Το υπουργείο εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) εξέδωσε απόφαση με την έγκριση της πιθανής Στρατιωτικής Πώλησης Εξωτερικού (FMS) προς το Ισραήλ για τα συγκροτήματα ισχύος (APC-MT883) χωρίς μετάδοση (NPPLT) των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και σχετικού εξοπλισμού με εκτιμώμενο κόστος $238 εκατομμυρίων. Η υπηρεσία ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας (DSCA) παρέδωσε τo απαιτούμενο έγγραφο κοινοποίησης της ενδεχόμενης πώλησης στο Κογκρέσο την Τρίτη12 Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DSCA, η κυβέρνηση του Ισραήλ αιτήθηκε την αγορά διακοσίων σαράντα (240) συγκροτημάτων ισχύος άνευ μετάδοσης (NPPLT) για τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (APC-MT883) στην ελαφριά διαμόρφωση, και εκατόν εβδομήντα εννιά (179) συστήματα ελέγχου και διάγνωσης (CDS). Επίσης περιλαμβάνεται πακέτο Ολοκληρωμένης Υλικοτεχνικής Υποστήριξης που περιλαμβάνει: Ειδικά εργαλεία για συντήρηση τρίτου κλιμακίου, πάγκο δοκιμής ακροφυσίων ψεκασμού πετρελαίου. Συντήρηση και συσκευασία, εμπορευματοκιβώτια, διαχείριση διαμόρφωσης, τεχνικά εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών, λοιπά έγγραφα και βιβλιογραφία και αλλα σχετικά στοιχεία διοικητικής μεριμνάς και υποστήριξης προγράμματος. Η εκτιμώμενη αξία του προγράμματος υπολογίζεται στα $238 εκατομμύρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) δεσμεύονται για την ασφάλεια του Ισραήλ, και ειναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ισραήλ να αναπτύξει και διατηρήσει μια ισχυρή και έτοιμη ικανότητα προστασίας. Η προτεινόμενη πώληση ειναι σύμφωνη με τους σκοπούς αυτούς.

Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να καλύψει τις σημερινές και μελλοντικές απειλές στην προστασία τω συνόρων της. Αυτα τα αναβαθμισμένα συγκροτήματα ισχύος θα χρησιμοποιηθούν για τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (APC-MT883) που εισήλθαν στην υπηρεσία το 2008. Το Ισραήλ δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολία στην απορρόφηση αυτού του εξοπλισμού μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις του.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός και υποστήριξη δεν θα μεταβάλλουν τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Ο κύριος ανάδοχος θα ειναι η MTU America στο Νοβι, στο Μίσιγκαν. Η MTU America ειναι η θυγατρική Βορείου Αμερικής της Rolls Royce Power Systems. Δεν υπάρχουν γνώστες προτάσεις αντισταθμιστικών που να σχετίζονται με την εν λόγω δυνητική πώληση.

Αρέσει σε %d bloggers: