Το φάσμα των δραστηριοτήτων των στελεχών του ΕΤΗΜ είναι ευρύ και κάθε διεύθυνση ασχολείται με πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Κινητές ομάδες ταξιδεύουν σε όλη τη Ελλάδα για εργασίες σε μονάδες εκτός Αττικής.

«…τα βασικά αντικείμενα που έχει η διεύθυνση μας είναι -κατά πρώτον- ο έλεγχος και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας αεροσκαφών, στα οποία, όσον αφορά και το συγκεκριμένο το αεροσκάφος, το F-16, έχουμε πάρει διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Μια άλλη δραστηριότητα, πολύ σοβαρή, είναι οι διερευνήσεις που κάνουμε και οι εξετάσεις των ειδικών τόσο σε θραυστογραφία όσο και σε μικροσκόπιο…» Αντισμήναρχος (ΜΑ) Συμεών Παντελίδης Δ/ντης Εφαρμοσμένης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΤΗΜ.

Αρέσει σε %d bloggers: