Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας, από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών, στην έδρα της Σχολής Τεθωρακισμένων, στον Αυλώνα Αττικής.

Οι Έφεδροι ακολούθησαν τις διαδικασίες κατάταξης, εκτέλεσαν τις προβλεπόμενες βολές, συντήρησαν και βελτίωσαν στις στρατιωτικές ικανότητες και γνώσεις τους.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού. λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, υλοποιεί σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας. Οι δράσεις στηρίζονται σε τρεις πυλώνες, ως ακολούθως:

– Τη συχνότερη διεξαγωγή μετεκπαιδεύσεων των εφέδρων.

– Τη στοχευμένη εκπαίδευση των κρισίμων ειδικοτήτων.

– Τη διατήρηση των επιστρατευτικά ενταγμένων εφέδρων στην ίδια μονάδα, με προτεραιότητα στους πλησιέστερα διαμένοντες.

Οι παραπάνω δράσεις, δεν αποτελούν μία περιστασιακή δραστηριότητα χωρίς συνέχεια, αλλά είναι ο θεμέλιος λίθος μιας νέας στρατηγικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού σχετικά με την αναγκαιότητα εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης Εφεδρείας. Για αυτό τον λόγο και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το καλύτερο οπλικό σύστημα, η μετεκπαίδευση αλλάζει πλέον προσανατολισμό και επιδιώξεις, εστιάζοντας σε τομείς που επαυξάνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στρατιωτικού προσωπικού και των Μονάδων του Στρατού Ξηράς.

Μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή ΤεθωρακισμένωνΜετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή Τεθωρακισμένων

Αρέσει σε %d bloggers: