Στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριοποίησης της Σχολής, αντιπροσωπεία αποτελούμενη από πέντε Ευέλπιδες IIας τάξης συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Cadets Field Training” το οποίο διοργανώθηκε από την Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (WEST POINT) στο πεδίο ασκήσεων Μπάκνερ (Buckner), το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου 2018.

Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαίδευση επί αντικειμένων Πεζικού, Τεθωρακισμένων, Διαβιβάσεων, Πυροβολικού και Αεροπορίας Στρατού.

Κύριος σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών και η προετοιμασία τους για την ανάληψη καθηκόντων ομαδάρχη. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτελέσουν μια σειρά από δραστηριότητες όπως αγώνα σε κατοικημένους τόπους, περιπολίες, έμμεσα πυρά, στίβος μάχης, στίβος τοπογραφίας, φυσικές δοκιμασίες κλπ.

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος επιβεβαίωσε τις πολύ καλές σχέσεις και την άριστη συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας η Σχολή θα συνεχίσει να προάγει δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν και εμπλουτίσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Εκπαίδευση Πεδίου Μάχης»

Αρέσει σε %d bloggers: