Στην φετινή ετήσια έκδοση του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ALMANAC που κυκλοφόρησε, πέρα από τις γνωστές σε βάθος αναλύσεις των προσπαθειών που καταγράφονται σε Ελλάδα και Τουρκία στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο αναγνώστης βρίσκει επιμέρους αναλύσεις που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον λόγω επικαιρότητας.

Η επιχειρησιακή ανάλυση της Επιχειρήσεως ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ που πραγματοποίησε η Τουρκία στην Συρία, δεν έχει όμοιά της σε όλο τον ελληνικό Τύπο. Αποκλειστικοί χάρτες αποκαλύπτουν την σταδιακή εξέλιξη των επιχειρήσεων και την πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο. Ο στρατηγικός αναλυτής Χρήστος Μηνάγιας δίνει μια συνολική εικόνα για τις διαδικασίες χειρισμού κρίσεων της Τουρκίας, την επιτελική σχεδίαση και την κατά φάσεις υλοποίηση αυτής της επιχειρήσεως, προσφέροντας μοναδική αντίληψη και γνώση στον αναγνώστη, είτε αυτός είναι στρατιωτικός επιτελής, είτε απλός μελετητής. Από αυτήν την άποψη είναι βέβαιο ότι η ανάλυση του Χρήστου Μηνάγια θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των Γενικών Επιτελείων, προσφέροντας πολύτιμο έδαφος για προβληματισμό και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η ανάλυση για ένα πιθανό πρόγραμμα εξοπλισμού του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνάρτηση με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, είναι επίσης μια χρήσιμη συμβολή για ευρύτερο προβληματισμό. Σε υψηλότερο επίπεδο σχεδιασμού, τα Γενικά Επιτελεία λαμβάνουν υπ’ όψιν γενικότερα δεδομένα όπως οι στρατηγικές εθνικές επιδιώξεις. Έτσι, οι ανάγκες σε εξοπλισμούς διευρύνονται σημαντικά. Εάν όμως –ιδίως σε περιπτώσεις δύσκολων δημοσιονομικών δεδομένων– τα κονδύλια διαρκώς περιορίζονται, το προφανές είναι να αναζητούνται λύσεις προς κάλυψη των απολύτως αναγκαίων επιχειρησιακών απαιτήσεων και μάλιστα κατά τρόπον τέτοιον, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων. Μια τέτοια προσέγγιση προσφέρει η συγκεκριμένη ανάλυση από ειδικό συνεργάτη, η οποία στέκεται αρκετά στην εξέταση βασικών παραμέτρων που καθορίζουν τις απαιτούμενες ανάγκες, όπως ο χώρος και η εχθρική απειλή στο Αιγαίο. Διότι το Αιγαίο, αποτελεί τον πρώτιστο στόχο που πρέπει να καλύψει το Πολεμικό Ναυτικό.

Τέλος, η ετήσια ανασκόπηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις και προοπτικές που υπάρχουν, παρά τα σοβαρά προβλήματα. Οι μεγάλες αμυντικές κρατικές βιομηχανίες εξετάζονται συνήθως από την πλευρά των έντονων οικονομικών προβλημάτων τους και όχι από την πλευρά των πραγματικών δυνατοτήτων που έχουν χάρη στο επιστημονικό προσωπικό τους. Τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που δεν επιτρέπουν την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και όχι η έλλειψη ικανών ανθρώπινων πόρων για να τα υλοποιήσουν. Επιπλέον, στον ιδιωτικό τομέα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και δυνατότητες, αρκεί να διαμορφωθεί ένα πιο υγιές περιβάλλον στήριξης. Σε απόλυτη συνάφεια με το θέμα, είναι και η ανάλυση ορισμένων ενδεικτικών προϊόντων της ΕΑΒ, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και με χαμηλό κόστος.

Αναλυτικά, η δομή της ύλης στο νέο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ALMANAC έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2016-2017 – Σάββας Δ. Βλάσσης

Η καθιερωμένη ετήσια ανασκόπηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας με αποκλειστικές ειδήσεις για άγνωστες εξελίξεις και επιτεύγματα.

Η καθιερωμένη ετήσια ανασκόπηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας με αποκλειστικές ειδήσεις για άγνωστες εξελίξεις και επιτεύγματα.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Ειδικού Συνεργάτη

Μια επικεντρωμένη “ματιά” σε αρκετά σημαντικές λύσεις που μπορεί να δώσει η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία με ήδη υπάρχοντα προϊόντα, σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ: ΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Ειδικού Συνεργάτη

Μια “διαφορετική” προσέγγιση του σχεδιασμού εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ, λαμβανομένων υπ’ όψιν των “σταθερών” του Χώρου και της Απειλής.

Η ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Κωνσταντίνος Δ. Βλάσσης

Η σύντομη ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και της διαμόρφωσης του αμυντικού προϋπολογισμού

Η σύντομη ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και της διαμόρφωσης του αμυντικού προϋπολογισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 2016-2017 – Σάββας Δ. Βλάσσης

Οι εξελίξεις στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

ΚΥΠΡΟΣ 2016-2017 – Σάββας Δ. Βλάσσης

Σύντομη αναφορά στις εξελίξεις στην Κύπρο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ» & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – Χρήστος Μηνάγιας

Η πλέον έγκυρη και συνοπτική επιχειρησιακή ανάλυση της τουρκικής εισβολής στην Συρία, από τον αναλυτή Χρήστο Μηνάγια, που θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 2016-2017 – Σάββας Δ. Βλάσσης

Οι εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας

Αρέσει σε %d bloggers: