αεροσκφος, τοτε κατι μπορεις να ανιχνευσεις. Υπο πραγματικες συνθηκες με διακοπτομενο ή μεταβλητο σημα και την πτηση δεκαδων αεροσκαφων στο χωρο, εαν καταφερεις να παρεις κατι αξιοπιστο ειναι εξαιρετικα αμφιβολο.

   Δ) «Μπορούν όμως πάντα να συνδυάζονται με Laser ή άλλου είδους ενεργά συστήματα» τι εμβελεια θα εχει ενα τετοιο συστημα?

   «Το ερώτημα που σου θέτω είναι τι θα κάνεις με την καθημερινή έγκαιρη προειδοποίηση?» δεν τη χρειαζομαι σε ειρηινικη περιοδο, ενημερωνομαι μεσω ΝΑΤΟ…

   «Τέλος θέλω να αναφέρω και το θέμα με την τεχνολογία stealth και την καθυστέρηση ανάπτυξης τεχνολογιών για την αντιμετώπιση τους….Οι δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να ρίξουν πυρηνικά αν έχαναν σε έναν συμβατικό αγώνα.» η υπαρξη μεγαλου αριθμου συμβατικων δυναμεων και απο τις δυο πλευρες καταριπτει το επιχειρημα σου

   Απάντηση
 17. Konstantinos Zikidis

  @som1els
  Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Η εκτίμηση που κάναμε στην πρόσφατη εργασία μας για το RCS του βαλλιστικού πυραύλου DF-15 στην X-Band, συνέπεσε ακριβώς με την δημοσιευθείσα τιμή (0,002 m²), ενώ για την περιοχή των VHF έδωσε μεγαλύτερο RCS (0,05 m²) αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο αναφέρθηκε (0,6 m²). Όμως, αυτό ήταν ενθαρρυντικό για την προσέγγισή μας, η οποία τουλάχιστον σε υψηλές συχνότητες φαίνεται να είναι ακριβής. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι για ορισμένους στόχους (κυρίως αυτούς που έχουν στοιχεία stealth, όχι για όλους) η χρήση χαμηλών συχνοτήτων συνεπάγεται μεγαλύτερο RCS, επιτρέποντας αποκάλυψη σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Όσο για το NEBO-M, νομίζω ότι αποτελεί κορυφαία σκέψη, διότι -μεταξύ άλλων- επιτρέπει την αναγνώριση Α/Φ: εάν κάτι το βλέπει το VHF ραντάρ και όχι τα άλλα δύο, προφανώς είναι stealth. Όσο για τους γείτονες, ελπίζω να μείνουν στο Koral… Είναι αρκετά ικανό από μόνο του… Αν πάρουν και Α/Φ για stand-off jamming, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα…

  @Kostas
  Γενικά, όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με τους περιορισμούς των ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων, πολυστατικών και παθητικών, καθώς και για τα υπέρυθρα συστήματα, είναι ορθές και οι επιφυλάξεις είναι δικαιολογημένες. Ακριβώς για αυτούς του λόγους άλλωστε δεν είχαν αναπτυχθεί έως τώρα, καθώς με τα συνήθη ραντάρ κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Όμως, τώρα που διαφαίνεται (μάλλον έχει αποδειχθεί πλέον) ότι τα συμβατικά ραντάρ είναι ανεπαρκή έναντι των απειλών stealth, θα πρέπει να εξετασθούν και άλλες λύσεις, μεταξύ των οποίων φαίνεται ότι οι προταθείσες είναι οι επικρατέστερες. Επίσης, θα πρέπει πάντα να έχουμε s.a. (situational awareness), δηλαδή να βλέπουμε τι παίζεται γύρω μας, τι κάνουν οι άλλοι: όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας “οργασμός” ανάπτυξης ραντάρ χαμηλών συχνοτήτων (κυρίως από τους ανατολικούς, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που αναμένεται να αντιμετωπίσουν την απειλή stealth), μάλλον δεν γίνεται τυχαία. Ανάλογη εξέλιξη υπάρχει και στα παθητικά ραντάρ, και μάλιστα και από δυτικούς (μερικοί ίσως εν κρυπτώ). Αντίθετα, οι εξελίξεις στα πολυστατικά είναι πιο περιορισμένες, αν και θεωρητικά αποτελούν μία λύση. Εμείς δεν θα πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις πιθανές λύσεις; Ή θα περιμένουμε τους άλλους να μας σώσουν, όπως έκαναν στα Ίμια; Υπενθυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι τότε ήταν ανύπαρκτοι – αδιάφοροι, ενώ οι Αμερικανοί μπλόφαραν απροκάλυπτα υπέρ των Τούρκων… κι εμείς τους ευχαριστήσαμε…
  Όσον αφορά τα υλικά RAM του F-35, υπάρχει μία φημολογία (ανεπιβεβαίωτη) ότι μάλλον δεν βοηθούν στην μείωση της IR ακτινοβολίας, αντιθέτως κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Με άλλα λόγια, μειώνουν το Η/Μ ίχνος στις συχνότητες των ραντάρ, ενώ αυξάνουν το θερμικό ίχνος. Επίσης, είναι γνωστοί οι περιορισμοί του F-35 σχετικά με την υψηλή θερμοκρασία (δεν θα πρέπει να είναι πολύ θερμό πριν την πτήση, άρα δεν πρέπει να είναι στον ήλιο, ούτε το καύσιμο με το οποίο θα ανεφοδιαστεί), καθώς χρησιμοποιεί το καύσιμο για ψύξη των ηλεκτρονικών του. Φυσικά, δεν θα πρέπει να περιμένουμε από κάποιο δυτικό μέσο να διαβάσουμε για τέτοιους περιορισμούς. Παρ’όλ αυτά, π.χ., στο http://www.businessinsider.com/irst-cant-stop-f-22-f-35-2016-8 υπάρχει μία περίεργη φράση (τους ξέγυγε;): Even worse, the radar-absorbing materials these planes are coated in «heat up quickly» leading to a «good infrared return even if the jet exhaust is shrouded». Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

  Απάντηση
  • Gunslinger32

   @ Konstantinos Zikidis
   Μια ερώτηση σχετικά με τους Stand-off Jammer αεροσκαφών και με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση για ενδιαφέρον απόκτησης του S-400 απο την Τουρκία.

   Η απόκτηση SOJ για αεροσκάφη/μαχητικά δεν θα έπρεπε να απασχολεί(έστω και θεωριτικά εφόσον χρήματα δεν υπάρχουν) και την ΕΠΑ;

   Σύμφωνα με διάφορες αναφορές της USAF που είδα για αποστολές αέρους-εδάφους(π.χ. Λιβύη), τα συστήματα αυτοπροστασίας δεν αρκούν για προστασία των μαχητικών απο απειλές συστημάτων ΑΑ και έτσι (σύμφωνα με μαρτυρίες ιπτάμενων της USAF) η συνοδεία των σχηματισμών απο αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου «επιβάλλεται» όπως το περιγράφουν οι ίδιοι. Αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε και στο Ιράκ το 1991 με αεροσκάφη ΗΠ EF-111 «Raven» της USAF.

   Απάντηση
   • Konstantinos Zikidis

    Τα δικά μας μαχητικά έχουν ολοκληρωμένα (ενσωματωμένα) συστήματα αυτοπροστασίας (ΣΑ), των οποίων οι παρεμβολείς είναι επαρκείς για την προστασία του Α/Φ και ενδεχομένως του σχηματισμού του. Εξ όσων γνωρίζω, τα περισσότερα αμερικανικά Α/Φ δεν έχουν ολοκληρωμένα ΣΑ αλλά τα φέρουν εξωτερικά, σε ατρακτίδια (pod). Επίσης, υπάρχουν εξειδικευμένα Α/Φ ΗΠ, όπως παλαιότερα το Raven της USAF (δεν υπάρχει πλέον) και σήμερα το Growler του USN, τα οποία φέρουν ισχυρούς παρεμβολείς. Όλα αυτά ενδιαφέροντα αλλά ακούγονται μάλλον υπερβολικά, υπό τις παρούσες συνθήκες. Νομίζω ότι, μετά τα ΣΑ των Α/Φ, θα πρέπει να δούμε τα επίγεια συστήματα ΗΠ.

   • Gunslinger32

    s, Techniques and Procedures to a new threat target set and were able to provide direct support for coalition ground troops in the form of radio‐controlled improvised electronic devices (IED) suppression. New transmitters were designed and fielded specifically to counter this emergent and surprisingly low‐tech, yet extremely lethal enemy threat. Within months of introducing this capability, Prowler aircrew provided ground commanders real‐time data in Afghanistan to coordinate movement of convoys along ground routes. A variation of this capability was employed against enemy targets in Iraq with similar success.
    The protection offered to friendly ground forces was in high demand, and the resultant community OpTempo was high. Therefore, Navy Reserve Prowler Squadron, VAQ‐209 Star Warriors, were called to complete four deployments to Afghanistan and one to Al Asad Air Base, Iraq. Expeditionary squadrons were on a six‐month on/six‐month off deployment cycle with gaps in EA‐6B coverage being filled by split site operations from deployed carriers and gap fills from nondeployed carrier air wing Prowler squadrons during turnaround.
    Counter‐IED missions made up a large portion of Prowler tasking in the years following 9/11, but other equally important tasks included support of high visibility special operations missions and the denial of enemy communication networks.

   • Gunslinger32

    Διόρθωση:
    Σας ευχαριστώ για την απάντηση.

    Μια ενδιαφέρον εφαρμογή για τους SOJ, είναι και οι αποστολές για υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων στο πεδίο μάχης. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τέτοιες τακτικές καταστολής επικοινωνιών και «Counter-IED» στην δεύτερη εμπλοκή στο Ιράκ με αεροσκάφη ΗΠ «Prowler».

    Παρακάτω η σχετική αναφορά/απόσπασμα για το θέμα:

    «Prowler crews adapted their Tactics, Techniques and Procedures to a new threat target set and were able to provide direct support for coalition ground troops in the form of radio‐controlled improvised electronic devices (IED) suppression. New transmitters were designed and fielded specifically to counter this emergent and surprisingly low‐tech, yet extremely lethal enemy threat. Within months of introducing this capability, Prowler aircrew provided ground commanders real‐time data in Afghanistan to coordinate movement of convoys along ground routes. A variation of this capability was employed against enemy targets in Iraq with similar success.
    The protection offered to friendly ground forces was in high demand, and the resultant community OpTempo was high. Therefore, Navy Reserve Prowler Squadron, VAQ‐209 Star Warriors, were called to complete four deployments to Afghanistan and one to Al Asad Air Base, Iraq. Expeditionary squadrons were on a six‐month on/six‐month off deployment cycle with gaps in EA‐6B coverage being filled by split site operations from deployed carriers and gap fills from nondeployed carrier air wing Prowler squadrons during turnaround.
    Counter‐IED missions made up a large portion of Prowler tasking in the years following 9/11, but other equally important tasks included support of high visibility special operations missions and the denial of enemy communication networks.»

    https://www.tailhook.net/PDF/Prowler-Growler-SU2015.pdf

  • som1els

   Ναι ετσι προσανατολιζονται στον τομεα που πιθανον υπαρχει στελθ και ακολουθως εστιαζουν σαρωνοντας σε μικροτερες γωνιες με τα τρια αυτοκινουμενα aesa RLM-M (μπαντα VHF), RLM-D (L) και RLM-S (C-X) στα καταλληλα pattern. Και οι Ρωσοι εχουν την τεχνολογια αυξημενης υπολογιστικης ισχυος ενω καθε μοναδα ρανταρ εχει ξεχωριστη δορυφορικη συνδεση προσανατολισμου (Orientir) ωστε πιθανως να προκυπτουν τα ποιοτικα τελικα στοιχεια των μικρων αποκλισεων απορριπτωντας τους ψευδοστοχους, ενω ετσι καλυπτουν ολα τα εχθρικα α/φ μικρα/μεγαλα στελθ και «κανονικου» RCS (VHF-L-X). Παντως αντιγραφοντας απο το βιβλιο του Galati (σελ 360), αναφερει δηλωση του Igor Krylov της ρωσ. εταιρειας οτι το VHF ρανταρ ειναι εξισου αποτελεσματικο και για μη στελθ γι’αυτο χρησιμοποιειται για τoν πρωτo εντοπισμο (με ολα τα παρεπομενα θετικα συνεχους ερευνας σε χαμηλες συχνοτητες), αλλα απ’τα λιγα που ξερω ισχυει αυτο που λετε οτι εξαρταται κι απ’τα σχεδιαστικα χαρ/κα του α/φ που ιχνηλατειται. Στην μικρη παραγραφο για το Nebo-M επισης αναφερεται οτι η κεραια του VHF εχει 84 πομποδεκτες (στοιχεια T/R) με «οσους χρειαζονται» μετατροπεις αναλογικου-ψηφιακου σηματος που μπορουν να σχηματισουν κατακορυφου αξονα δεσμη που εντοπιζει και μετραει το υψομετρο των βαλλιστικων πυραυλων. Ολες οι αναφορες παντως συγκεντρωτικα τονιζουν τα multi-band χαρ/κα και το κομβουκλιο κεντρου διοικησης & ελεγχου οπου γινεται η συντηξη, ισως ετσι δικαιολογειται το 0,6τμ εαν δεν προκειται για υπερβολικο ισχυρισμο (αφου το ισχυριζεται η ιδια η εταιρεια). Δηλ ισως εσεις ειδατε τα αποτελεσματα του πρωτου εντοπισμου στις ακριβεις συχνοτητες ευρους που εφαρμοσατε πανω στον πυραυλο.
   Το κινεζ Skywatch ειναι στην τεταρτη εικονα του σαιτ
   http://www.indrastra.com/2015/09/GEOINT-PLAAF-SAM-Site-at-Shigatse-TAR-China-215.html

   Οι αμερικανοι εχουν εγκαταστασεις και για δοκιμες διστατικων υπογραφων (το αρθρο ειναι του 1999)
   https://www.eurekalert.org/pub_releases/1999-05/GIoT-SSAF-030599.php

   Γενικα ψαχναμε μια ζωη για πολλαπλασιαστες ισχυος απεναντι στο τουρκ. μεγεθος και βρηκαμε την καταλληλη εποχη για περικοπες… Τουλαχιστον ας κανουμε λιγο R&D που ειναι στην μοδα για μικρους και μεγαλους.

   Απάντηση
 18. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  Konstantinos Zikidis έχω διαβάσει και της δυο σας μελέτες εργασίες αν και διαφωνώ σε αρκετά σημεία είναι πραγματικά αξιόλογες.

  Λάθει υπάρχουν και αυτό είναι λογικό να συμβούν αφού παρουσιάζονται μερικώς τα στοιχεία από της εταιρίες που τα κρατάνε κρυφά.

  Οφείλω να ομολογήσω πως δεν περίμενα πως θα ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα για τον εντοπισμό του F-35 αν και τα πρώτα συμπεράσματα ήταν ενθαρρυντικά στης εργασίες που έκανα δεν έχουμε την μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού.

  Συμφωνώ μαζί σας για το μεγαλύτερο θερμικό ίχνος συμφωνώ και εγώ και για τα υπόλοιπα που αναφέρατε.

  Λύσεις υπάρχουν θα διαβάσετε το αρχικό προσχέδιο της μελέτης το Σάββατο για την αρχική σχεδίαση ενός ραντάρ με μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού με δυνατότητες εγκλωβισμού και στοχοποίησης.

  Απάντηση
 19. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ανίχνευση αεροσκαφών στελθ-VLO
  Από τον Δικαίο Γεώργιο ηλεκτρονικό
  Προσχέδιο μελέτης για την σχεδίαση αποτελεσματικού ραντάρ με ικανότητα ανίχνευσης αεροσκαφών στελθ –VLO, δηλαδή αεροσκαφών με χαμηλό RCS. Το παρόν περιλαμβάνει μόνο κείμενο που θα συμπληρωθεί με σχέδια-σκίτσα-φωτογραφίες και ασφαλώς θα βελτιωθεί το κείμενο, παρουσιάζοντας επακριβώς και αναλυτικά την μέθοδο που ανακαλύψαμε. Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να δούμε την θεωρία- (μεθοδολογία) της μεθόδου που θα εξακολουθήσουμε, τεκμηριώνοντας την με τα βασικά συμπεράσματα που απαιτούνται για να την κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό και να διορθώσουμε τυχόν λάθη που έχουμε κάνει.
  http://www.defencenetforum.gr/index.php?

  θα το διαβάσετε σε τρια μέρη.
  μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και να πάτε στο τέλος

  Απ: Σχεδίαση όπλων και διάφoρες μελέτες Νο.2
  « Απάντηση #388 στις: Μαρτίου 18, 2017, 08:07:08 pm »

  http://www.defencenetforum.gr/index.php?topic=6752.msg466088;topicseen#msg466088
  Αν μου επιτρέψει ο Κύριος Δούκας να σας την βάλω και εδώ!

  Απάντηση
 20. Theognostos

  Εν συντομία… Για όσους καταλαβαίνουν.

  Είκοσι F-35 δεν φερνουν την άνοιξη. Ραντάρ μελέτες του στυλ «πανω κατω δεξια αριστερά » as if Pulsed Radar does not exist with beam narrowing and focusing in several focal planes this is done digitally very fast .nowadays..or having several on ships etc..με απροσδιόριστο χρονοδιαγραμμα και κοστος 3Χ ραντάρ που ηδη υπάρχουν δεν βοηθούν .

  Η Ελλάς χρειάζεται a step function qualitatively. I.e Search from above. High altitude remote sensing. Tracks not only aircraft but even the particle paths left behind. High altitude UAV System. Parallel to this program another step function program that deals not with a «point defense system» i.e single or multiple missiles directed at target but rather an Area and Volume Space denial system. The system can be accomplished via EMP shot(s) that frie all electronics and electrical systems of anything that flies within the space time dVol dt. An EMP can be made to last for a specific time..i.e its effects do not diminish instantaneously.
  Εχει η Ελλάς επιστήμονες να τα κανουν αυτά; Ναι και στην επικράτεια και Έλληνες εξωτερικου. Θα γίνουν; Όχι.

  Απάντηση
  • Gunslinger32

   Οι επιστήμονες που θα μπορούσαν να τα κάνουν έφυγαν έξω και άλλοι τόσοι ετοιμάζονται να φύγουν, σε κράτη που προωθούν και χρηματοδοτούν την έρευνα και τα έξυπνα μυαλά.

   Απάντηση
  • Kostas

   θεογνωστε: σε ενα υπαρκτο και αμεσο προβλημα προτεινεις μια «λυση» η οποια εχει:
   – μεγαλο τεχνολογικο ρισκο
   – ελλιπη ή για να ειμαι πιο ακριβης απουσα επιστημονικη τεκμηριωση στους ισχυρισμους της («Tracks not only aircraft but even the particle paths left behind.»)
   – εξαιρετικα δαπανηρη στην αναπτυξη
   – (ακομα και στο καλυτερο σεναριο) απαιτει πολλα ετη αναπτυξης

   Τωρα στα περι ηλεκτρομαγνητικου παλμου να σου θυμισω οτι με συμβατικα εκρηκτικα η εμβελεια του παλμου ειναι εξαιρετικα μικρη. Τωρα αν προτεινεις να ριχνουμε πυρηνικα πανω απο τα νησια μας για να επιτευχθει ΗΜ παλμος μεγαλης εμβελειας, τοτε νομιζω ξεφευγουμε απο τα ορια της λογικης.

   Για να ευθυμησουμε τωρα, πως και δεν προτεινες καποιο ευχελαιο? μας εχεις συνηθισει σε… θρησκευτικου τυπου λυσεις

   Απάντηση
   • Theognostos

    Κωστα(κη.) σε λυπάμαι.

    Βλεπεις που δεν γνωριζεις η καταλαβαίνεις…αφηνεις τον εγωισμο σου να σε παρασύρει επειδη εξήγησα οτι…
    Α. Εικοσι F-35 δεν φερνουν την ανοιξη. Δηλαδη αυτα τα F-35 και μαλιστα F35B δεν φερουν ρισκο για την Ελλάδα..γνωριζεις γιατι η Ελλας επελεξε να εχει με ακριβο κόστος οχι εναν τυπο αεροσκαφών; Με ενα νευμα παύει και η χρήση τους…

    Aπο όσους γραφουν εδω για πες μου πόσοι αραγε δουλεψαν εστω και σε μια βιδα για το F-35Β. Xμμμ.

    Εισαι άσχετος της τεχνολογίας περαν εγκυκλοπαιδικης..για να δω…για ..εξηγησε ΑΚΡΙΒΩΣ τι εχει το RAM και πως δουλεύει… Γαρ ..γνωριζω απο πρώτο χερι…αρα οι μαγκιες αλλου…Δεν θα εξηγησω σε ιστότοπο παραπανω ουτε για το UAV remote sensing ουτε για τον ηλεκτρομαγνητικο παλμό…και τα δύο ειναι εφικτά εφοσον υπάρξει η πολιτικη βουληση…κάλιο αργά παρα ποτε.. Ομως δεν προξειται να γινει. Εαν πραγματι ενδιαφέρεσαι πέραν της «εγω» σου για το καλο της ανθρωπότητος ψαξτο σοβαρά και ασε τα παιδιαρισματα για αλλού. Η κατασταση ειναι πολύ σοβαρη.
    Γ. Οταν σχεδιάσεις και βάλεις εστω μια βίδα σε σύστημα τοτε άντε να εξηγήσεις…πως σχεδιασες βίδα…
    Δ. Όσο για ευχέλαιο ψάξε επίσης και θα δεις ιερεα να ευλογεί Ρωσικό πύραυλο και Έλληνες ιερείς να ευλογουν τα στρατεύματα. Υπενθυμιζω οτι Έλληνας Κρητικός σωστός ιερέας εκανε λειτουργια στην Αγια Σοφία. Οταν πεθάνεις υπάρχει αμεση πρωτη κρίση γνωριζω απο πρωτο χέρι ο Ιησους Χριστος ο Κύριος ολων πνευματων τε ασωματων τε σωμάτων ειναι ο Δίκαιος Κριτής. Όλοι το γνωριζουν. Ολοι. Οσο για την Παναγία ειναι και Στρατηγος τα Νικητηρια διοικει στρατιές ολόκληρες..δεν εχεις ιδέα…
    Ειναι καλό να μαθαίνεις(ετε) οχι όμως να παριστάνεις(ετε) και ειδικούς σε θέματα που δεν έχετε κατανοησει πλήρως.

   • Kostas

    Θεογνωστε, σε ευχαριστω για το οικτο σου, σε παρακαλω δειξε μου λιγο ακομα και διαβασε αυτο το σχολιο.

    Για να δουλεψει καποιος σε προγραμμα πραγματικο (και οχι κατα φαντασια) που εχει να κανει με τεχνολογια radar absorbing material εχει παρει προηγουμενως clearance τουλαχιστον secret. Πολυ απλα αυτο σημαινει οτι δεν μπορει να κανει κανενος ειδους σχολιο σχετικα με αυτη τη δουλεια γιατι μπορει να κατηγορηθει για προδοσια και να παει φυλακη.

    Ακομα και να ηξερα πως δουλευει το RAM να εισαι βεβαιος πως δεν θα το παραδεχομουνα εδω.

    Τα ανωτερω νομιζω πως οδηγουν ασφαλως στο συμπερασμα πως ουτε και εσυ γνωριζεις, γιατι αν πραγματικα γνωριζες δεν θα με ρωτουσες κατι τετοιο.

    Θρησκευτικα παραληρηματα για τα αμυντικα θεματα δεν συναντας ουτε σε θεοκρατικου τυπου κοινωνιες, ειναι ενδιαφερον οτι τα βλεπεις εδω. Δυστυχως δεν βοηθουν την κατασταση.

    Για μια ακομα φορα νομιζω πως μπλεκουμε την φαντασια (για να μην πω κατι αλλο) με την πραγματικοτητα.

 21. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Theognostos αν είχες καταλάβει το τι έγραψα θα το συζητούσαμε τώρα!

  Εν κατακλείδι έχεις βρει πολλούς μεθόδους στο διαδίκτυο να υπόσχονται 200+ χιλιόμετρα;

  Δεν νομίζω γιατί αν υπήρχαν θα μου τα έδειχνες και θα με αποστόμωνες.

  Δυστυχώς με άλλο τρόπο δεν γίνετε όσο και αν προσπάθησα να βρω λύση για να στείλω το Η/Μ σήμα εκπομπής διαφορετικά σε άλλη γωνία και σε άλλη φάση για να έχω μεγαλύτερη εμβέλεια απόκρυψης του F-35 πάνω από τα 90 χιλιόμετρα.

  Αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ραντάρ τεραστίων διαστάσεων με πολλές κεραίες σε χαμηλές συχνότητες.

  Δεν είδα κανέναν να λέει πως θα εγκλωβίσουμε το F-35 του εχθρού πως θα κάνουμε στοχοποίηση και πως θα το καταρρίψουμε.

  Για να μου βάλεις από το διαδίκτυο καμία θεωρία να την διαβάσω και εγώ ο άσχετος!

  Όλο το αρχικό προσχέδιο της μελέτης είναι για να βλέπει το F-35 όταν πετάει μετωπικά εναντίον στης 0 μοίρες αν το δει υπό γωνία η εμβέλεια εντοπισμού αυξάνεται.

  Απάντηση
 22. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Theognostos
  Σε αυτό που μου έβαλες στα αγγλικά έχεις κάνει λάθος, το ξέρω πως ψηφιακά γίνεται γρήγορα με στένωση της δέσμης και εστιάζοντας σε διάφορα εστιακά επίπεδα .Πόσο αυξάνει την εμβέλεια το ξέρεις;

  Έγραψα στο δικό μου προσχέδιο ότι εστιάζω με στένωση της δέσμης; Ή έγραψα με στένωση της δέσμης με τεράστια ισχύ με συνεχή κίνηση της δέσμης υπό γωνία που κινείτε συνεχώς για να πιάσει τα αδύνατα σημεία του αεροσκάφους F-35; Το ίδιο πράγμα νομίζεις ότι είναι;

  Έχεις μπερδέψει της έννοιες αυτό που γράφεις είναι κατάλληλο να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις εγκλωβισμό, αφού πρώτα το ραντάρ έρευνας έχει δει το αεροσκάφος για να είμαστε ακριβείς σε ότι γράφουμε. Δεν αφορά την μπάντα -συχνοτήτων L δουλεύει σε μεγαλύτερες, εξάλλου όλα τα νέα ραντάρ με επίπεδη κεραία έτσι δουλεύουν.

  Θα το επαναλάβω δεν είμαι άσχετος με το αντικείμενο. Τώρα αν σε πειράζει που γράφω στα Ελληνικά και ίσως αυτό φταίει που δεν με καταλαβαίνεις λυπάμαι που γράφω στην μητρική μου γλώσσα! Δεν μπορώ να σκεφτώ και να γράψω στα αγγλικά όπως εσύ. Και ο Ρώσος στα ρώσικα γράφει και ο Γάλλος στα γαλλικά έτσι είναι διεθνώς!

  Όσο για το κόστος έπρεπε να το βάλω το 3Χ σε πείραξε; ή μήπως ήθελες να δώσω το πόσο κάνει σε ευρώ; Νομίζεις πως δεν ξέρω την τιμή του SMART L πόση είναι; Το έβαλα σαν παράδειγμα γιατί έτσι έπρεπε και όχι να πετάς μια τιμή έτσι τόσο κάνει με 25-35% παραπάνω υπολογισμό. Δεν δουλεύεται εσείς έτσι στο Αμέρικα; Ή δεν ξέρετε της τιμές να της αναφέρεται από πριν; Ή της παραποιείται δίνοντας χαμηλότερες;

  Για το δεύτερο που έβαλες την λύση του να βλέπεις από πάνω και αυτό είναι γνωστό, θέλεις δορυφόρους όμως που δεν έχει η Ελλάδα. ή ειδικά συστήματα που να πετάνε πού ψηλά, αλλά εντοπισμός με UAV ξέχασε το ίσως αγνοείς το μέγεθος των συστημάτων.

  Για το τρίτο το EMP ίσως δεν ξέρεις τα αποτελέσματα της, πόσο διαρκεί, πόσο εκτείνεται η δράση της και μπορεί να σου καταστρέψει τα δικά σου συστήματα. Ένα λάθος να κάνεις στην γωνία την στιγμή του δρα ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός, δηλαδή λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν εκραγεί που λέμε αν και αυτός δεν είναι ο ακριβές όρος, ένα λάθος και μετά να δω τι θα κάνεις;

  Καλά και εγώ λέω ότι θέλω να φτιάξω ένα λέιζερ και να ρίχνω και να μην περνάει κουνούπι! Αυτά θα λέμε τώρα ή να σου βάλω για τα λέιζερ να δεις πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια ακριβή σκόπευση με επιτυχία.

  Απάντηση
  • Theognostos

   Φιλτατε Δικαιος Γεώργιος.

   Ώρες ωρες κουράζομαι να απαντω γεροντας όντος…λοιπόν διάβασα την μελετη σου πολυ προσεκτικά. Μαλλον θα πρεπει να χαίρεσαι μην νευριαζεις. Οι αναφορες σου αγαπητε για τις δυνατοτητες κυματων bouncing and travelling a long distance ktl.. αυτες καθαυτές ειναι σωστές. Ομως αναφερεις νούμερα κτλ χωρίς substantive background material…η αναφορά μου για ψηφιακα συστήματα ηταν για να καταλάβεις οτι αυτο που ζητας γίνεται και ψηφιακα πλέον ταχύτατα. Άρα ειναι σχετικά εύκολο να αλλάξω κατεύθυνση καθετα η οριζοντιως η σε γωνία την οποια ζηταω ακριβως εκεί που θέλω οπως το θέλω και δυναμαι να κανω και beam narrowing. Αρα σου έδινα βοήθεια στο υποτιθέμενο σύστημα. Η αναφορά στο 3X +++ σχετιζεται και με την προσπάθεια προωθησεως του συστήματος στην Ελληνική κυβέρνηση.. Πως θα δεχτουν κατι που κοστίζει τοσο πολύ; Έπειτα αναφέρθηκες στο μεγεθος του στις εκτάσεις κτλ…το συστημα δεν εχει αυτο που λεμε «flexibility» .Τελος πάντων δουλεψε το…βάλε μαθηματικά και φυσική και βλεπουμε.

   Δεν αναφέρθηκα σε δόρυ φόρους (φοβεροί εχει πολύ έννοια αυτή η έκφραση… ) αλλά σε UAV με remote viewing capability . Δυστυχώς δεν δύναμαι να εξηγησω παραπανω σε ιστότοπο. Απλα οτι η τεχνολογια υπάρχει ειναι εφικτή ακομη και για Ελληνικα δεδομένα.

   Οσο για ηλεκτρομαγνητικό παλμό ειναι κατευθυνόμενος σε ορισμένο χωρο και χρόνο και διαρκει οσο πρέπει. Εννοειται ότι κανένας Έλληνας πιλότος δεν θα περάσει από εκεί οσο διαρκεί. Και πάλι ψαξτο σωστά διότι δεν δύναμαι να δινω πληροφορίες παραπάνω.

   Εν κατακλείδι η Ελλάς εφοσον βρίσκεται σε Δίκαιον χρειάζεται συστήματα που αλλάζουν δραστικα το τοπίο.

   Ελπιζω αυτά να σε βοηθούν.

   Απάντηση
 23. Kostas

  Εχουμε ενα υπαρκτο και αμεσο προβλημα που ειναι η απειλη των Φ35.
  Νομιζω πως πλεον συμφωνουμε ολοι σε αυτο.

  Αυτο που πρεπει να καταλαβουμε ειναι οτι η τεχνολογια στελθ ηρθε για να μεινει, εαν την εχει η μια απο τις δυο πλευρες σε μια συρραξη, τοτε αυτη η πλευρα εχει το πλεονεκτημα.

  Πρεπει να δουμε το στελθ, οπως το καμουφλαζ στον χερσαιο πολεμο.
  Κανει τους στρατιωτες αορατους? οχι
  υπαρχουν μεσα που επιτρεπουν την ανιχνευση των στρατιωτων που εχουν καμουφλαζ? ναι
  ΑΛΛΑ τι θα επιλεγατε να φορεσετε για να πατε σε μια μαχη, μια φωσφοριζουσα ή μια καμουφλαζ στολη?

  Αλλη μια αναλογια της τεχνολογιας στελθ, ειναι τα μεσα ηλεκτρονικου πολεμου (ΗΠ).
  Εκαναν τα μεσα ΗΠ τα αεροπλανα αορατα? οχι
  υπαρχουν αντιμετρα στα μεσα ΗΠ? ναι
  Εδωσαν ομως τα μεσα ΗΠ σημαντικο πλεονεκτημα στην πλευρα που τα χρησιμοποιησε? σαφεστατα ναι

  Με καποιο αναλογο τροπο πρεπει λοιπον να δουμε και την τεχνολογια στελθ. Πρεπει να την αποκτησουμε και εμεις, αλλιως θα ειμαστε σε σημαντικο μειονεκτημα. Ολα οι προαναφερθεισες τεχνολογιες ακομα και αν δουλεψουν (που πολυ αμφιβαλω), στην καλυτερη περιπτωση θα μειωσουν το μειονεκτημα μας (την ελλειψη στελθ), αλλα το μειονεκτημα θα ειναι ακομα εκει.

  ΥΓ εχουμε μια ταση σαν λαος να πιστευουμε σε μαγικες λυσεις και παραλογους ισχυρισμους. Μια φαση σαν το οικονομικο προβλημα της χωρας. Μονο που στο χωρο της αμυνας, οι συνεπειες αυτης της τασης δεν θα ειναι απλα μια χρεωκοπια, αλλα απωλεια ζωων και εθνικων εδαφων. Αυτος ειναι ο λογος που ο γραπτος μου λογος γινεται πολυ οξυς μερικες φορες, δεν αντεχω να διαβαζω αερολογιες και ψευδοεπιστημονικους ισχυρισμους για τοσο σημαντικα θεματα.

  Απάντηση
  • Theognostos

   Μην το παίζεις ειδικός…. Δεν είσαι…η οξύτητα και οι ψευτομαγκιες οτι εχεις γνώσεις αλλού..εχεις ιδέες…προτινεις κατι.. Οκ…φτανει.. .ειδα και τι έγραψες και για τον συνανθρωπο σου που διδασκει στην ΕΥ Ελπιδων… μαθε να είσαι Ευ Γενης και οχι Α’ γενης. Γραψε ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ RAM να γελάσω…ρε «μάγκες» να το πω έτσι..στην γλωσσα που ορισμενοι καταλαβαίνετε…γνωρίζετε εαν και τι ΡΑΜ ΑΚΡΙΒΩΣ έχει το ακροφυσιο του F-22 και του F-35;
   Αντε συνεχιστε.. Με κουράσατε…

   Απάντηση
   • Kostas

    Οχι δεν γνωριζω τι ΡΑΜ εχει το ακροφυσιο του Φ35.
    Γνωριζεις εσυ?
    Εαν ναι τι ακριβως?
    Για πες μας και σου υποσχομαι να σου φερνω τσιγαρα στην φυλακη.

 24. doomsday

  διαβασα την <>σου και ως συνηθως δεν εχει κανενα νοημα 75χλμ εμβελεια πως προκυπτει?
  ασε που δεν ειναι αρκετη

  Απάντηση
 25. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  doomsday η βελτίωση των ραντάρ L με σχεδόν επίπεδη κεραία στέλνοντας την δέσμη του ραντάρ σε άλλη φάση για αυτό και αναφέρθηκα σε αντίστροφη πόλωση πολικότητα. Είναι μια τεχνική παλιά υπάρχει στα ραντάρ με πολλές κεραίες VHF.

  Για να στο περιγράψω με δυο λόγια με απλό τρόπο παλιά η ΕΡΤ έστελνε το σήμα της τηλεόραση σε οριζόντια πόλωση και η ΥΕΝΕΔ με κάθετη. Δηλαδή έχει να κάνει με την κεραία πως είναι τα στοιχεία κάθετα ή οριζόντια.

  Η δική μου ιδέα ξεκίνησε από αυτό που ήξερα πριν διαβάσω τι ανακάλυψαν οι άλλοι.

  Κάτι ανάλογο είναι να στείλουμε το σήμα αλλιώς από την κανονική δέσμη που στέλνουν τα ραντάρ. Δυστυχώς δεν αυξάνει κατά πολύ την εμβέλεια εντοπισμού σε ραντάρ που λειτουργεί σε φάσμα συχνοτήτων L μέγιστη εμβέλεια τα 90 χιλιόμετρα.

  Άλλο η εμβέλεια σε ραντάρ με πολλές κεραίες αν και δεν την έχω δει με τα μάτια μου πόση είναι τελικά είπαν πολλά τότε αλλά δεν είδα αποτέλεσμα.

  Αυτές είναι μελέτες από το 2008 τώρα πως βγαίνουν τα 75 χιλιόμετρα τα 90 χιλιόμετρα είναι η μέγιστη αξιοποιήσιμη εμβέλεια από της παρεμβολές σε περίοδο πολέμου χάνεις τουλάχιστον ένα 20% γιατί τα ποσοστά θορύβου ανεβαίνουν κατά πολλά db που είναι η ισχύς του εισερχόμενου σήματος που την απορρίπτουμε.
  (λόγος ισχύος επιστροφής/θορύβου)

  Τι να σου γράψω πως οι Ρώσοι λένε με 19 db στο αεροσκάφος τους που έβαλαν δυο ραντάρ L στης πτέρυγες θα έχει τόση εμβέλεια; Με 25 db πόσο θα έχει; Όταν ξεπερνάμε τα 27 db σε παρεμβολές και πάμε ακόμα παραπάνω αν μας παρεμβάλει αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.

  Για αυτό και λέω πως μπορεί να βελτιωθεί ένα παλιό ραντάρ αλλά όσες μελέτες και αν έκανα η εμβέλεια δεν μπορούσε να ανεβεί με τίποτα σε ικανοποιητικά όρια.

  Για να καταλάβουμε την ταχύτητα ενός F-35 που πετάει με 900 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα λεπτό διανύει 15 χιλιόμετρα με ραντάρ τόσο χαμηλής εμβέλειας δεν γίνετε τίποτα παρά μόνο αν το χρησιμοποιήσεις για ραντάρ αεροδρομίων για προσέγγιση και προσγείωση.

  Τώρα πως βγαίνει η εμβέλεια; είναι πολύπλοκοι οι υπολογισμοί και είναι κάτι που το έχω βγάλει από το μυαλό μου.

  Αρχικά ξεκίνησα με ραντάρ μικρού τόξου με κίνηση της κεραίας πάνω κάτω όπως κάνουν τα GCA ή τα παλιά ραντάρ ελέγχου πυρός πάλι η εμβέλεια ήταν πάρα πολύ μικρή.

  Πήγα σε μελέτη με ηλεκτρονικό τρόπο να στέλνουμε την δέσμη πάνω -κάτω πάλι απέτυχα. Προσοχή όλες οι ιδέες δούλευαν η εμβέλεια όμως δεν ανέβαινε.

  Έτσι κατέληξα σε αυτή την λύση που έγραψα που την βελτίωσα κατά την συγγραφή με τρεις πομπούς και τρεις κεραίες οι δυο σε γωνία 45 μοιρών αντί για μια και με τεράστια ισχύ.

  Πάλι όμως η εμβέλεια είναι σχετικά λίγη μεγαλύτερη όμως από ότι πριν.
  Έγραψα για εμβέλεια 130-135 χιλιόμετρα με δυο κεραίες με της τρεις πάει στα 155-160 χιλιόμετρα με άλλη γωνία θα φτάνει τα 200+ χιλιόμετρα. Δεν παρεμβάλεται όμως το ραντάρ με τέτοια ισχύ όπως τα άλλα.

  Όλα βασίζονται στην θεωρία αυτά είχα να γράψω αν και ξέχασα να αναφέρω πολλά πράγματα.

  Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει στο φόρουμ εκτενώς λύση δεν βρήκαμε όμως τότε!

  Απάντηση
 26. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Theognostos μην με κουράζεις και επαναλαμβάνω τα ίδια δεν είπα πως δεν γίνετε με ηλεκτρονικό τρόπο η ισχύς όμως είναι πεπερασμένη δεν μπορεί να αυξηθεί τόσο όσο χρειάζεται για να αυξηθεί η εμβέλεια εντοπισμού.

  Το κόστος είναι συνάρτηση του τι θες να φτιάξεις αν πραγματικά γίνετε με μη μηχανικό τρόπο το κόστος μειώνεται κατά πολύ. Όσο για το κόστος περιλαμβάνει πολλά διπλά συστήματα και πλακέτες περισσότερες από δυο γιατί τώρα η επισκευή τους είναι πολύ δύσκολη. Τι θες να δώσω να κόβω συνεχώς από εδώ και από εκεί; ή να περιμένουν να μου φέρουν πλακέτες αν χαλάσουν σε καιρό πολέμου;

  Η τοποθέτηση των κεραιών εκπομπής γίνεται σε απόσταση που είναι ασφαλείς από πύραυλο αντιραντάρ τα υπόλοιπα συστήματα. Το σύστημα είναι αυτοκινούμενο το ανέφερα αν θέλουμε το βάζουμε σε μικρό χώρο. Όπως ανέφερα εγκλωβισμό στοχοποίηση και την λειτουργία με δύο συχνότητες ταυτόχρονα.

  Ξέρεις πολλά ραντάρ να μπορούν να δουλέψουν σε δυο διαφορετικές μπάντες- φάσμα συχνοτήτων;
  Εγώ ξέρω μόνο ένα!

  Αλλά αφού τα ξέρεις όλα βάλε και εμάς εδώ να διαβάσουμε ένα σύστημα με μεγάλη εμβέλεια γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα εκτός από κάτι τεράστια σε πολύ χαμηλές συχνότητες.

  Δηλαδή η ιδέα μου δεν σου αρέσει; Δεν έχει αποτέλεσμα; Αν χτυπήσει υπό γωνία 45 μοιρών η δέσμη κοντά στην ρίζα της πτέρυγας την διώχνει η RAM όλη ;

  Έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους να λένε πως ξέρουν και να μην παρουσιάζουν τίποτα, αλλά να κάθονται να ψάχνουν στο ίντερνετ να αντιγράφουν στα αγγλικά μερικές προτάσεις που βρίσκουν και να μας τα βάζουν να τα διαβάσουμε.

  Δεν νομίζω πως κατά την δική μου συζήτηση το έχω κάνει αυτό και πως δεν έμαθες κάτι από εμένα από αυτά που ξέρω

  Απάντηση
   • Theognostos

    Βρε παιδια..να είστε καλά…Ακομη γελαω…να στέκεται κάποιος μπροστά μου και σε άλλους υπεύθυνους να κανει παρουσιαση συστήματος και να χρησιμοποιεί εκφράσεις «πανω κατω δεξια αριστερά» ψεκαστε σκουπιστε τελειώσατε! Το βρήκα! Δεν γινεται ετσι η δουλειά. Θυμάμαι που μετα τξν presentation ενος συστήματος για τα ακροφυσια ηλθε η ερώτηση.. Have you considered an air to air missile not exploding but struck and stayed in te structure of the exhaust system? Valid question…but was it part of the requirements as stated by the government?

    Βλέπετε αυτο που προσπαθώ να καταλαβουν ορισμένοι είναι οτι οκ…υπάρχει μια ιδέα ας το πούμε «πρωτοποριακή» ανιχνευσεως και ανεύρεσεως ενός αεροσκάφους ως το F-35 από απόκλιση γωνιακή…οκ..ας το θεωρήσω αυτο ως ιδέα την οποια ουδείς άλλος είχε ουτε Ελλην ουτε Ρώσος ούτε Κινέζος ούτε ο κακόμοιρος ερευνητής που δουλεύει σε αυτα στις ΗΠΑ… τέλος πάντων…έρχεται η ιδέα…αλλά να μάθετε να εξηγήτε με σαφήνεια και σωστά. Η στρατηγική αεροναυπηγικη αστροναυτικη καθως και όλες οι Επιστήμες εκ του ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΌΒΟΥ εχουν και εναν βαθμό ακριβείας….και εγω για να παρω να κάνω έρευνα σε energetic materials for volume limited applications απο την ΝΑΣΑ δεν πήγα με αερολογίες…υπήρξαν φυσικη χημεία μαθηματικά υλικα που και γιατί χρειάζονται. .(insensitive applications start off restart) κτλ. Μετέπειτα έρχονται τα συμβόλαια. Ειμαι σίγουρος ότι εαν δώσω τα μαθηματικά ειτε για pulse detonation or plasma physics λιγοι θα καταλάβουν…βέβαια ο μεσος φαντάρος αυτό που θέλει ειναι ενα όπλο σχετικα απλό να κανει την δουλειά…και ο μέσος οδηγις αυτοκινήτου δεν εχει ιδεα από combustion πως δουλεύει η μηχανή η οι ταχύτητες. Αυτο προβληματίζει διότι ειναι προτιμότερο να γνωριζουν το συστημα και οχι απλως να ειναι χρήστες στον ιστοτοπο. Πολλοί μαθητές εχουν πρόβλημα διότι δεν κατανοούν κατι πoυ δεν ειναι «χειροπιαστό» οπως particle physics..όταν όμως δουν για πρωτη φορά το shock wave εστω και σε wind tunnel τότε..αρχίζουν..πανρα ηθελα ολι να είναι multidisciplinary individuals και στην εταιριας. Συνεχίστε αλλα μην ειστε απόλυτοι στις αποψεις σας. Υπαρχουν και άλλοι που ουτε καν γράφουν σε ιστότοπους η σε βιβλια και ομως γνωριζουν καλύτερα απλα κανουν την δουλειά.. Τώρα εαν γραφω στα αγγλικά ε..εντάξει συγχωριστε τον «γέροντα» εφόσον τελείωσε πρώτος στο πανεπιστήμιο στο εξωτερικο (Outstanding Graduate Engineer Award) και αρα οι εκφράσεις οι τεχνικές ειναι στην Αγγλικη. Θυμάμαι οτι ο καλός «deepred» βοηθησε στην μετάφραση προηγούμενων κειμένων. Αυτά να είστε καλά.

 27. doomsday

  Τώρα πως βγαίνει η εμβέλεια; είναι πολύπλοκοι οι υπολογισμοί και είναι κάτι που το έχω βγάλει από το μυαλό μου.

  γραψε τις εξισωσεις που στηριχτηκες αλλιως ειναι απλα αερολογιες

  Απάντηση
 28. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  doomsday
  19/03/2017
  Τώρα πως βγαίνει η εμβέλεια; είναι πολύπλοκοι οι υπολογισμοί και είναι κάτι που το έχω βγάλει από το μυαλό μου.

  γραψε τις εξισωσεις που στηριχτηκες αλλιως ειναι απλα αερολογιες

  Κάνεις λάθος αλλά δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ γιατί;
  Γιατί δεν θα αφήσω αρπάξει κανένας την δική μου δουλειά και θα την παρουσιάσει σαν δική του, κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν και το ξέρεις αλλά απέτυχε ο ξύπνιος γιατί πάντα κρατάω κρυφά πράγματα.

  Το ραντάρ είναι εξολοκλήρου ψηφιακό εκτός από της κεραίες εκπομπής.

  Απάντηση
 29. doomsday

  τοτε τι γραφεις εδω κειμενα χωρις νοημα ,πες παιδια εγω εχω λυση αλλα
  δεν σας την λεω!!!κατα τα αλλα απλα περιγραφεις μια λειτουργια ενος AESA radar
  αλλα εσυ το θες πολυ πιο ισχυρο ελπιζοντας οτι ετσι κατι θα κανεις
  αριθμους παρακαλω
  τι ισχυ θα ηθελες απο το συστημα σου?
  τι αποσταση εντοπισμου ελπιζεις , σε τι rcs στοχου
  και μην μου πεις ειναι μυστικα απλες προδιαγραφες ειναι
  οχι αλλες λεξεις χωρις νοημα οπως κανεις χρονια

  Απάντηση
 30. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  doomsday τα πράγματα είναι απλά και τα στοιχεία είναι σε πίνακα τώρα πια που μας βοηθούν κατά πολύ στην συνέχιση της δουλειάς.

  Ξέρεις τι μου ζητάς; Να σου αποκαλύψω ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που χτυπά η δέσμη του σήματος εκπομπής υπό συγκεκριμένη γωνία -φάση – κατεύθυνση το F-35 σε συγκεκριμένο σημείο το αεροσκάφος το RCS από 0.001 πάει 0,01;

  Ε δεν τρελάθηκα ακόμα έχεις καταλάβει τι μου ζητάς να αποκαλύψω; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

  Ο Theognostos ρώτησε τον Κώστα αν ξέρει το RCS του μετακαυστήρα του F35 εσύ ξέρεις να απαντήσεις; Όσο και να ψάχνεις στο διαδίκτυο δεν θα το βρεις θα περιμένω λοιπόν να γράψεις δεν ξέρω για να απαντήσω εγώ.

  Όπως ήξερες ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του F-35 δεν μπορείς να παρεμβάλει 6 συχνότητες σε δυο διαφορετικές μπάντες που έβαλα στην εργασία που διάβασες αλλά για πες μας πόσες συχνότητες μπορεί να παρεμβάλει ξέρεις;

  Απάντηση
 31. doomsday

  Ξέρεις τι μου ζητάς; Να σου αποκαλύψω ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που χτυπά η δέσμη του σήματος εκπομπής υπό συγκεκριμένη γωνία -φάση – κατεύθυνση το F-35 σε συγκεκριμένο σημείο το αεροσκάφος το RCS από 0.001 πάει 0,01;

  Ε δεν τρελάθηκα ακόμα έχεις καταλάβει τι μου ζητάς να αποκαλύψω; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

  Ως συνηθως αποφευγεις να γραψεις κατι λογικο αλλα εχεις μυστικα….
  οσο για την σοβαροτητα ασε να την κρινουν αλλοι
  και ξαναρωταω τι ισχυ εχει το ρανταρ σου απο τι υπολογισμους rcs
  λες 75χλμ για το Φ35 και 800!!!για συμβατικο αεροσκαφος?
  βασικους υπολογισμους λεμε απλη φυσικη πριν την δικη σου ανακαλυψη
  οχι τα μυστικα σου,εδω καθε φοιτητικη εργασια εχει βασικη θεωρια οχι χιλιαδες λεξεις στον αερα

  Απάντηση
 32. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  doomsday δεν έγραψα για 75 χιλιόμετρα εμβέλεια αλλά για 130-135 που μπορεί να βελτιωθεί στα 155-160 και μελλοντικά στα 200+ χιλιόμετρα.

  Τα 75 είναι η αξιοποιήσιμη εμβέλεια σε ένα ραντάρ σαν το SMART L με άλλη μορφή όχι ψηφιακή.

  Αλλά πόσο αυξήθηκε η εμβέλεια με λειτουργία AESA; Πήγε από τα 60 στα 65 χιλιόμετρα για την ανίχνευση F-35 αλλά αυξήθηκε για άλλους στόχους.

  Ξέχασε την τεχνική AESA για τα επήγεια ραντάρ δεν μας δίνει πολλά παραπάνω σε ανίχνευση όχι όμως σε περαιτέρω στοιχεία για το εγκλωβισμό.

  Σου είπα την συνολική ισχύ που είναι η φαινομενική 100 φορές μεγαλύτερη συνολικά στην κεραία θες να σου αποκαλύψω την πραγματική στην κεραία που εδώ είναι το 29% της μεθόδου και από 24% το σήμα σε γωνία 45 μοιρών και 9% η κεραία που μετακινείτε πάνω κάτω και 14% τα υπόλοιπα.

  Θες το RCS του στόχου και δεν καταλαβαίνεις πως αυτό μεταβάλουμε το μειώνουμε από αυτό που έχει κατά πολύ σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή όχι συνεχώς.

  Στην πράξη έχουμε ένα μεταβαλλόμενο RCS που παρουσιάζει το αεροσκάφος F-35 διαφορετικό σε κάθε χρονική στιγμή και εδώ είναι το μέγα πρόβλημα να κρατήσεις την μεγαλύτερη τιμή κλπ. δεν είπα πως είναι όλα ρόδινα.

  Σε ρώτησα κάτι ξέρεις να απαντήσεις; Πόσο RCS έχει ο μετακαυστήρας του F-35 ξέρεις ναι ή όχι;

  Αν δεν ξέρεις δεν είναι κακό πες όχι για να απαντήσω εγώ.

  Απάντηση
 33. doomsday

  παλι αποφευγεις αριθμους και εξισωσεις αλλα μονο λογια και μυστικα και διαβεβαιωσεις…
  και φυσικα δεν ξερω το rcs του μετακαυστηρα του φ35 και ειμαι σιγουρος
  οτι ουτε εσυ ξερεις

  Απάντηση
 34. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  doomsday ξεχνάς πως έχω κάνει μελέτη για το συγκεκριμένο αεροσκάφος ξέρω περισσότερα από όσα δείχνω.
  Οι εξισώσεις τώρα πια είναι τυφλοσούρτης αφού υπάρχει πίνακας στο είπα με της συγκεκριμένες τιμές κατά προσέγγιση. Για το RCS αναφέρομαι εν σχέση με την εμβέλεια κλπ.

  pulse detonation or plasma physics ρώτησες αν ξέρουμε το RCS του μετακαυστήρα του F-35 ποτέ αναφέρεσαι; Για πια τιμή; Για όταν δεν λειτουργεί ο μετακαυστήρας; Για όταν λειτουργεί η μετάκαυση του αεροσκάφους και έχει πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία;

  Theognostos για να δούμε όμως ξέρεις εσύ να μας πεις; Πόση είναι η διαφορά των τιμών στο RCS του μετακαυστήρα δηλαδή όταν λειτουργεί και όταν δεν λειτουργεί; 0,005; 0,003; 0,002; Μια τιμή; Δύο τιμές; Τρεις τιμές;
  κάτι άλλο;

  Έκανα πολύ καλά και άφησα το προσχέδιο της μελέτης στην μέση και δεν εξήγησα ακριβώς την διαδικασία λειτουργίας της μεθόδου γιατί; Γιατί αν ξέρατε από ραντάρ άλλα θα με ρωτούσατε τώρα. Δυστυχώς δεν ξέρετε από ραντάρ για να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο

  Θα συνεχίσω λοιπόν το κείμενο στο προσχέδιο με το δεύτερο μέρος και τότε θα σου λυθούν αρκετές απορίες που έχεις.

  Θέλω όμως οι αξιωματικοί της Αεροπορίας που μας παρακολουθούν να μάθουν κάτι για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αεροσκάφος και δεν μας παρακολουθούν μόνο αυτοί να το ξέρετε αυτό. Να μεταφέρει στους ανωτέρους του ο τούρκος ABCDE που μας παρακολουθεί, ότι ξέρουμε περισσότερα και από αυτούς τους ίδιους, άσχετα αν εμείς δεν μετέχουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης του αεροσκάφους!

  Theognostos περιμένω να μας πεις την διαφορά!

  pulse detonation or plasma physics γιατί το βάζεις αυτό για να μας μπερδέψεις; Για την έκρηξη του παλμού με την φυσική του πλάσματος τι δουλεία έχει το ένα με το άλλο; Μην ξανά γράψεις έτσι.

  Απάντηση
 35. doomsday

  doomsday ξεχνάς πως έχω κάνει μελέτη για το συγκεκριμένο αεροσκάφος ξέρω περισσότερα από όσα δείχνω.
  Οι εξισώσεις τώρα πια είναι τυφλοσούρτης αφού υπάρχει πίνακας στο είπα με της συγκεκριμένες τιμές κατά προσέγγιση. Για το RCS αναφέρομαι εν σχέση με την εμβέλεια κλπ.

  ελπιζω να ξερεις περισσοτερα απο οσα δειχνεις γιατι δειχνεις οτι δεν εχεις ιδεα
  ακου πινακας!!!!και δεν απαντας για τον μετακαυστηρα και το rcs αλλα βαζεις και quiz
  αν ειναι δυνατον!!!!

  Απάντηση
 36. Theognostos

  Δίκαιος Γεώργιος

  OMG! Σημαίνει O My God! Ο Θεε μου! Ας τελειώσουμε…επιτέλους…μέχρι στιγμής δεν εχω δει κατι το πρωτοποριακό….ας εισαι καλά συνέχισε την ερευνα σου εαν φτασεις καποτε σε καλο σημείο τότε κανε σωστη παρουσίαση εις οσους νομίζεις οτι θα ακούσουν και θα ασπασθουν την λυση την οποια προτίνεις. Δεν προκειται να ασχολειθω άλλο.
  Η χρήση μετακαυστηρος αλλαζει το RCS εφόσον αλλάζει ταχύτητα το αεροσκαφος και αλλάζει θερμικα και γεωμετρικά το ακροφυσιο. Δεν πρόκειται να δωσω RCS vs Mach number vs Alt vs Angle Όμως!! Αυτό που ανέφερα ηταν οτι μόνον όσοι δουλεψαν στο πρόγραμμα γνωριζουν πως είναι και πως δουλεύουν ΑΚΡΙΒΏΣ the RAM και μάλιστα στο ακροφυσιο του F-22 και του F-35 καθως και κυβερνητικοί παράγοντες όσοι εχουν clearances. Αρα όλοι οι υπόλοιποι υποθετουν κάνουν αναλύσεις reverse engineering κτλ..

  Λοιπον τελείωσα εκτος εαν εχεις στοιχεία εμπεδομενα ως εζητησα να ελέγξω την δουλεια σου. Τέλος.

  Απάντηση
 37. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  Theognostos Όποτε σε στριμώχνω λες τέλος και νευριάζεις.

  Δεν πειράζει όμως αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βοηθήσω την πατρίδα μου εσένα δεν σε ενδιαφέρει όπως καταλαβαίνω

  Όσο για την διαφορά στην ερώτηση που σου έκανα είναι ότι δεν είναι σταθερή η τιμή αλλά μεταβαλλόμενη για το RCS όταν δουλεύει ο μετακαυστήρας! Δεν είναι μια λοιπόν τιμή αλλά ένα εύρος τιμών από τόσο έως τόσο.

  Απάντηση
  • Theognostos

   Δίκαιος Γεώργιος

   Θέληση να βοηθηση ενα ατομο την πατριδα του δεν συνεπάγεται «ιδεες» …οι οποιες ειναι και θα παραμείνουν ανύπαρκτες χωρίς επιτυχία εφοσον δεν υπάρχει κατι σοβαρό.

   Γράφεις αερολογίες κουράστηκα να προσπαθώ να σε οδηγήσω στον σωστο δρόμο πραγματικης έρευνας και αναπτύξεως συστημάτων.

   Εχεις προβλημα κύρους. Ουδείς σε παίρνει πλεον στα σοβαρά! Λυπαμαι ομως αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλαξε νοοτροπία και μέθοδο να σε παρουν στα σοβαρά εαν κάποτε έχεις τυχει να εχεις κατι αληθινό και σοβαρό.

   Εχεις(ετε) και παράδειγμα να μαθαίνεις(ετε) απο τον Κο. Ζικιδις πως έκανε(αν) reverse engineering από publications κτλ…σωστη σεβαστη δουλεια.. κτλ..και προχωρουν συστηματικά μεθοδευμένα…παρεπιμτοντως εμεις χρησιμοποιήσαμε unigraphics package βασει του οποίου απο αρκετές φώτο απο διαφορετικες μεριές, γωνιες, απόψεις, κτλ φτιαχνεται το μοντελο στον υπολογιστη και μετέπειτα έχουμε parametric modelling το ίδιο εχουμε κάνει και με «point cloud data» απευθείας από κάμερα και λέιζερ ωστε να έχουμε το parametric μοντέλο στον υπολογιστη για αλλα συστήματα….Αρα χαρηκα οταν ειδα πώς χρησιμοποιησαν παρομοια μέθοδο.

   Όμως εσυ αντιθέτως το έχεις ξεσκίσει το έχεις ξεφτιλίσει το θέμα με ασυναρτησίες…αερολογίες χωρίς κατι σοβαρό. Αρα τελος.

   Απάντηση
 38. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Theognostos Η χρήση μετακαυστηρος αλλαζει το RCS εφόσον αλλάζει ταχύτητα το αεροσκαφος και αλλάζει θερμικα και γεωμετρικά το ακροφυσιο. Δεν πρόκειται να δωσω RCS vs Mach number vs Alt vs Angle Όμως!

  Αγαπητέ Theognostos λες για εμένα και γράφεις εσύ ακαταλαβίστικα πράγματα! Εσύ ο καθηγητής ο σπουδαγμένος που έχεις δουλέψει στο αεροσκάφος F-35, που έχεις δική σου εταιρία; Που συνεργάζεσαι με την NASA, ξέρεις από λέιζερ, πως δουλεύει η RAM αλλά δεν θέλεις να μας αποκαλύψεις ούτε ένα στοιχείο!

  Περιμένουνε οι εδώ ιθαγενείς από εμένα τον σχεδιαστή με το μπλοκάκι για να μάθουν κάτι και εσύ αγαπητέ η κορυφή με τα διπλώματα που σπούδασες στην αμερική στο εξωτερικό, δεν θέλεις να μας αποκαλύψεις κάτι ενώ ξέρεις τα πάντα.

  Τι να κάνουμε αγαπητέ εμείς δεν είχαμε πλούσιο μπαμπά πηγαίναμε σχολείο και δουλεύαμε αλλά ας αφήσουμε εμένα και να γυρίσουμε στο θέμα μας.

  Τόσο δύσκολο είναι να πεις ότι όταν ξεκινά η λειτουργία του μετακαυστήρα αυξάνει το RCS που ανεβαίνει το RCS μέχρι να πιάσει την μέγιστη θερμοκρασία ο μετακαυστήρας, μετά σαφώς παίζει ρόλο και η γωνία που τον βλέπεις για να μάθουμε και εμείς εδώ οι κακόμοιροι ιθαγενείς τι συμβαίνει που μας έβαλες αυτά τα ακαταλαβίστικα πράγματα;

  Εσύ κύριε καθηγητά όμως δεν μας λες ασυναρτησίες αφού τα ξέρεις όλα έχεις κύρος, αλλά δεν θες να μας βοηθήσεις εμάς τους φτωχούς ιθαγενείς για να βρούμε λύση στο πρόβλημα του F-35!

  Μα να ασχολείσαι μαζί μας και να σε κουράζουμε να μας μεταφέρεις της γνώσεις σου; Παρεπιπτόντως όμως ξέρεις και από λέιζερ και να δούμε και να μάθουμε τα προβλήματα όταν στοχεύεις στην ατμόσφαιρα να μην περιμένουν οι εδώ ιθαγενείς να τα μάθουν από τον φτωχό συγγενή τους αλλά να τους τα μεταφέρεις εσύ με της τεράστιες γνώσεις.

  Τέλος το 70% του αρχικού προσχέδιου της εργασίας που έγραψα γράφτηκε στην δουλειά εξυπηρετώντας τον πελάτη σε ταμείο κατεβάζοντας το κείμενο κάτω και μετά συνέχιζα την εργασία μου.

  Όταν τελειώσει θα στην στείλω να την διαβάσετε κύριε καθηγητά και ελπίζω να μην μου μηδενίσετε την κόλα!
  Ο φτωχός ιθαγενής- συγγενής του μεγάλου καθηγητή από την αμερική
  Δικαίος Γεώργιος που δεν γράφει RCS vs Mach number vs Alt vs Angle Όμως! και ας είναι ένας άξεστος χωριάτης!

  Απάντηση
  • Theognostos

   Δικαιος Γεωργιος

   Μην το παιρνεις κατακαρδα…και αισθανεσαι πικρα οταν συνανθρωποι σου, σου δειχνουν τον δρομο για να κανεις κατι σωστο. Μαθε να ακους την συμβουλη αλλων και μην γινεσαι ως εκεινους τους άνθρωπους οι οποιοι ακουν αλλα δεν αφουκραζονται (χωρις κριση) (they hear but do not listen).

   Επειτα ουτε το βιογραφικο των συνανθρωπων σου γνωριζεις αρα μην κρινεις πραγματα τα οποια δεν γνωριζεις. Δεν γνωριζεις οτι συνανθρωποι σου δεν ειχαν να φανε ενα κομματι ψωμι σαν μικρα παιδια, ουτε εαν ηταν προσφυγες, ουτε ειχαν να φανε στο πανεπιστημιο, ουτε εαν πληρωθηκαν για δουλεια που εκαναν μεσονυκτια για να φανε οταν παραλληλα ηταν φοιτητες πανεπιστημιου, ουτε οταν εβαζαν εφημεριδες μεσα στα τρυπια παπουτσια και μεσα στο παλιο μπουφαν να κοψουν το κρυο το χιονονερο, αλλα και να ειχες λιγοστες γνωσεις για τους συνανθρωπους σου εαν δεν εχεις την Σοφια και Αγαπη, βοηθεια δεν δυνασαι να δωσεις ποτε ποποτε ουτε σοτν συνανθρωπο σου ουτε στην πατριδα.

   Θυμαμαι αρκετα περιστατικα οπου τεχνικοι συστηματων ειχαν την λανθασμενη αποψη οτι γνωριζουν πως το συστημα δουλευει. Ειναι φοβερο ομως αληθευει. Δηλαδη ενας μηχανικος φυσικος κτλ, υποδεικνυει σε τεχνικο που θα βαλει και ως θα βαλει ‘ strain gages’ ‘μετρητές τάσης’ ο οποιος ακολουθει το σχεδιαγραμμα. Αυτο οπως δεν σημαινει οτι εχει τις γνωσεις γιατι πρεπει να ειανι σε αυτα τα συγκεκριμενα σημεια και οχι αλλου και απρετες φορες δεν γνωριζει το πως δουλεουν…γνωρισα και πιλοτο που δεν ηθελε να γνωριζει τιποτα αλλο απο το να οδηγαει το ‘λεωφορειο’ ‘for me it is a bus I am a bus driver’ αυτη ηταν η αποψη του εκει εμεινε.

   Ειμαι πρωτος απο εκεινους που θα βοηθησουν το συνανθρωπο να μαθει να προοδευσει οσο το δυνατον στην ζωη. Αλλα δεν ειμαι πλεον αφελης. Η αγενεια και η κουτοπονηρια δεν ειναι επιβραβευσιμη. Οσο για εξειδικευμενα τεχνικα χαρακτηριστικα συστηματων αυτα ανηκουν στους κατεχοντες τα συστηματα. Δεν χρεαιζεται να μου στειλεις τιποτα.

   Κλεινω αυτην την παραθεση με μια ομορφη θυμηση και δεν θα ακολουθησω πλεον αυτη την συζητηση για αυτο το θεμα. Καποτε ηταν ενας νεαρος που πηγαινε στο γυμνασιο, δουλευε, και τα βραδυα μετα πηγαινε στο (GCE – General Certificate of Education). Ενα βραδυ τελειωσε αργα αρχισε να πεφτει χιονονερο εκει στην ασκληπου…εψαξε στην τσεπη του και εβγαλε μερικα κερματα αλλα ηταν μονον μερικα λεπτα η τρυπα στο κερμα του θυμισε την τρυπα στα παπουτσια του και το τι ερχοταν στο εγγυς μελλον για την πατριδα. Κοιταξε τον καστανα και τα ζεστα κουλουρια και σκεπτοταν πως εαν ετρωγε κατι δεν θα ειχε χρηματα να γυρισει πισω στο σπιτι αρα πολυ το βαδισμα μεσα στο χιονονερο που τωρα ερχοταν ομορφα δινοντας μια αγγαλιαση στην καρδια του. Τοτε προσεξε εναν καλοντυμενον ανδρα με παλτο που τον κοιτουσε επιμονα. Τον κοιταξε στα ματια και ο ανδρας εβγαλε ενα χαρτονομισμα απο την τσεπη του. Παρε παλικαρι μου να φας ειπε, παρε και να εχεις και χρηματα για το λεωφορειο. Ο νεαρος εσφιξε το χερι του ανδρος με χειραψια που δεν ξαναγνωρισε απο τοτε, και τον κοιταξε καλα. Δεν χρειαστηκε να ανταλαξουν λεξεις. Το δακρυ ειχε παγωσει στο μαγουλο. Ο καστανας ηδη ειχε βαλει τα καστανα και το κουλουρι στην σακουλα. Καποτε θα ελθει η ωρα που αυτος θα βοηθησει και παλι σαν απο μηχανης θεος της Ελλαδος. Ναι Αμην.

   Απάντηση
 39. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  Theognostos δεν το παίρνω κατάκαρδα αλλά μου κάνει εντύπωση πως νευριάζεις ενώ είσαι άνθρωπος του Θεού. Και εγώ άνθρωπος του Θεού είμαι αλλά συγχωρώ τον συνάνθρωπό μου εξάλλου σε περίοδο νηστείας είμαι με ότι συνεπάγεται αυτό!

  Ξέρω περισσότερα από όσο νομίζεις και θα τα βάλω για το αεροσκάφος F-35 δεν κάνω τον έξυπνο σε κανέναν. Το διαφορετικό μυαλό μου το κάνει και με βοηθάει αφάνταστα σε αυτό συν την εμπειρία με τα χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο.

  Παρεπιπτώντος το τεστ της MENSA το έσκισα όταν το πήρα γιατί άραγε;

  Ξέρω πως λειτουργεί το ραντάρ και της διαφορές με ένα aesa θα το αναλύσω και αυτό.

  Έβαλες αυτό: Ειμαι πρωτος απο εκεινους που θα βοηθησουν το συνανθρωπο να μαθει να προοδευσει οσο το δυνατον στην ζωη. Αλλα δεν ειμαι πλεον αφελης. Η αγενεια και η κουτοπονηρια δεν ειναι επιβραβευσιμη. Οσο για εξειδικευμενα τεχνικα χαρακτηριστικα συστηματων αυτα ανηκουν στους κατεχοντες τα συστηματα. Δεν χρεαιζεται να μου στειλεις τιποτα.

  Δεν νομίζω να είμαι αγενής και κουτοπόνηρος δεν είπα ότι είσαι αφελής. όσο για τα εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά άσε να τα μάθουν και οι εδώ ιθαγενείς.

  Απάντηση
 40. doomsday

  ο ενας προφητειες ο αλλος ξανθοπουλος αυτο ειναι το επιπεδο
  της χωρας αφηστε το φ35 και πατε στο αγιο ορος να σωσετε την
  χωρα προσευχωμενοι αν ειναι δυνατον να εχετε οποιαδηποτε σχεση
  με αμυνα και τεχνολογια

  Απάντηση
  • Theognostos

   Ηρεμησε παλικαρακι, το δικο σου επιπεδο που στεκει ρε μαγκακι της φακης με το προφητικο ονοματακι ‘doomsday’; οταν ομως ελθει η dooms day ως εχει προφηευτει να δω πως θα τρεχεις. Οσο για το Φ-35 και την αντιμετωπιση παρομοιων συστηματων για γραψε να δω εσυ την τυφλα σου τι γνωριζεις; Οσο για τα υπολοιπα η αποστασια σας απο τον Θεο, πληρωνεται και θα πληρωθει ακομη χειροτερα εως οτου «ινα εν τω ονοματι Ιησου παν γονυ καμψη επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων.» Α ρε αναξιοι προσευχης. Δεν εχετε ακουσει οτι αγγελοι κρατουν την ρομφαια…ομορφη τεχνολογια…

   Απάντηση
 41. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  doomsday σε ευχαριστώ που έχεις διαβάσει την ανάλυση των προφητειών και της αναλύσεις για της προφητείες γενικότερα που έχω γράψει βάσει των γεωπολιτικών αναλύσεων πως ερμηνεύονται και πως βγαίνουν- πλησιάζουν στα αλήθεια!

  Απάντηση
 42. doomsday

  δεν υπαρχουν προφητειες αλλα ενταξει οτι θελεις μπορεις να πιστευεις
  ποιος σε σταματαει οσο για το τι ξερω εγω ,δεν δηλωνω σχεδιαστης αεροπλανων
  πλοιων τομα ρανταρ και 1001 αλλων,ουτε ανωνυμος ειδικος απο αμερικη η οτι

  οσο για το φ35 αν νομιζετε οτι θα καταργησετε τους νομους της φυσικης με τα ρανταρ σας
  καλη τυχη
  αλλα για να σας παρει σοβαρα κανεις η θα εχετε αληθινη μελετη καποιου νεου
  τροπου που ανακαλυψατε οχι αυτες τις ασυναρτησιες που προσβαλουν και μαθητη λυκειου
  η θα εχετε working prototype οποτε δεν θα μπορει να σας πει κανεις δεν γινεται αυτο που λες
  ως τοτε απλα γραφικοι του καφενειου

  Απάντηση
 43. Kostas

  Ειχα ακουσει πολλες λυσεις για το προβλημα του Φ35 και καμια δεν με ειχε πεισει, εως που ακουσα τις εξης δυο:
  – ρανταρ που πηγαινει περα δωθε
  – αγγελοι που κρατουν «ρομφαια»(?!) τεχνολογια

  Απάντηση
  • Theognostos

   Κωστακη …Δεν ντρέπεσαι;

   Μην το παιζεις ‘εξυπνος’. Δεν είσαι. Άσχετα εαν ο συνανθρωπος σου δεν γνωριζε να εκφραστεί καθετα ενενηντα μοίρες και οριζόντια κτλ…εγραφε πανω κατω δεξια αριστερά…

   Όμως γίνεσαι αγενης αλλα και ηλίθιος ….αποστάτης…οταν θα είσαι και εσυ στην Κριση τότε θα καταλάβεις…τα λαθη σου διορθωσου οσο ειναι καιρός.

   Αλλη η συζήτηση για τo F-35 και αλλη η απάντηση σε αλλο θεματάκι που εθιξε ενας αλλος βολεμένος βλαμενος, οι άγγελοι οι την Ρομφαία φεροντες. Ψαξε θα δεις Αγιογραφιες στην Ορθοδοξία σε βρισκω οπως πάντοτε αδιάβαστο χωρις βάθος γνωσεων μηπως χρειάζεσαι και για τα Πνευματικά μάθημα 101..οπως και για τα ραντάρ;

   Απάντηση
 44. Γ.Σ.

  Μία ερώτηση προς όλους τους αξιοσέβαστους σχολιαστές: Με προβληματίζει εδώ και καιρό ο εξής συλλογισμός, είναι δυνατόν το F-35 που θα αποκτήσουν οι Τούρκοι να συνεργαστεί στα πλαίσια του δυκτιοκεντρικού πολέμου, που όπως διαβάζω το F-35 θα έχει τρομερές δυνατότητες συνεργασίας με επίγεια και εναέρια σύστημα λόγω της σύνθεσης των αισθητήρων του, με το σύστημα S-400 που επίσης θέλουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι; Αν όχι τότε γιατί οι Τούρκοι θέλουν να αποκτήσουν το πιο σύγχρονο όπλο των ΗΠΑ,αυτή τη στιγμή, αλλά και το αξιόλογο σύστημα αεράμυνας της Ρωσίας;
  Θα μπορούσε το F-35 να επιχειρεί στην ίδια αρχιτεκτονική αεράμυνας με τους S-400 όπως θα έκανε με ένα δυτικό σύστημα αεράμυνας;
  Σε είναι περίεργο; Ή τα βλέπω λάθος γιατί κάτι μου ξεφεύγει;

  Απάντηση
  • SKYHOOK47

   Δεν είναι απαραίτητο το F-35 και οι S-400 να δράσουν στο ίδιο θέατρο επιχειρήσεων…

   Απάντηση
  • Theognostos

   Η Τουρκία δεν ειναι στην γραμμη παραλαβής του F-35 τυχαία και δεν θα λάβει ολα τα F-35 αυτην την στιγμή. Παιρνει χρόνο η υπόθεση. Ομως εχει επενδύσει και δουλεύει στο πρόγραμμα.
   H Τουρκία αυτην την στιγμή είναι σε μειονεκτική θέση στην εδάφους αέρος αεραμυνα προστασία αρα η επιθυμία και για σύγχρονο μεγάλου βεληνεκούς συστήματος. Τωρα εαν η Ρωσία θα παραδώσει κωδικούς για το S400 που μπορει να καταλήξουν στις ΗΠΑ ειναι δύσκολο. Οπως επισης κωδικοί του F-35 να καταληξουν στην Ρωσία. Εδω η Ελλάς χρειάστηκε να έχει Ρώσους για την τελευταία δοκιμή και πιστοποίηση του S300 συστήματος. Τα συστήματα ομως μπορουν να δουλεύουν συμπληρωματικά. Η Τουρκία ισως εχει και συμφωνία με την Ρωσία για τεστ του S400 έναντι του F-35 εαν και εφοσον καταλήξουν να έχουν και τα δυο συστήματα. Οπως η Ελλάς με τα F-16 και τους S300.

   Απάντηση
  • xm8

   Μια που οι S-300 και οι S-400 δεν μπορούν να διασυνδεθούν στο δίκτυο του ΝΑΤΟ, είναι μάλλον απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο με τα F-35. Οι Τούρκοι δε θέλουν μόνο ένα σύστημα αεράμυνας, αλλά και την κρίσιμη τεχνολογία του.
   Μόνο οι Κινέζοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Χωρίς αυτή την τεχνολογία κάποια δικά τους συστήματα που έχουν προαναγγείλλει, θα τους μείνουν στα χαρτιά.

   Απάντηση
 45. ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ

  Kostas δεν ξέρεις να απαντήσεις και κατά τα άλλα ξέρεις για το αεροσκάφος F-35 Αλλα το χειρότερο απ’ όλα είναι πως τα βάζεις με τον Θεό.
  doomsday το ίδιο κάνεις και εσύ φροντίστε λοιπόν να μετανοήσετε πριν πέσει η οργή του Θεού επάνω σας.

  Όσο για τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν καταφέρω να συνεχίσω την προσπάθεια.γιατί δεν έχω γράψει ούτε το 1/10

  Απάντηση
  • Kostas

   δεν τα βάζω με το Θεό αλλα με ανθρώπου ς που μπλέκουν διαφορετικά πραγματα. Εδω συζητάμε θεματα άμυνας, αν ειναι να βάζουμε αγγελους στη συζητηση, τοτε εχουμε ξεφύγει απο την πλαίσια της συζητησησ και της σοβαρότητας.

   Απάντηση
 46. doomsday

  δεν τα βαζω με το θεο αλλα ουτε τους ευπιστους
  αλλα εδω μιλαμε για τεχνολογια που εσυ λες εχεις
  αλλα δεν μπορεις να υποστηριξεις ουτε στα βασικα
  με ρωτησες για το φ35 και την rcs ειπα οτι δεν ξερω εσυ που ρωτας
  δεν απαντησες φυσικα…λες και εχει σημασια

  Απάντηση
 47. Konstantinos Zikidis

  …και για λόγους πληρότητας, παρατίθεται το νέο άρθρο του Κ. Γρίβα στο τρέχον τεύχος του περιοδικού «Επίκαιρα», με το οποίο απαντά σε ορισμένα ερωτήματα που είχαν τεθεί παλαιότερα: http://www.armynow.net/ybridikos-polemos-latreia-f-35/ Επί τη ευκαιρία, εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους!

  Απάντηση

ΔΕΝ επιτρέπονται απαξιωτικοί και υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του ιστοτόπου. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της "Προέλασης" και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: